Aká obrátka tovaru je tá správna obrátka?

V predchádzajúcom blogu – 5 rýchlych trikov ako sami dostanete zásoby pod kontrolu – sme písali o tom, že veľké množstvo problémov vo firmách (a nie len v riadení zásob a sortimentu) vzniká kvôli slabej vizibilite, slabej kontrole a kvôli absencii procesov. Chýbajú čísla, dáta, správne nastavené metriky, alebo sa spoliehajú na nesprávne a často protikladné informácie.

ALE…

Jedna vec, tam ale uvedená nebola. A to ako tieto metriky spolu súvisia a ako výstupy z týchto metrík čítať a interpretovať.

Je veľmi dôležité rozumieť ako jednotlivé metriky spolu korelujú, rozumieť vzťahom medzi nimi a vedieť, čo ich priamo alebo nepriamo ovplyvňuje. Ak viete čítať vaše čísla, viete podnikať správne rozhodnutia.

Ako čítať jednotlivé metriky? A ako s nimi pracovať?

Obrátka tovaru, dostupnosť tovaru, priemerné stratené predaje, sledovanie výkonnosti jednotlivých produktov (návratnosť investície – ROI), riadenie sortimentu.

Všetky tieto metriky spolu úzko súvisia, sú medzi nimi korelácie a navzájom sa ovplyvňujú.

Preto sledovať len jeden z nich a ostatné nie, napr. merať len obrátku tovaru a neriešiť dostupnosť alebo stratené predaje, môže viesť k nesprávnej interpretácii dát.

Pozrime sa na to hlbšie.

Aká obrátka tovaru je tá správna obrátka?

Jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávame je, aká obrátka tovaru je tá správna obrátka?

Asi vás sklameme hneď na začiatku, ale správna hodnota obrátky tovaru neexistuje. Prečo je to tak?

Obrátku tovaru síce dokážeme vypočítať relatívne jednoducho, ako náklady vynaložené na predaný tovar / priemerná hodnota zásob. Ale na pozadí obrátku ovplyvňujú ďalšie faktory ako typ biznisu, typ predávaného sortimentu prípadne trvanlivosť (syr so 7-dňovou expiráciou má obrátku ďaleko vyššiu ako farba na maľovanie). Ďalej je to dĺžka dodávkového cyklu, frekvencia objednávania, minimálne objednávkové množstva, finančné limity zo strany dodávateľov, výpadky tovaru, nespoľahlivosť dodávateľov atď.

Ak nakupujete tovar raz za mesiac, ďalší mesiac vám trvá tovar priviesť na sklad a ešte k tomu musíte splniť minimálne objednávkové množstvá od dodávateľa, nedá sa očakávať, že budete mať na daných produktoch obrátku napr. 12-krát za rok (zásoby otočíte za 30 dní). Ale treba hľadať spôsoby ako zvýšiť obrátku napr. z 3 na 6 (otočiť zásoby nie raz za 4 mesiace ale raz za 2 mesiace).

Už takéto zdanlivo slabé zlepšenie, má obrovský pozitívny dopad na váš Cash-Flow, náklady, dostupnosť a teda najmä predaj.

Navyše, ak nakupujete tovar z Číny, raz za rok a celé to hneď zveziete na sklad, len ťažko môžete očakávať výrazne zlepšenie obrátky tovaru. Proste je to nemožné. Na začiatku zaplatíte veľmi veľa a svoje peniaze uvidíte až po x-mesiacoch. Ale to je iná story.

Pozor! Vysoká obrátka môže znamenať aj vysoké výpadky tovaru.

Ako bolo vyššie napísané, jednotlivé metriky spolu úzko súvisia. A teda, ak dosahujete vysokú obrátku tovaru, môže to byť aj z dôvodu, že máte výpadky tovaru. Rovnako je potrebné sledovať, či produkty, ktoré vypadávajú sú A produkty alebo C. Ak vám rastie obrátka tovaru, ale rastú aj stratené predaje, je viac než pravdepodobné, že vám vypadávajú tie najdôležitejšie produkty.

Prečo?

Obrátku ovplyvňuje nie len výška zásob, ale aj predaje, a tým pádom aj náklady na obstaranie predaných tovarov. Keď máte výpadky, nielen menej predávate, ale aj menej nakupujete. Zásoby sa míňajú a obrátka rastie. A najciteľnejšie a najrýchlejšie sa to prejaví, keď vám začnú vypadávať TOP produkty, po ktorých je najväčší dopyt.

Na druhej strane, ak máte výpadky v C produktoch, stratené predaje nerastú (alebo len zanedbateľne – keďže tvoria len 2% vášho obratu), nemá to významný negatívny dopad na váš biznis. Ideálne je samozrejme sa týchto nevýkonných C produktov postupne zbavovať, aby nezaberali skladový priestor a nekonzumovali peniaze. Radšej tie peniaze investujte do nákupu TOP produktov, noviniek, z ktorých sa môžu stať TOP-ky alebo na splatenie faktúr a záväzkov voči bankám.

Samozrejme, ideálne nemať výpadky tovaru vôbec, ale vždy lepšie, keď vypadne C produkt ako A produkt, kvôli svojmu vplyvu na váš obrat a maržu.

Vysoká obrátka => problém          VERZUS          Vysoká obrátka => progres

Nízka obrátka = vždy problém!

V prípade nízkej obrátky tovaru, má firma vždy problém. Nedokáže totiž peniaze točiť tak rýchlo ako potrebuje. Množstvo nákupov teda hradíte z vlastného vrecka, z toho, čo ste zarobili alebo si požičali od bánk. Je teda tiež dôležité, aby firma nemala neporovnateľne vyššie záväzky ako pohľadávky. V opačnom prípade musí fungovať na požičaných peniazoch alebo rieši obrovské problémy s Cash-Flow.

Platia tu vzťahy:

Aj z vyššie uvedených schém vyplýva, že existuje len jedna správna cesta, ak chce firma zdravo fungovať!

AKO TO DOSIAHNUŤ?

Trendy zlepšujúcej sa alebo zdravo fungujúcej firmy by mali vyzerať ako na grafoch nižšie.

Graf č.1: Dynamika zásob – trendy vývoja obrátky tovaru, návratnosti investície, stratených predajov, predajov, zásob a nadzásob

Graf č.2: Dostupnosť tovaru

Obrátka tovaru (červená čiara) a návratnosť investície (modrá čiara) by mala dlhodobo rásť, v horšom prípade stagnovať. Dostupnosť tovaru rásť alebo stagnovať na vysokej úrovni (viď graf č.2) a stratené predaje musia byť nízke (nevypadávajú TOP produkty). Celkové zásoby (zelené stĺpčeky) aj nadzásoby (modré stĺpčeky) by mali klesať alebo v prípade nárastu predajov byť vybalansované. Zásoby nesmú rásť rýchlejšie ako predaje.

ČO MÔŽETE DOSIAHNUŤ AJ VY?

Náš zákazník za 6 mesiacov dokázal aj v TOP sezóne pracovať so zásobami nižšími o 18% ako mimo sezóny (zníženie zásob o 165 000 €), bez ohrozenia dostupnosti tovaru (tá sa vyšplhala aktuálne na 97,5%), pri medziročnom náraste obratu o 16%. Nadzásoby (ťažko predateľné zásoby) klesli cca o 17% (o 37 000 €).

Obrátka narástla zo 4,9 na aktuálnych 8,7-krát za rok. Zásoby sa otočia v priemere každých 42 dní vs. 74 dní na začiatku spolupráce.

Návratnosť investície narástla o 220%. To znamená, že na každom investovanom eure do zásob aktuálne zarobia 2-krát viac ako pred tým. Pracuje sa s výkonnejším portfóliom, ktoré je vždy dostupné.

Odporúčanie => Sledujte trendy vývoja

Z vyššie uvedeného vyplýva, že viac ako konkrétne číslo obrátky tovaru je dôležitejšie sledovať trend vývoja. Teda či sa nám obrátka zlepšuje alebo nie. Ak sa obrátka nezlepšuje, kroky, ktoré sme podnikli sú buď nedostatočné alebo ešte viac zhoršujú vašu situáciu a treba ich zmeniť.

Profesionálny softvér na riadenie zásob Stock-M umožňuje neustále monitorovať na týždennej báze vývoj vašej obrátky tovaru, dostupnosti tovaru, stratených predajov či návratnosti investície. Navyše na mesačnej báze automaticky kategorizuje vaše portfólio (ABC) Tým vám neustále poskytuje informácie, či sa zlepšujete. A to nie len na úrovni celej firmy ale detailne (po skladoch, dodávateľoch, produktových skupinách, či na úrovni jednotlivých manažérov).

Na vás je už len, aby ste správne dáta čítali, interpretovali a podnikali adekvátne kroky.

Ak vás to inšpirovalo a chcete sa dozvedieť ešte viac, kliknite na tlačítko nižšie a dohodnime si spolu zadarmo nezáväznú prezentáciu. Pozrieme sa s čím bojujete, a ukážeme vám, ako tieto problémy riešiť.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.