Ako to vyzerá v praxi

Analýza

Ešte predtým, než sa spolu dopracujeme k zlepšeniam, vytvoríme analýzu. Dáta vieme zbierať kvantitatívne aj kvalitatívne prostredníctvom rozhovorov s jednotlivými oddeleniami. Dáta vyhodnotíme aj pomocou softvéru. Pri analýze sa snažíme zodpovedať otázky:

  1. Čo zmeniť?
  2. Čo zameniť za čo?
  3. Ako vykonať zmenu?

Zodpovieme všetky 3 otázky do takej hĺbky, aby implementácia prebehla bez ujmy na dodávkach či predaji, bez straty motivácie ľudí. Želanými výsledkami je zlepšenie toku peňazí, zníženie zásob, vyvážený sortiment a vyššie výnosy.

Nastavenie procesov

Školeniami, konzultačnými službami alebo pomocou interim manažéra vám pomôžeme navrhnutý plán zlepšenia uviesť do praxe. Zabezpečíme implementáciu softvéru, ako aj podporu pri riešení problémov spojených so zmenou procesov. Nastavenie procesov ušijeme na mieru podľa potrieb vašej spoločnosti a vašich cieľov.

Spoluprácou s klientmi a uvádzaním navrhnutých procesov do praxe v našich implementáciách dosahujeme aj takéto výsledky: