Riadenie sortimentu pri klesajúcom dopyte
15 apríla, 2020
Buffer manažment: riadenie zásob pri neustále sa meniacom dopyte
1 júla, 2020
Ukázať všetko

Cash velocity: ako zrýchliť tok peňazí vo vašom podniku


CASH VELOCITY: AKO ZRYCHLIŤ TOK PEŇAZÍ VO VAŠOM PODNIKU

V kontexte manažmentu dodávateľského reťazca sa jedná o podskupinu v manažmente dodávateľského reťazca, ktorá kontroluje pohyby dopredu a spať,
manipuláciu a skladovanie tovaru medzi miestom pôvodu a bodmi distribúcie.

Comments are closed.