Cromā megaobchod s elektronikou

Odvetvie: maloobchod so spotrebnou elektronikou
Centrála: Mumbai, India

Symphony: Platforma pre maloobchod

Cromā je indický maloobchodný reťazec so spotrebnou elektronikou a tovarom dlhodobej spotreby. Značka Cromā je vedená spoločnosťou Infinity Retail, členom Tata Group, v súčasnosti zastúpenou 101 obchodmi a 7 distribučnými centrami v 25 mestách po celej Indii.

 • 60% zvýšenie obrátky zásob v predajniach do 3 rokov
 • 50% navýšenie obrátky zásob v skladoch
 • 20% zredukovanie sortimentu zlepšilo efektívnosť skladovania bez toho, aby sa ovplyvnili tržby

„Spočiatku sme sa pozerali na Symphony ako na softvér, ktorý nám mal pomôcť riadiť zásoby v našich obchodoch. Nechápali sme jeho strategickú dôležitosť a vplyv ktorý bude mať na zlepšenie nášho podnikania. Prínos sme začali vnímať do troch mesiacov od počiatku jeho zavedenia. Implementácia nám poskytla väčšiu možnosť kontroly nad naším nákupným tímom, ktorý následne zlepšil efektivitu nákupu."

Nidhi Manpuria – Manažér podnikateľských procesov Rozvoj a predaj


HLAVNÉ VÝZVY

Implementácia sa začala v roku 2011, kedy už Cromā viedla indický maloobchodný trh spotrebnej elektroniky so 60 predajňami a ročným obratom 20 miliárd INR. Napriek svojmu vedúcemu postaveniu, pociťovala Cromā neustále negatívny peňažný tok vyskytujúci sa kvôli problémom s riadením zásob a nedostatočnou schopnosťou ťažiť z obchodných príležitostí. Napriek stálemu rastu tržieb sa mesiac po mesiaci čoraz rýchlejším tempom zväčšovali zásoby.

Cromā čelila nasledovným hlavným problémom:
 • Nadmerná zásoba málo obratových produktov.
 • Nedostatočná dostupnosť najpredávanejších produktov.
 • Neefektívny sortiment a starnúce produkty.
 • Nízka úroveň spoľahlivosti dodávateľov s ohľadom na včasné dodávky ako aj sľúbené množstvá.

RIEŠENIE

Implementácia platformy Symphony bola vykonaná v dvoch fázach, aby čo najlepšie riešila početné problémy, ktorými trpela prevádzka:

Fáza 1 – Hĺbkový manažment napriek všetkými obchodmi

Zaviedli sa MTA (Make To Availability) Buffers (časový interval doplňovania), dynamicky riadené pre všetky produkty v prevádzke. Buffers odštartovali prevádzku založenú na distribúcii systémom ťahu (Pull) tak, aby nedochádzalo k doplňovaniu zbytočných zásob do predajní. Táto fáza bola v prevádzke tri mesiace po zavedení a bola dokončená za necelých šesť mesiacov.

Fáza 2 – Nákup a šírkový manažment

Po stabilizácii a znížení zásob v rámci obchodov, distribučný systém ťahu (Pull) sa zaviedol v distribučných centrách. Kvôli rôznym problémom so spoľahlivosťou dodávateľov bol nákupný modul softvéru Symphony modifikovaný tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám nákupného prostredia Cromā založeného na hybridnom riešení pokrytia MTA (Make To Availability). Paralelne sa zaviedli aj riešenia pre riadenie sortimentu. Tieto riešenia zahŕňali:

 • Riadenie sortimentu s cieľom zabezpečiť na základe preferencií zákazníkov čo najúčinnejšiu zmes produktov pre každú jednotlivú predajňu.
 • Riadenie zásob pred exspiráciou, proces klasifikácie a manipulácie s málo obratovými produktami s cieľom lepšie kontrolovať a zabrániť vytváraniu sa starnúcich zásob.

VÝSLEDKY

Implementované riešenie výrazne zlepšilo základné nákupné a distribučné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).

 • Ročná obratovosť zásob v rámci obchodov sa zvýšil počas troch rokov z 8.8 na 14 (60 %).
 • Ročná obratovosť zásob v rámci distribučných centier sa zvýšila počas roku a pol z 5.2 na 7.8 (50 %).
 • Zásoby z nulovou obratovosťou (staré viac ako štyri mesiace) klesli z 550 miliónov INR na 220 miliónov INR počas jedného roka od zavedenia (pokles o 60 %).
 • Efektívnosť sortimentu sa zlepšila na základe zredukovania sortimentu o 20 % bez akéhokoľvek poklesu tržieb.
 • Dostupnosť najpredávanejších produktov sa zvýšila vďaka zníženiu vypredania tovaru z 19 % na 10 %.
 • Po dvoch rokoch nadobudol peňažný tok pozitívne hodnoty.

Okrem zlepšenia vo finančnej a prevádzkovej oblasti, pomohla platforma Symphony výrazne spoločnosti Cromā pri tvorení stabilnejšieho a lepšie riadeného procesu. Dodávateľský reťazec je oveľa prispôsobivejší zavedeniu nových procesov a iniciatív, ktoré môžu byť ľahko modelované a monitorované pomocou jedného holistického systému.