Novinky zo sveta riadenia zásob a sortimentu

Blog Krotiteľov zásob

  • Všetky
  • Automatizácia
  • Nástroje
  • Prípadové štúdie
  • Procesy
  • Riadenie sortimentu
  • Teória / Know-How

Výhody ERP systémov sú absolútne neodškriepiteľné. ERP dokáže spájať firemné procesy ako sú administratíva, financie, sklad, výrobu a zjednocovať všetky dáta do jedného systému.

Na konci 90. rokoch 20. storočia, jeden z najväčších amerických retailových gigantov Kmart Corporation utrpel obrovské finančné straty a straty trhových podielov.

Obrátka tovaru, dostupnosť tovaru, priemerné stratené predaje, sledovanie výkonnosti jednotlivých produktov, riadenie sortimentu. Ako tieto metriky spolu súvisia a ako výstupy z týchto metrík čítať a interpretovať?

Pretože vysoké zásoby majú priamy dopad na váš Cash a naopak výpadky tovaru na predaj a marže. Čo v konečnom dôsledku je opäť len váš Cash.

Spôsob, akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele celého podniku a chod podniku ako takého.

Riadenie sortimentu v dobe covidove. Mať správny tovar, na správnom mieste, v správnom množstve a načas je v súčasnosti úplné science-fiction.

Teória obmedzení – založil a rozvinul ju Dr. Eliyahu M. Goldratt, bol to vedec, ktorý sa do sveta biznisu dostal v podstate celkom náhodou.

Zásoby motor biznisu – Ako ale docieliť to, aby sme udržali rast a pozitívne sa to odzrkadľovalo na zisku spoločnosti?

Je nevyhnutne nutné urobiť rozhodnutie, či pokračovať v nastolenom trende – strácať predaje, cash, nemeniť, čo funguje už x -rokov.

Výpadky tovaru, vysoké nadzásoby, plné sklady produktov, ktoré sa nepredávajú, nízka obrátka tovaru, problémy s Cash-Flow, a neustály boj ako zaplatiť faktúry dodávateľom.

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí.

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, ktorý často rozhoduje o tom, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie.

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, už podnik nedokáže ďalej spoľahlivo plniť záväzky voči svojim dodávateľom, bankám, vlastným zamestnancom. Dá sa z tohto kruhu dostať skôr než je neskoro?

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí. Ktorý projekt ale začať skôr, ktorý má väčšiu prioritu?

Vždy existuje WIN – WIN riešenie. To je jeden zo základných predpokladov Teórie obmedzení. Dôvod existencie WIN – WIN riešenia pochádza z vedy a je inšpirované prírodou.

Ak prídem do predajne očakávam, že v nej nájdem to, čo potrebujem. Poznám však aj také predajne, ktorých regály prekypujú množstvom tovarov a napriek tomu odchádzam s prázdnymi rukami.

Načítavam nové články...
Žiadne ďalšie články