Dostupnosť tovaru

Dostupnosť tovaru

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, ktorý často rozhoduje o tom, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie.“

Čo má väčšina obchodno-distribučných spoločností spoločné je fakt, že prakticky všetky podniky bojujú s výpadkami tovaru.

Podniky navyše často výpadky tovaru nevedia exaktne merať a často ani netušia, aké vysoké straty predaja im to spôsobuje. A pri tom výpadky tovaru a z toho vyplývajúce stratené predaje sú často hlavný dôvod stagnácie biznisu.

Naše skúsenosti hovoria, že priemerná nedostupnosť produktov v podnikoch je ~20%. Ak ročný obrat podniku je 1 000 000€, podniky len tým, že nedokážu okamžite obslúžiť svojich zákazníkov prichádzajú ročne o 200 000€! Dá sa polemizovať, či zákazník si počká, kým bude produkt znovu k dispozícii, ale pokiaľ nemáte monopol na produkty ako Apple, v drvivej väčšine zákazník nakúpi u vašej konkurencie.

Ako sa podniky bránia voči výpadkom tovaru?

Množstvo podnikov sa snaží zabezpečiť vysokú dostupnosť tým, že začnú objednávať viac a generovať vyššie zásoby. To, bez exaktnej vedomosti koľko, čoho a kedy treba objednať, vedie k tvorbe vysokých nadzásob. V nich sú doslova utopené peniaze, ktoré podnik potrebuje na nákup produktov po ktorých je reálne dopyt, prípadne na splatenie svojich záväzkov. V snahe ochrániť predaj, tak často vzniká opačný problém, Cash-Flow problémy.

Ako z tohto začarovaného kruhu von?

Aby sme dokázali eliminovať v maximálnej možnej miere výpadky tovaru a na druhej strane negenerovali vysoké nadzásoby, je nutné mať k dispozícii nástroj, ktorý sa primárne na to zameriava. Tým nástrojom je kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer Management (DBM), ktorý exaktne stanovuje koľko, čoho a kedy treba objednať pre dosiahnutie 99% dostupnosti produktov, pri výraznom znížení zásob.

Obrovskou devízou Dynamického Buffer Managementu je fakt, že neustále v predstihu poskytuje informácie (graficky aj percentuálne), ktoré produkty nemajú vyvážené zásoby s aktuálnym dopytom, a je potrebné urobiť objednávku, aby sme ochránili dostupnosť našich produktov. Eliminuje sa tak riziko, že si nevšimneme, že sa tovar už na sklade nenachádza alebo ho je nedostatok.

Ďalším veľmi dôležitým nástrojom na zabezpečenie vysokej dostupnosti produktov je skrátenie frekvencie objednávania. Skrátením frekvencie objednávania povedzme zo 14 na 7 dni dosiahneme:

• Zvýšenie dostupnosti tovaru => tým, že tovar budeme objednávať častejšie, v menších množstvách a v pravidelne stanovených frekvenciách (napr. 1x do týždňa vždy v pondelok alebo napr. 2x do týždňa každý pondelok a štvrtok), výrazným spôsobom minimalizujeme výpadky tovaru a v prípade, že aj nastanú, tak na veľmi krátke obdobie

• Zníženie zásob => vďaka častému a presne stanovenému objednávaniu, výrazne znížime množstvo zásob. Vďaka tomu sa nám zvýši obrátka tovaru a samozrejme zlepší aj Cash-Flow

• Flexibilnejšie reagujeme na zmeny na trhu => časté a presne stanovené frekvencie objednávania nám umožňujú promptne reagovať na to, čo sa deje na trhu, vieme flexibilnejšie reagovať na ad-hoc zmeny v dopyte, či na zmeny správania sa našich dodávateľov

Zvýšenie dostupnosti produktov je kľúčový faktor v procese zlepšenia výkonnosti podniku. Bez zvýšenia dostupnosti produktov nie je možné, aby podnik dlhodobo a zdravo konkuroval ostatným podnikom v biznise.

Ak je pre vás riadenie zásob téma, ktorej sa aktuálne venujete a hľadáte riešenia ako zefektívniť celý proces, odpovedzte na tento mail a my už sa s vami spojíme. Ukážeme vám, ako nami navrhované riešenia efektívneho riadenia zásob fungujú a ako dosiahnuť vyššie uvedené výsledky.

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.