Dr.Reddy’s Laboratories

Odvetvie: farmácia
Centrála: Hyderabad, Telangana, India

Symphony: platforma pre riadenie dodávateľského reťazca, Skladové hospodárstvo (Stock management)

Dr. Reddy’s Laboratories (NYSE: RDY) bola založená v roku 1984 a je celosvetová farmaceutická spoločnosť. Jej výrobky sa predávajú po celom svete, so zameraním na Indiu, Európu, Spojené štáty a Rusko. Dr. Reddy’s vykonáva NCE výskum v oblasti metabolických porúch, kardiovaskulárnych náznakov, proti infekčných látok a zápalov.

  • 100% zlepšenie výkonu v oblasti dodacích termínov
  • 30% redukovanie doby cyklu výroby

„Užívanie Symphony nám umožnilo efektívne riadiť stav našich zásob a to v rámci našich skladov, ako i skladov našich distribútorov, takmer automaticky a bez nutnosti zásahu používateľa. Tím Inherent Simplicity (vývojári softvérového balíka) poskytol vynikajúcu podporu v priebehu celého procesu implementácie. Spoločne sme dosiahli primeraný stav zásob a to v rámci našich skladov, ako i skladov našich distribútorov a významne sme zlepšili dostupnosť výrobkov v rámci kľúčových trhov. Procesy riadenia výroby sa zjednodušili; systém umožňuje vyhnúť sa zbytočným rozpracovaným výrobkom (WIP), presne predpisuje naše priority a poskytuje vynikajúcu prehľadnosť celkového stavu výroby s ohľadom na všetkých zúčastnených. Softvér Symphony je technicky zdatný a bezproblémovo spolupracuje so SAPom. Tím Inherent Simplicity často pridáva nové funkcie a prvky do produktu Symphony, ktoré sú založené na nových poznatkoch a spĺňajú špecifické potreby zákazníka."

Vilas Dholye – Výkonný viceprezident a riaditeľ, Výroba prípravkov


HLAVNÉ VÝZVY

Reddy’s Laboratories sa snaží udržať ziskovú a úspešnú spoločnosť v konkurenčnom podnikateľskom prostredí. Cieľom spoločnosti nie je udržať spoločnosť vo svojom súčasnom stave, ale zdokonaľovať a rozvíjať ju; prenikať do nových oblastí obchodného sveta. Stanovenie kľúčových výsledkov a podstatných aspektov nového distribučného systému umožní spoločnosti Dr. Reddy’s Laboratories dosiahnuť vrchol globálnej obchodnej pyramídy.

Hlavné problémy, ktorým spoločnosť čelí:
  • Dr. Reddy’s využíval systém dodávateľského reťazca založeného na predpovedí (Forecast), ktorá nebrala do úvahy neustále zmeny prebiehajúce na trhu.
  • Doba odozvy na zmeny bola pomalá v dôsledku dlhých dodacích dôb doplňovania.
  • Veľké zásoby hotových výrobkov a zároveň časté vypredanie tovaru.
  • Existujúci distribučný systém tovaru nebol konzistentný a chýbala mu efektívna metóda riadenia, pretože vytváral prebytky hotových výrobkov a zároveň vypredanie zásob po ktorých bol dopyt.
  • Údaje a informácie s ohľadom na najpredávanejší tovar alebo ktorý sa nepredáva, sa zhromažďovali iba na štvrťročnej báze; štatistiky sa kontrolovali len počas stretnutí manažmentu.

RIEŠENIE

Reddy’s urobil radikálny prechod v dodávateľskom reťazci zo systému založeného na predpovedí (Forecast) k systému pracujúcemu na princípe doplňovania (Pull). Za účelom vykonávania tohto nového spôsobu práce, zaviedla spoločnosť platformu Symphony a modul Skladové hospodárstvo (Stock Management).

  • Buffers zásob (časový interval doplňovania zásob) sa zaviedol vo všetkých častiach dodávateľského reťazca, prenášajúce cenné poznatky z dopytu na trh, skrz celú organizáciu.
  • Všetky Buffers sú riadené dynamicky – prispôsobujú sa aktuálnemu dopytu.
  • Zaviedol sa distribučný systém ťahu (Pull). V rámci dodávateľského reťazca sa hýbe len s potrebnými zásobami.

VÝSLEDKY

Pracovaním v súlade s princípmi Teórie obmedzení (TOC) a užívaním platformy Symphony vybudovala spoločnosť Dr. Reddy’s efektívny a produktívny spôsob distribúcie tovaru.

Od okamžiku keď boli Buffers navrhnuté k boju proti premenlivosti (neočakávané zmeny na trhu), začali sa strategicky rozmiestňovať na každej úrovni dodávateľského reťazca. Buffers boli udržiavané na úrovni skladu (centrálny a regionálny), miest predaja a na úrovni globálnej distribúcie. Buffers boli takisto zavedené pre zložky výroby, obalového materiálu a surového materiálu.

Symphony vytvoril rýchlo expandujúcu globálnu sieť a upevnil svoju pozíciu ako základný kameň v budúcnosti spoločnosti Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Prepojenie distribučných kanálov s výrobným závodom v Hyderabade umožnilo spoločnosti DRL dramaticky zlepšiť dodacie doby v oblasti dodržiavania výrobných termínov, ako je znázornené nižšie na výsledkoch produktov:

zlepsenie dodacich terminov