TEÓRIA OBMEDZENÍ

Čo limituje výkonnosť vášho podniku?

Jedným z hlavných cieľov podniku je dosahovanie zisku. Zovšeobecnene sa dá konštatovať že maximalizáciou výnosov a minimalizovaním nákladov, sa tento cieľ, dá dosiahnuť najjednoduchšie.
Jedným z dôvodov ovplyvňujúcich správanie sa podnikov a dosahovanie výsledkov (okrem neustále meniacich sa podmienok na trhu), je stanovovanie si protichodných a často až nereálnych cieľov. Následne v dôsledku neplnenia cieľov, sa podniky čoraz viac uchyľujú k druhej možnosti zvyšovania zisku a to k redukovaniu nákladov (prepúšťaním zamestnancov, škrtaniu marketingových nákladov či dokonca odpredajom časti svojho portfólia).

Čo ak, ale existuje alternatíva k tomuto spôsobu riadenia podniku? Čo ak existuje prístup, ktorého hlavným cieľom a finálnym výsledkom je nárast výnosov a trvalé zlepšenie výkonnosti podniku,, a nie primárne zameranie sa na „sekanie nákladov”?

Predstavujeme vám Teóriu obmedzení (TOC – Theory of Constraints)
Teória obmedzení je manažérska filozofia, zameraná na odkrývanie systémového obmedzenia v organizácii, teda identifikovania jeho najslabšieho článku. Teóriu obmedzení založil a rozvinul Dr. Eliyahu M. Goldratt a do povedomia ľudí sa dostala v roku 1984, vydaním pútavého románu z prostredia výroby The Goal (Cieľ). Spočiatku sa TOC zameriavalo hlavne na výrobnú sféru (najmä na optimalizáciu kapacít výrobných zariadení), no postupne sa zabudováva i do ďalších podnikových oblastí ako distribúcia, projektový manažment, dodávateľský reťazec, maloobchod a ďalšie.
Podnik môžeme charakterizovať ako systém vzájomne závislých, prepojených činností a procesov.
Analogický môžeme podnik prirovnať k reťazi, ktorá je len taká silná, aký silný je jej najslabší článok. Jeho zlepšením sa zlepší aj celková výkonnosť organizácie. Sústredením sa na zlepšenie miesta, ktoré nelimituje dosahovanie lepších výsledkov v organizácii, totiž neprináša požadované výsledky, skôr naopak, môže pôsobiť kontraproduktívne.
„Reťaz je len taká silná, aký silný je jej najslabší článok.“

Keď sú podniky schopné najslabší článok identifikovať, maximálne využiť a všetko ostatné mu podriadiť, prípadne ho navýšiť, dochádza k zlepšeniu výkonnosti celého podniku a k dosahovaniu (a dokonca presahovaniu) ambicióznych cieľov.

TOC v obchode a distribúcii

Kľúčom úspechu v obchode a distribúcii je efektívne riadenie zásob. Množstvo podnikov ešte aj v dnešnej dobe neustále podceňuje rolu zásob v efektívnom fungovaní organizácie. A pri tom efektívne riadenie zásob je kľúčový faktor pre zlepšenie výkonnosti podniku.
Veľa podnikov stále predpokladá, že držaním vysokých zásob eliminuje riziko spojené s ich nedostatkom. Avšak držanie vysokých zásob naopak spôsobuje, že obrovské množstvo peňazí, ktoré by mohli byť efektívnejšie využité, sú doslova utopené v zásobách.
Navyše podniky držiace vysoké zásoby, neustále bojujú s hrozbou vysokej zastaranosti produktov a opäť musia byť peniaze vynaložené iným spôsobom ako je potrebné, a to na ich výpredaj.

Teória pekná, ale ako to uplatniť v obchode a distribúcii? “
Maloobchod

V maloobchodných prevádzkach sa zvyčajne obmedzenie definuje ako „počet zákazníkov, čo vstúpi do predajne“. V jednoduchosti to znamená, že keby do predajne vstúpilo viac zákazníkov, tak podnik má dostatok zásob, či personálu na to, aby týchto zákazníkov vedelo obslúžiť. Na to, aby do podniku vstúpilo viac zákazníkov, musia mať na konkrétnom mieste predaja (v obchode) ten správny tovar, po ktorom je aktuálne dopyt, a práve vtedy, keď ho zákazník chce.

TOC práve poskytuje nástroje, prostredníctvom ktorých dokážeme zabezpečiť, aby mal podnik správny tovar, na správnom mieste, v správnom množstve a načas. Navyše, čo je veľmi dôležité, zvýšenie dostupnosti tovaru sa zabezpečí bez toho, aby bol obchod preplnený nadbytočnými nadzásobami. Vďaka tomu dochádza k výraznému nárastu predaja, zlepšeniu Cash-Flow a zvyšuje sa výkonnosť nie len jednej prevádzky, ale celého podniku.

Veľkoobchod

Vo veľkoobchode, alebo v distribúcii sa zvyčajne obmedzením stáva Cash-Flow.

V dôsledku toho, dodávatelia prestanú zásobovať podnik produktami alebo žiadajú zaplatenie vopred. Z toho pramení neschopnosť pokrývať potreby trhu, výpadky tovarov, nedostatočné zásobovanie, nepokrývanie objednávok.

Dostať sa von z Cash-Flow problémov nie je ľahká cesta a vyžaduje si to zmenu myslenia a zmenu fungovania celého podniku.

Naša spoločnosť práve ponúka metódy a nástroje, vďaka ktorým, dokáže podnik zlepšiť Cash-Flow (tým, že minimalizujeme tvorbu nadzásob, a súčasne zlepšovať dostupnosť produktov a eliminovať výpadky tovaru (a tým zvyšovať predaj a čistý zisk).

Efektívne riadenie zásob dokáže podniku neuveriteľne pomôcť zlepšiť ich Cash-Flow, zvýšiť predaje a relatívne rýchlo uvoľniť peniaze na činnosti, ktoré ich bytostne ohrozujú.

E-shopy

Hlavným obmedzením v E-Shopoch býva dostupnosť tovarov, po ktorých je najväčší dopyt. Podniky v snahe eliminovať výpadky tovaru buď neustále navyšujú objednávané množstvo tovaru, alebo produkty, ktoré na sklade nemajú, jednoducho vypnú.

Naše riešenie pomáha zvyšovať dostupnosť tovaru v E-Shopoch až na úroveň 96%, bez toho, aby sme preplňovali sklad nepotrebnými zásobami.

Predstavte si len, o koľko by vám narástli predaje, ak by ste mali k dispozícii na sklade všetky tie produkty, ktoré máte momentálne vypnuté na objednávanie, kvôli výpadku tovaru. A to bez zbytočného generovania nadzásob. Určite to nie sú zanedbateľné peniaze.

Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás