Ako dostať zásoby pod kontrolu?

Ako dostať zásoby pod kontrolu?

V súčasnosti dostať zásoby a nákup pod kontrolu je pre mnoho firiem otázkou prežitia.“

Firmy, ktoré bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov, (či už na to, aby mohli nakupovať nový tovar, platiť staré faktúry dodávateľom, na štandardný chod firmy či splácanie záväzkov voči veriteľom) sú si veľmi dobre vedomé, kde majú najviac peňazí. V ľuďoch a v zásobách.

Prepustiť ľudí môže samozrejme okamžite znížiť náklady, z dlhodobého hľadiska to ale nič nerieši. Budete riešiť tie isté problémy, ale s ešte menším množstvom ľudí.

Preto je pre firmy tak veľmi dôležité mať pod kontrolou zásoby.

Pretože enormne vysoké zásoby majú priamy dopad na váš Cash a naopak výpadky tovaru na predaj a marže. Čo v konečnom dôsledku je opäť len váš Cash.

Prečo firmy neriadia efektívnejšie svoje zásoby?

Ako z toho vykorčuľovať?

KONTROLA A RÝCHLA REAKCIA

Niežeby firmy nechceli efektívnejšie riadiť zásoby, ale problémy často vidia v externom prostredí a nie u seba.

Množstvo firiem neustále upozorňuje na to, že sa im nedarí zefektívniť riadenie zásob z dôvodu, že momentálne sa absolútne nedokážu spoľahnúť na svojich dodávateľov.

Pravdou však je, že ak priemerné výpadky sú vo firmách cca 15-20%, tak len cca 2-5% z toho je spôsobených vašimi dodávateľmi. Zvyšok je spôsobených tým, ako svoje zásoby a sortiment riadite, ako sú nastavené a dodržiavané interné procesy, a aké nástroje sa na riadenie zásob (ne)využívajú.

Napriek obrovskému dopadu neefektívneho riadenia zásob a sortimentu na celý podnik, ho firmy stále podceňujú.

Čo je veľmi dôležité, najmä v dnešnej turbulentnej dobe, je schopnosť okamžite reagovať na vzniknuté situácie. Aby sme boli schopný to dosiahnuť je potrebné vedieť, čo sa deje a mať neustále prehľad a zabezpečenú kontrolu nad tým, čo sa s našimi skladovými zásobami deje.

Kontrola, vizibilita a schopnosť okamžite reagovať na vzniknuté situácie, sa stávajú TOP prioritou pre všetky obchodno-distribučné firmy.
Byť flexibilný sa navyše stáva kľúčovou konkurenčnou výhodou!

Schopnosť okamžite reagovať je dôležitá najmä z týchto dôvodov:

◼ Dodávateľský reťazec zaživa najväčšiu krízu od 2.svetovej vojny


Je veľmi dôležité vedieť okamžite zareagovať na dodávateľskú nespoľahlivosť a nečakať na zázraky. Diskusie s dodávateľmi často nie sú príjemné ani jednoduché, ale ak nechceme strácať predaje, nesmieme sa tomu vyhýbať. Treba zistiť, aké sú podmienky a možnosti a následne všetko adekvátne nastaviť. Ak dodávateľ nedokáže pokryť naše potreby, hľadať alternatívy. Ak sa predlžuje dodávkový cyklus, treba výšku zásob prispôsobiť novým dodacím lehotám. Je tiež dôležité identifikovať, či dané produkty sú pre nás bytostne dôležité (či sú to naše TOP produkty), alebo sú to len doplnkové veci bez ktorých dokážeme istý čas vydržať. A nie len intuitívne, ale aj matematicky to mať podložené – napr. ABC analýzou.
Často to nie sú ľahké diskusie. Treba si uvedomiť, že vaši dodávatelia veľmi pravdepodobne riešia tie isté problémy ako vy.

Aby sme vedeli úrovne zásob správne nastaviť, je samozrejme nutné mať k dispozícii nástroje, ktoré nám v tom budú pomáhať. Aké nástroje odporúčame používať, aby sme dokázali okamžite reagovať na aktuálny dopyt, nájdete na tomto linku


◼ To čo platilo pred rokom, nemusí platiť teraz


Ak sa spoliehame na to, že tento rok sa budú produkty predávať tak isto ako vlani (a pre istotu +20% navyše – štandardný prístup 😊), môže to skončiť veľmi zle.

To čo sa predávalo vlani sa jednoducho tento rok nemusí predávať alebo sa môžu predávať výrazne lepšie. Navyše trafiť sa presne, čo sa bude predávať a v akom množstve, je skôr vec náhody.

Preto je tak dôležité vedieť okamžite reagovať na vzniknuté situácie. Či už na zmeny v správaní sa dodávateľov alebo zmeny v predaji.

Samozrejme veľa firiem tvrdí, že ich forecasty sú presné. Ale bohužiaľ presnosť forecastov je skôr o miere akceptácie nepresnosti forecastov. Čiže koľko sme ešte ochotní tolerovať a čo už nie.
Navyše v dôsledku vysokej miery nepresností forecastov sme nútení držať vyššie zásoby (vysokú bezpečnostnú zásobu), v opačnom prípade bude dochádzať k výpadkom tovaru.

Čo je veľký problém pri nepresnosti forecastov je fakt, že táto nepresnosť vo väčšine prípadov spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov (našich TOP produktov) a nadzásoby pomaly točiacich sa produktov (ležiakov). To spôsobuje nemalý tlak na Cash a predaje. Nehovoriac o tom, že ak to prepálime, zostane nám táto zásoba trčať na sklade – možno na mesiace a často aj navždy.

Preto je tak dôležité vedieť okamžite reagovať.

◼ Firmy, ktoré sa neprispôsobia súčasnému dianiu, môžu na to doplatiť.


Plakať nad rozliatym mliekom nemá zmysel. Zásoby sa dajú riadiť. A vďaka efektívnemu riadeniu zásob môžete dosahovať aj také impozantné výsledky ako napríklad táto firma – stačí kliknúť na banner.


Bez toho, aby firma nemala pod kontrolou riadenie zásob a sortimentu, sa veľmi ťažko dosahujú dobré čísla. Zásoby sú totiž motorom celého biznisu. A slabá kontrola, nedostatočná vizibilita, absencia alebo nedodržiavanie procesov a pravidiel sú jeho brzdou.

Môžete mať najlepší obchodný tím na svete, ale ak nie je riadenie zásob a sortimentu pod kontrolou, ich potenciál sa naplno nevyužije.

Lebo to ako riadite zásoby a sortiment ovplyvňuje celú vašu firmu.

A paradoxne práve riadiť zásoby pravidelne, procesne a systematicky je zároveň jeden z najefektívnejších a najrýchlejších spôsobov, ako sa týchto problémov zbaviť.

Ak cítite, že zmena je nevyhnutná, len neviete ktorým smerom sa vybrať, chcete získať viac informácii a know-how a chcete vedieť aké nástroje a procesy treba implementovať, kliknite na tlačítko nižšie a prihláste sa na prezentáciu len pre vás. Možno vám to pomôže pohnúť sa vpred.

Súvisiace články

Nechajte nám komentár


    ING. MGR. Tomáš Vradian
    Tomáš Vradian
    vradian@simplicityconsulting.sk

    Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.