Slide SimplBlog ZÁSOBY - MOTOR BIZNISU Simplicity consulting 22 Február 2022 Kalkulačka na množstevné nákupy SimplBlog Simplicity consulting 27 Január 2022 Riadenie zásob cez Buffer management SimplBlog Simplicity consulting 05 December 2021 Problémy s Cash-Flow SimplBlog Simplicity consulting 01 December 2021

Necíťte sa preto urazení, ak má vaša firma používa na riadenie zásob ERP systém. Určite nemám na mysli váš konkrétny ERP systém....

Spôsob, akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele celého podniku a chod podniku ako takého....

Riadenie sortimentu v dobe covidove. Mať správny tovar, na správnom mieste, v správnom množstve a načas je v súčasnosti úplné science-fiction....

Teória obmedzení - založil a rozvinul ju Dr. Eliyahu M. Goldratt, bol to vedec, ktorý sa do sveta biznisu dostal v podstate celkom náhodou....

Zásoby motor biznisu - Ako ale docieliť to, aby sme udržali rast a pozitívne sa to odzrkadľovalo na zisku spoločnosti?...

Je nevyhnutne nutné urobiť rozhodnutie, či pokračovať v nastolenom trende - strácať predaje, cash, nemeniť, čo funguje už x -rokov....

Výpadky tovaru, vysoké nadzásoby, plné sklady produktov, ktoré sa nepredávajú, nízka obrátka tovaru, problémy s Cash-Flow, a neustály boj ako zaplatiť faktúry dodávateľom....

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí....

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, ktorý často rozhoduje o tom, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie....

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení....

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, už podnik nedokáže ďalej spoľahlivo plniť záväzky voči svojim dodávateľom, bankám, vlastným zamestnancom. Dá sa z tohto kruhu dostať skôr než je neskoro?...

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí. Ktorý projekt ale začať skôr, ktorý má väčšiu prioritu?...

Vždy existuje WIN – WIN riešenie. To je jeden zo základných predpokladov Teórie obmedzení. Dôvod existencie WIN – WIN riešenia pochádza z vedy a je inšpirované prírodou....

Ak prídem do predajne očakávam, že v nej nájdem to, čo potrebujem. Poznám však aj také predajne, ktorých regály prekypujú množstvom tovarov a napriek tomu odchádzam s prázdnymi rukami....

Ak chcete prekonať obmedzenie, ktoré limituje vašu predajňu v dosahovaní lepších výsledkov, zamerajte sa na oblasť fyzického (interného) obmedzenia. To dokážete najlepšie ovplyvniť....

Prihlásenie na prezentáciu
Prihlásenie do Newslettra