5 rýchlych trikov ako sami dostanete zásoby pod kontrolu

Obrovské množstvo problémov vo firmách (a nie len v riadení zásob a sortimentu) vzniká kvôli slabej vizibilite, slabej kontrole a kvôli absencii procesov.

Typický príklad slabej vizibility je, že firma tuší, že má výpadky tovaru (lebo im stagnujú predaje a strácajú zákazníkov), že majú zbytočné zásoby na sklade (lebo cítia tlak na Cash-Flow alebo majú plný sklad ležiakov, ktoré sa nehýbu). No problém je, že nevedia v čom a koľko ktorého tovaru by mali držať. Vo všeobecnosti im totiž chýbajú kontrolné mechanizmy, know-how a nástroje, ktoré by im pomáhali tieto problémy identifikovať a riešiť.

Na začiatok, začnite pravidelne sledovať a merať nasledovné základné metriky. Je dôležité sledovať trendy – vývoj v čase. To znamená sledovať, či sa postupom času zlepšujete, stagnujete alebo zhoršujete. Poskytne vám to obraz o tom, kde sa nachádzate a budete vedieť podniknúť ďalšie kroky, aby ste sa zlepšovali.

Garantujeme vám, že ak sa vám začnú zlepšovať tieto metriky, zlepši sa celá vaša firma. Zlepšia sa tržby, zisk, Cash-Flow, znížia variabilné náklady.

1. Obrátka tovaru

Obrátku tovaru merajte pravidelne, ideálne každý týždeň, berúc do úvahy priemer za posledné napr. 4 týždne (kĺzavé priemery). Obrátka tovaru vám hovorí, ako rýchlo dokážete peniaze investované do zásob otočiť. Nie je jedno, či vaša obrátka tovaru je 3-krát za rok alebo 6-krát za rok. Znamená to, že svoje peniaze uvidíte o 120 dní resp. o 60 dní. Často práve schopnosť rýchlosť točiť zásoby rozhoduje o tom, či máte peniaze na splácanie faktúr dodávateľom, nákup a doplňovanie tovaru, či splácanie záväzkov voči veriteľom (bankám).

2. Dostupnosť

Na dennej báze merajte, koľko produktov má nulový stav zásob a teda sú vypadnuté, v pomere k všetkým aktívnym produktom, ktoré chcete držať skladom. Ak máte na sklade 1000 aktívnych produktov a 100 z nich má nulovú hodnotu zásob k dnešnému dňu, máte 90% dostupnosť tovaru. Dôležité je merať najmä dostupnosť A produktov (vašich TOP-iek). Ak vám vypadne C produkt, zabolí vás to minimálne. Ale ak vám vypadne A produkt, strácate obrovské peniaze.

3. Priemerné stratené predaje

Ak produkt XXX máte vypadnutý a v priemere vám generuje 30 € predaj za deň, prišli ste kvôli výpadkom v priemere o 30 €. Tým istým spôsobom spočítajte, o koľko tržieb ste prišli na každom jednom vypadnutom produkte. Stratené predaje počítajte na dennej alebo aspoň týždennej báze. Ak je produkt vypadnutý 7 dní, prišli ste za týždeň o 210 €. Samozrejme, že čísla sú hypotetické, preto je veľmi dôležité opäť sledovať trendy. Či sa vývoj stratených predajov postupne zlepšuje alebo nie.

4. Výkonnosť produktov

Výkonnosť produktov vašich produktov nie je v zásade nič iné ako návratnosť investície = ROI (angl. Return on Investment). Je to veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý vám hovorí, či pracujete s výkonným portfóliom. Defacto vám hovorí, koľko peňazí musíte vynaložiť na nákup tovaru (a zásobu), aby ste vygenerovali určitú maržu. Je veľmi dôležité pri sledovaní marže sledovať nie len koľko marže vygenerujú vaše produkty, ale aj koľko peňazí (zásob) ste na to použili. Každá firma si sleduje akú maržu generujú, ale nesledujú čo ich to v reáli stojí a pri akých zásobách túto maržu generujú. Najmä z pohľadu Cash-Flow nie je jedno koľko peňazí na to musíte použiť a ako rýchlo tieto zásoby otočíte. Ideálne merať výkonnosť ROI na týždennej báze, berúc do úvahy priemer za posledné napr. 4 týždne (kĺzavé priemery).

5. Riadenie sortimentu je systematická a procesná práca so sortimentom

Ak chcete, aby vaša firma zdravo rástla, musíte efektívne riadiť svoj sortiment. To znamená, že nie sa starať len o samotný predaj, ale aj o to, či efektívne doplňujete tovar (pravidelný nákup tovaru), obmieňate tovar (novinky), a tiež či sa zbavujete nevýkonných produktov.

Vytvorte si ABC analýzu vášho portfólia a pravidelne na mesačnej báze (berúc do úvahy napr. posledné 3 ukončené mesiace) si zakategorizujte svoje portfólio. Budete vedieť, v ktorých skupinách máte koľko peňazí. Vytvorte procesy, vďaka ktorým budete zvyšovať podiel A produktov a postupne vypredávať a zbavovať sa C produktov. Prvým začnete zvyšovať tržby a zisky a vyraďovaním uvoľnovať v zásobách zaseknuté peniaze a zlepšovať Cash-Flow. Navyše začnete obnovovať a ozdravovať váš sortiment a uvoľnovať priestor na sklade, čím budete znižovať skladové náklady. Detailne je táto téma rozpísaná v sekcii nástroje (nástroj číslo 4 – Riadenie sortimentu)

Ak by ste nevedeli vytvoriť ABC analýzu, vo videu nižšie nájdete krátky excelovský manuál, vrátane informácii ako vyraďovať nevýkonné produkty. ABC môžete vytvoriť podľa obratu, marže alebo na základe metriky T/I.

Ak vás to inšpirovalo a chcete sa dozvedieť ešte viac, kliknite na link nižšie a dohodnime si spolu zadarmo nezáväznú prezentáciu. Ukážeme vám napr. 2 kľúčové nástroje, ktoré vám pomôžu dostať vaše zásoby navždy pod kontrolu.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.