október 2, 2018

Zužitkovanie obmedzenia maloobchodných a distribučných spoločností

Primárnym cieľom každej organizácie (ziskovej) je dosahovanie zisku a organizácie zvyšujú svoje ciele každým rokom.
máj 25, 2018

Predpoveď predaja a rýchla reakcia na aktuálny dopyt

V kontexte manažmentu dodávateľského reťazca sa jedná o podskupinu v manažmente dodávateľského reťazca, ktorá kontroluje pohyby dopredu a spať, manipuláciu a skladovanie tovaru medzi miestom pôvodu […]
apríl 24, 2018

Aké limity má predpoveď predaja pri doplňovaní zásob?

PULL a PUSH systémy doplňovania zásob nie sú ničím novým. Tušíte, aký je rozdiel medzi PUSH a PULL systémom v rámci oblasti dopĺňania zásob a aký to má súvis s predpoveďou […]
február 21, 2018

Ktorý projekt zlepšenia začať skôr?

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí.V rámci tejto komplexnosti sa v podstate naskytuje […]
február 20, 2018

Prečo upravovať frekvenciu objednávania a dopĺňania zásob?

Výška zásob na mieste predaja, v regionálnom, alebo v centrálnom sklade sa najčastejšie určuje podľa času a spoľahlivosti dopĺňania zásob…
december 14, 2017

Ľudia a zmeny v organizáciách

Vždy existuje WIN – WIN riešenie. To je jeden zo základných predpokladov Teórie obmedzení. Dôvod existencie WIN – WIN riešenia pochádza z vedy a je inšpirované […]
december 7, 2017

Kde je potrebné sústrediť najväčšie množstvá zásob?

„Kým koncový zákazník nenakúpi, nikto v dodávateľskom reťazci nepredal,” povedal Dr. Eliyahu M. Goldratt, zakladateľ Teórie obmedzení.
október 4, 2017
riadenie-skladov

Nežiadúce efekty brzdia výkonnosť dodávateľského reťazca

Organizácie majú najčastejšie jedno alebo len málo obmedzení, ktoré limitujú ich výkonnosť. Pokiaľ sa v dodávateľskom reťazci vyskytujú nežiadúce efekty, prečo sa organizácie nezameriavajú na prekonanie […]
jún 15, 2017

Je držanie prebytku skladových zásob efektívne?

Ak chcete prekonať obmedzenia, ktoré limitujú vašu predajňu v dosahovaní lepších výsledkov, zamerajte sa na oblasť fyzického (interného) obmedzenia. To dokážete najlepšie ovplyvniť.
//]]>