MDT Micro Diamond Technologies

Odvetvie: výroba – stomatológia
Centrála: Afula, Izrael

Symphony: platforma pre riešenia Teórie obmedzení (TOC)

Neoddeliteľná súčasť Schneider Group, MDT je dynamický, high-tech, rýchlo rastúci výrobca pokovovaných diamantov exportujúci prvotriedne zubné diamantové brúsky do viacerých krajín po celom svete. 7 000 m² modernej prevádzky je zariadených výrobnými linkami riadenými počítačmi a presný systém zaistenia kvality spoločnosti MDT garantuje dôraz na stálosť.

  • dosahovanie DDP, skok z 30 %. Vzdelanie a podpora zvyšku dodávateľského reťazca, vrátane ich dodávateľov, učenie a podpora nového spôsobu práce si vyžiadali nejaký čas, avšak o 18 mesiacov neskôr prekročili
    hranicu 95 %.

„Ako globálny hráč chce MDT neustále zabezpečiť vynikajúcu dostupnosť produktov, krátke dodacie doby a bezchybné klientské DDP (včasnosť dodania). Aby splnil tieto kľúčové faktory, MDT upustil od lokálnych ukazateľov efektívnosti KPI a začal využívať softvér Symphony spoločnosti Inherent Simplicity. Prechod na tento systém rýchlo upozornil na fakt, že sme vlastne vyrábali produkty, pre ktoré nebola požiadavka na trhu. Avšak na ceste vpred sme zamerali naše ukazatele KPI na efektívnosť a zosúladili sme našu výrobu so skutočnou spotrebou na trhu. Skrátili sme naše dodacie doby, zredukovali rozpracovanosť výrobkov (WIP) a ako dôsledok toho sme schopní rozšíriť rozsah vyrábaných položiek. Používaním softvéru Symphony sme vytvorili bezproblémovú a užívateľsky prístupnú platformu; náš výrazne zlepšený nákupný proces a udržiavaná úroveň zásob zabezpečili, že suroviny pre výrobu sú neustále k dispozícii."

Ronen Sobel – Riaditeľ akciovej spoločnosti MDT


HLAVNÉ VÝZVY

Až do roku 2011 bol MDT výrobcom na trhu riadeným väčšími konkurentmi. Chcel ďalej rásť, avšak vyrábal komoditný výrobok a bol umiestnený vo veľkej vzdialenosti od prevažnej časti jeho trhu rovnako ako aj od svojich dodávateľov. Spoločnosť hľadala obchodné riešenie, vďaka ktorému by mohla konkurovať miestnym výrobcom a kompenzovať vzdialenosť od ich hlavného trhu. Nižšie sú uvedené niektoré z problémov, ktorým čelil MDT:

Sklad nebol riadený strategickým spôsobom. MDT uskladňovala veľké množstvo zásob, ktoré neodrážali dopyt na trhu.
  • Výrobné množstvá boli kalkulované podľa EOQ (ekonomicky objednávané množstvo) a v porovnaní s potrebami trhu boli príliš veľké.
  • Riadenie toku surovín nevychádzalo z dopytu prichádzajúceho z trhu. Výsledkom toho bolo, že komunikácia s dodávateľmi bola náročná. Žiadosti o zásobovanie boli často naliehavé, pretože suroviny neboli k dispozícii pre predaj, ktorý už však schválil predajný tím.
  • Iba 30 % objednávok bolo dodaných komplet a včas. Klienti sa nakoniec zmierili so skutočnosťou, že svoje objednávky nedostanú včas.

RIEŠENIE

MDT implementovala výrobný, distribučný a nákupný model platformy Symphony a súčasne začala využívať metodológiu Teórie obmedzení (TOC).

MDT presunula väčšinu svojej produkcie do režimu MTA (Make To Availability). Buffre hotových produktov sa prepočítavajú na dennej báze a sledujú vzorce spotreby.

Výrobná hala je riadená v súlade s farebnými prioritami kalkulovanými softvérom Symphony.

Využitím holistického riešenia Symphony môže predajný tím zadať každú objednávku do Symphony a tak získať rýchlu odpoveď na otázku, čo by mohlo byť expedované zo skladu a čo je potrebné nechať vyrobiť. Pre SKU (Stock Keeping Unit), ktoré nemôžu byť expedované zo skladu, Symphony navrhne spoľahlivý dodací termín, zašle informáciu spať do ERP a určí priority, v akom poradí by mala byť zahájená výroba nových zákaziek.

Tok surovín je riadený pomocou DBM (Drum-Buffer-Rope). MDT začal nakupovať len nutné suroviny a to len v okamžiku ich skutočnej potreby. Všetka komunikácia s dodávateľom prebieha na základe priorít generovaných platformou Symphony. Dodávatelia sa naučili pracovať podľa novej metódy a dokonca sa ju rozhodli zaviesť i v spolupráci s inými klientmi.

VÝSLEDKY

MDT prešiel počas prvých dvoch rokov používania Symphony neuveriteľnými zmenami. Z priemerného hráča sa stal jeden z troch najväčších hráčov v danom obore. Jeho klientska základňa sa neustále a rýchlo zväčšuje. Vzhľadom na schopnosť mať na sklade vždy správne zásoby, patria jeho dodacie doby ako i schopnosť reagovať medzi najrýchlejšie v odvetví, čím spĺňajú potrebu, ktorú ich konkurenti naplniť nedokážu. A čo nie je dostupné, poskytuje MDT takmer 100% včasnosť dodávky. Predaj vzrástol takmer o 40 %, zatiaľ čo kapacita ostala rovnaká. MDT vyrába jednoducho len tie správne zásoby.