Ako vďaka efektívnemu riadeniu zásob a sortimentu budete dlhodobo zdravo rásť?

Riadenie zásob a sortimentu je jeden z najdôležitejších procesov denne prebiehajúci vo vašej firme. Napriek tomu je to pre firmy často priorita číslo 10.

Čo je nepríjemné je fakt, že firmy si začnú vážnosť situácie uvedomovať až keď to horí úplne všade. Postupne si začnú spájať jednotlivé kúsky puzzle a prídu na to, že často to hapruje práve v sklade a ako sú zásoby a sortiment riadené.

Najhoršie na tom všetkom je to, že zle riadené zásoby majú schopnosť položiť firmu na kolená!

Firmy si začnú vážnosť situácie totiž uvedomovať až v hraničných situáciách:

 • Keď začnú mať extrémne zásoby, ktorých sa nevedia rýchlo zbaviť ➜ Cash-Flow problémy
 • Keď začnú mať enormné výpadky ➜ v dôsledku zlého plánovania, problémom s dodávateľmi alebo Cash-Flow problémov, kvôli čomu sa často neplatia faktúry a začína sa selektívne a často intuitívne objednávať (objednáva sa to, na čo máme peniaze). V dôsledku toho, začnú vypadávať TOP produkty. Čiže tie, ktoré tvoria 80% vášho biznisu. Biznis stagnuje.

Zásoby a sortiment ovplyvňujú fungovanie celej firmy!

Ako vyplýva zo základnej ekonomickej poučky, každý podnik sa snaží maximalizovať svoj zisk, dosahovať trvalý rast a dosiahnuť ekonomickú stabilitu.

Inak povedané maximalizovať predaje, maržu, optimalizovať variabilné aj fixné náklady a mať pod kontrolou Cash-Flow.

Neefektívne riadenie zásob a sortimentu má tu moc všetku túto snahu zničiť.

Táto pyramída popisuje ako zásoby a sortiment ovplyvňujú dosahovanie vašich cieľov

Táto pyramída popisuje ako zásoby a sortiment ovplyvňujú dosahovanie vašich cieľov a kedy si firma začne postupne uvedomovať, že práve riadenie zásob a sortimentu, je ten kľúčový element, ktorý im bráni zdravo rásť. Rovnako tak, ktoré interné a externé faktory výrazne vplývajú na vaše fungovanie. A samozrejme ako tieto problémy riešiť.

Kedy si firmy začnú uvedomovať, že práve riadenie zásob a sortimentu je to, čo im bráni zdravo rásť?

V predchádzajúcom poste sme popísali ako zásoby a sortiment ovplyvňujú dosahovanie vašich cieľov a kedy si firma začne postupne uvedomovať, že práve riadenie zásob a sortimentu, je ten kľúčový element, ktorý im bráni zdravo rásť.

V tomto poste sa zameriame na jednotlivé faktory, ktoré vstupujú do hry a vašu snahu vybudovať zdravý stabilný podnik, ktorý prekoná menšie aj väčšie turbulencie.

Tieto faktory by sa dali rozdeliť do 2 kategórii:

 • Interné faktory
 • Externé faktory

Vždy sa hľadá vinník vonku

Vyplýva to zrejme z ľudskej povahy, že najjednoduchšie riešenie problémov je zhodiť všetko na externé faktory. Dodávatelia sú nespoľahliví, zákazníci nelojálni, trh nepredvídateľní.

Je to všetko fakt. Ale pravdou tiež je, že priemerné výpadky vo firmách sú cca 15-20% a z toho len 2-5 % výpadkov je spôsobených nespoľahlivosťou dodávateľov a samotným trhom. Gro výpadkov je spôsobených nefungujúcimi internými procesmi.

Samozrejme je veľmi dôležité nastaviť si presné pravidlá ako fungovať s dodávateľmi, ale ešte dôležitejšie je identifikovať interné problémy, nastaviť procesy a zamerať sa na ich dodržiavanie.

Interné procesy

Obrovské množstvo problémov vo firmách (a nie len v riadení zásob a sortimentu) vzniká kvôli slabej vizibilite, slabej kontrole a kvôli absencii procesov.

Veľmi často sa stáva, že ak sa zameriame práve na riešenie interných problémov, ako vedľajší efekt vyriešime aj externé problémy. A práve preto sa detailne pozrieme najskôr na interné procesy.

Slabá vizibilita a slabá kontrola

V podstate sa stretávame s 2 príkladmi slabej vizibility v riadení zásob:

 • Firmy vedia, že majú problémy s riadením zásob, ale nevedia v čom, koľko a ako to riešiť
 • Firmy si nepripúšťajú, že realita je v skutočnosti omnoho horšia, a že práve riadenie zásob a sortimentu je ten hlavný kameň úrazu a zdroj ich problémov

Typický príklad slabej vizibility je, že firma vie, že má výpadky tovaru (lebo im stagnujú predaje a strácajú zákazníkov) a tiež že majú zbytočné zásoby na sklade (lebo cítia tlak na Cash majú plný sklad ležiakov, ktoré sa nehýbu). Problém je, že nevedia včasne identifikovať, koľko ktorého tovaru by mali držať a vo všeobecnosti chýba know-how a nástroje, ktoré by im pomáhali tieto problémy riešiť.

Druhý prípad je ťažší oriešok. Vtedy si firma nepripúšťa, že zdroj problémov je v riadení zásob a sortimentu. Vinník je všade inde a nemajú mechanizmy na to, aby videli realitu.

Procesy, know-how, nástroje

A práve preto je veľmi dôležité mať k dispozícii nástroje vďaka ktorým budeme nonstop vedieť, ktoré produkty nám vypadávajú, kde držíme aktuálne viac zásob ako je potrebné, pravidelne a automatizovane sa budú úrovne zásob prispôsobovať aktuálnemu predaju a mať nastavené procesy a zabezpečenú kontrolu nad ich dodržiavaním.

Tieto procesy a nástroje vás budú neustále upozorňovať na to, že sa niečo deje a budete schopný rýchlo reagovať. Sú ako strážny pes pre váš sklad.

Medzi najdôležitejšie nástroje na zabezpečenie vysokej vizibility a kontroly patria:

 • Kontrolný mechanizmus na riadenie zásob a sortimentu – Buffer Management
 • Nastavenie a dodržiavanie kľúčových procesov

Medzi kľúčové procesy, ktoré treba nastaviť je:

 • Riadenie sortimentu
 • Riadenie noviniek
 • Vyraďovanie nevýkonných produktov
 • Riadenie cenových akcii
 • Riadenie sezón
 • Množstevné nákupy
 • Rezervácie

Každý z týchto procesov vám je určite dôverne známy. No nie je riadenie ako riadenie a nie každý proces je tiež správne nastavený, systematicky dodržiavaný a v praxi aplikovaný.

Okamžité zlepšenia vďaka jednotlivým procesom

Každý z týchto procesov si postupne detailne popíšeme v ďalších článkoch. Pretože už správnym nastavením čo i len jedného z týchto procesov, začnete dosahovať okamžité výsledky.

Ponúkneme vám odporúčania, ktoré aplikujeme vo firmách, a ktoré v konečnom dôsledku prispejú k zvýšeniu dostupnosti tovaru, eliminácii tvorby nepredajných zásob, zvýšeniu predaja, zníženiu nákladov a zlepšeniu Cash-Flow.

Navyše vaši ľudia vždy budú vedieť čo robiť a nebudú strácať drahocenný čas. Vďaka tomu sa budú môcť viac venovať činnostiam, ktoré prinášajú väčšiu pridanú hodnotu pre vašu firmu.

Vďaka zlepšeniu vizibility, kontrole a nastaveniu jednotlivých procesov v riadení zásob a sortimentu bude vaša firma zdravo rásť.

Ak ste ale zvedavý a chcete vedieť viac a hneď, kliknite na tlačítko nižšie a dohodnime si spolu prezentáciu. Všetko vám to ukážeme.

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.