1 júla, 2020

Buffer manažment: riadenie zásob pri neustále sa meniacom dopyte

Buffer manažment je nástroj, ktorý pomáha manažérom lepšie riadiť produktové portfólio pri neustále sa meniacom dopyte a pri nestálosti prostredia (napríklad nespoľahlivosť dodávateľov). Meniaci sa dopyt a nestálosť prostredia majú výrazný vplyv na dostupnosť tovaru a vysoké nadzásoby. Dostupnosť tovaru a vysoké nadzásoby majú vplyv na zisk, cash-flow a návratnosť investície.
15 apríla, 2020

Cash velocity: ako zrýchliť tok peňazí vo vašom podniku

Cash Velocity znamená, ako rýchlo vie podnik zhodnotiť svoje peniaze ktoré investoval do nákupu tovaru za účelom predaja. Keď sa peniaze v podniku točia pomaly a podnik chce investovať napr. do podpory predaja, vo väčšine prípadov si musí peniaze dočasne požičať. Spomaľovanie toku peňazí privádza postupne podniky do stavu, kde nedostatok hotovosti sa stane obmedzením podniku a to často končí jeho likvidáciou.
15 apríla, 2020

Riadenie sortimentu pri klesajúcom dopyte

Jeden zo spôsobov, ako riadiť svoje portfólio produktov pri zníženom dopyte, zapríčinenom externými faktormi, ako napríklad pandémia (Covid 19). Tento spôsob riadenia sortimentu je uplatniteľný nie len pri zníženom dopyte.
28 mája, 2019

No money no funny

Jeden z hlavných dôvodov, prečo podniky zanikajú, je nedostatok finančných zdrojov na chod podniku a pokrývanie svojich záväzkov!
2 októbra, 2018

Zužitkovanie obmedzenia maloobchodných a distribučných spoločností

Primárnym cieľom každej organizácie (ziskovej) je dosahovanie zisku a organizácie zvyšujú svoje ciele každým rokom.
25 mája, 2018

Predpoveď predaja a rýchla reakcia na aktuálny dopyt

Čím viac sa pozeráme do budúcnosti, tým viac sú predpovede menej presné. Čo s tým?
24 apríla, 2018

Aké limity má predpoveď predaja pri doplňovaní zásob?

PULL a PUSH systémy doplňovania zásob nie sú ničím novým. Tušíte, aký je rozdiel medzi PUSH a PULL systémom v rámci oblasti dopĺňania zásob a aký to má súvis s predpoveďou […]
21 februára, 2018

Ktorý projekt zlepšenia začať skôr?

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí.V rámci tejto komplexnosti sa v podstate naskytuje […]
20 februára, 2018

Prečo upravovať frekvenciu objednávania a dopĺňania zásob?

Výška zásob na mieste predaja, v regionálnom, alebo v centrálnom sklade sa najčastejšie určuje podľa času a spoľahlivosti dopĺňania zásob…