fbpx
SimplBlog

SimplBlog sa snaží prinášať vám aktuálne články zo sveta inteligentnej automatizácie riadenia zásob, dodávateľského reťazca, projektového manažmentu a výroby.

Instagram SimplicityConsulting

Slide SimplBlog Problémy s Cash-Flow Simplicity consulting 01 December 2020 Je držanie prebytku
skladových zásob efektívne?
SimplBlog Simplicity consulting 06 November 2020
Riadenie zásob cez Buffer management SimplBlog Simplicity consulting 05 December 2020 Dostupnosť tovaru SimplBlog Simplicity consulting 25 December 2020

Výpadky tovaru, vysoké nadzásoby, plné sklady produktov, ktoré sa nepredávajú, nízka obrátka tovaru, problémy s Cash-Flow, a neustály boj ako zaplatiť faktúry dodávateľom....

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí....

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, ktorý často rozhoduje o tom, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie....

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení....

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, už podnik nedokáže ďalej spoľahlivo plniť záväzky voči svojim dodávateľom, bankám, vlastným zamestnancom. Dá sa z tohto kruhu dostať skôr než je neskoro?...

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí. Ktorý projekt ale začať skôr, ktorý má väčšiu prioritu?...

Vždy existuje WIN – WIN riešenie. To je jeden zo základných predpokladov Teórie obmedzení. Dôvod existencie WIN – WIN riešenia pochádza z vedy a je inšpirované prírodou....

Prihlásenie na webinár
Prihlásenie do Newslettra