Máte obavu, či sa počiatočné plány aj naplnia? S tým vám pomôže náš interim manažér.
 Dohliada na to, aby zlepšenia v riadení skladových zásob mali dlhodobý efekt. Je fyzicky prítomný 2 až 3 dni v týždni priamo v sídle vašej spoločnosti. Odovzdáva svoje know-how vášmu tímu. Takže po odchode interim manažéra dokáže váš tím samostatne pokračovať v nastavenom procese. Zároveň vám interim manažér poskytuje podporu aj v prípade zavedenia softvérových riešení do praxe. Softvér pomáha v procese riadenia zásob dosiahnuť rýchlejšie a dlhodobé zlepšenie pomocou teórie obmedzení.

Maloobchod

Zabezpečíme lepšie fungovanie dopĺňania zásob v rámci celej siete: z centrálneho skladu cez regionálne sklady až do predajne. Usilujeme sa maximalizovať dostupnosť produktov, po ktorých je dopyt a zároveň minimalizovať produkty s nízkym dopytom. Snažíme sa o to, aby ste držali čo najmenšie množstvo zásob pri čo najväčšej dostupnosti. Podľa analýz sme schopní vám poskytnúť riešenia vedúce k zlepšeniu v oblasti riadenia a úpravy sortimentu. Navrhujeme optimálne využitie políc a regálov v predajniach, staráme sa o to, aby v regáloch na predajniach bol čo najvýkonnejší sortiment a teda optimalizujeme výnos na cm² regálu, pretože sa primárne umiestňujú produkty po ktorých je dopyt.

Distribúcia

Kladieme dôraz na dostupnosť produktov, nízke zásoby a vysokú obrátku tovarov v skladoch. Cieľom interim manažéra je maximálne využitie skladovej plochy vzhľadom na umiestnenie takých produktov do regálov, po ktorých je dopyt a ktoré prinášajú vašej spoločnosti zisk. Zároveň vám pomôžeme zvýšiť podiel vysokoobrátkových produktov a znížiť podiel nízkoobrátkových produktov. Zameriame sa na úpravu procesu objednávania a dopĺňania zásob.

Výroba

Pomôžeme vám nastaviť tok zásob v rámci celej výroby: od vstupu surového materiálu cez rozpracované výrobky až po sklad hotových výrobkov. Zameriame sa na riadenie skladu surového materiálu a skladu hotových výrobkov z pohľadu čo najvyššej dostupnosti pri čo najnižších zásobách. Plynulým riadením celého procesu zásob zrýchlime dobu dodania výrobkov zákazníkom. Zároveň pozitívne ovplyvňujeme interné obmedzenia, kedy firma nie je schopná vyrobiť toľko, koľko pýta trh. Pomáhame riešiť aj externé obmedzenia v prípadoch, keď firma produkuje viac, než trh spotrebuje.