Ako spraviť z vášho sortimentu super výkonné portfólio?

Efektívne riadenie zásob a sortimentu vám otvára dvere k tomu, aby ste kvôli výpadkom tovaru, neprichádzali o svoje tržby, marže a zákazníkov.“

Aby ste svoje peniaze efektívne využívali na nákup tovaru, ktorý ľudia chcú a nie na generovanie nadzásob. Ak budete nakupovať ten správny tovar a v správnom množstve, odmenou vám bude lepší zisk a Cash-Flow. A procesy, know-how, systém a automatizované riadenie zárukou toho, že ich dostanete pod kontrolu navždy.
Najhoršie na tom všetkom je to, že zle riadené zásoby majú schopnosť položiť firmu na kolená!

Odmenou vám bude nárast tržieb, marže, stabilizácia variabilných aj fixných nákladov, dostanete Cash-Flow pod kontrolu a znížite zaťaženosť vášho tímu, a znížite stres.

ČO MÁME VLASTNE NA SKLADE?


Ak chceme, aby naše portfólio bolo výkonné, musíme vedieť čo máme na sklade, prípadne na obchodoch. To čo firmy často zabíja je, že často netušia čo v sklade vlastne majú, v akom množstve a koľko v tom je peňazí. Cítia negatívne dopady (výpadky či Cash-Flow problémy), ale nevedia ako to vzniklo a ako to manažovať.

Slabá kontrola, slabá vizibilita, absencia alebo nedodržiavanie procesov a pravidiel sú jeden z hlavných dôvodov, prečo firmy nemajú pod kontrolou riadenie zásob a sortimentu a tým pádom neplnia svoje ciele.

A paradoxne práve riadiť zásoby pravidelne, procesne a systematicky je zároveň jeden z najefektívnejších a najrýchlejších spôsobov, ako sa týchto problémov zbaviť.

Už len vďaka tomu, že budete včasne vedieť, ktoré produkty vám vypadávajú, budete vedieť ihneď reagovať a zabezpečiť dostupnosť vašich produktov.

Ak budete dostatočne skoro vedieť identifikovať, ktoré produkty už len ležia na sklade, majú slabý alebo žiaden predaj a už len držia peniaze a zaplňujú priestor na sklade, budete sa vedieť vhodne rozhodnúť, ktoré produkty treba vypredať a zbaviť sa ich skôr ako bude neskoro.

ĽAHKO SA HOVORÍ, ALE AKO TO DOSIAHNUŤ?


Či už riadite 1,000, 10,000, 50,000 produktov alebo ste Retail s 50-timi obchodmi či Veľkosklad s 1 skladom, vo väčšine prípadov A položky (čo sú vaše TOP predávajúce sa produkty, ktoré tvoria 80% vašich tržieb, či marže) tvoria len 5 až maximálne 20% vášho portfólia. Kdežto C položky, ktoré tvoria iba 2% vašich tržieb či marže, často tvoria 40 až 70% vášho portfólia.

To znamená, že firmy majú peniaze v nevýkonných produktoch, ktoré sa netočia a veľmi často nízke zásoby v produktoch, ktoré tvoria gro ich biznisu.

Najjednoduchší spôsob ako identifikovať, v akom stave je váš sklad či obchody, je ABC analýza vášho portfólia.

Vďaka nej zistíte, aký pomer produktov, tvorí gro vášho biznisu a koľko už len prežíva a leží na sklade. Rovnako vám pomôže ABC analýza identifikovať, koľko peňazí (zásob) máte v ktorej skupine.

Môžete ju tiež rozsegmentovať na rôzne produktové skupiny, aby ste videli detail, ktoré položky z danej produktovej skupiny sú výkonné a ktoré nie a ktoré by stálo za to viacej podporiť a ktorých sa zbaviť.

Vďaka ABC analýze dostanete rýchly prehľad o tom, kvôli ktorým produktom sa dostávate do problémov s peniazmi. Sú to práve tie C produkty, ktoré sú na jednej strane úplne nevýkonné, ale máte v nich veľa peňazí.

Vypracovali sme už desiatky ABC analýz a je neuveriteľné, že tento obrázok sa v podstate opakuje v každej jednej firme. Pred tým než vo firme ukážeme výsledky ABC analýzy sa zákazníkov pýtame, koľko si myslia, že majú výpadkov A produktov a zásob v C produktoch.

Odpovede sú veľmi podobné – odhadujú 5-10 % výpadky a cca 20-30% zásob tvorí ich chvost v C produktoch.

O to väčšie je ich prekvapenie, keď im ukážeme v priemere 15-20% výpadky a že 40-70% celkových zásob, majú v ťažko predateľných C produktoch.

A o to väčší je šok, keď im to prepočítame na peniaze a ukážeme, kde by mohli byť, ak by efektívne riadili svoje zásoby a sortiment. Ich problémy by zmizli. Začali by plniť plány a ciele a zrazu vidia svetlo na konci tunela.

ODPORÚČANIE PRE VÁS

Vypracujte si ABC analýzu vášho portfólia. ABC analýza je veľmi jednoduchý a veľmi účinný nástroj na to, aby ste vedeli včasne identifikovať v akom zdravotnom stave je vaše portfólio a defacto vaša firma. Ak vám rastie podiel A produktov, zvyšujú sa vám tržby a marže. Ak vám klesá podiel C produktov a nastavia sa procesy, aby sme sa zbavili zásob z C produktov, začnete uvoľnovať sklad, získate dnu ďalšie peniaze z výpredajov, začnete efektívnejšie vynakladať svoje peniaze a prestanete nakupovať tovar, po ktorom nie je dopyt.

Ak si nie ste istý v akom stave je vaše portfólio, je potrebné zvýšiť vizibilitu a kontrolu nad svojimi zásobami a nastaviť procesy, aby sa s portfóliom pružne a pravidelne pracovalo.

Medzi tieto procesy patrí najmä práca s NOVINKAMI, VÝPREDAJ NEVÝKONNÝCH PRODUKTOV, PRÁCA S ALTERNATÍVAMI, PRÁCA SO SEZÓNNYMI PRODUKTAMI A NASTAVOVANIE CENOVÝCH AKCIÍ.

V ďalšom blogu sa detailne zameriame na popísanie ABC analýzy, interpretáciu dát a čo by ste s výstupom z ABC analýzy mali ďalej robiť.

Ak sa vám ale nechce čakať, dohodnime si spolu ZADARMO nezáväznú prezentáciu a okrem iného vám na reálnom príklade detailne popíšeme ABC analýzu z jednej našej implementácie.
Pre veľa firiem je to ten AHAA…efekt, ktorý tak dlho hľadali.

Ak ste zvedavý, kliknite na tlačítko nižšie a prihláste sa na prezentáciu. Môžete len získať.

Súvisiace články

Nechajte nám komentár


    ING. MGR. Tomáš Vradian
    Tomáš Vradian
    vradian@simplicityconsulting.sk

    Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.