NuSpring – Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám

Odvetvie: predaj bio kozmetiky
Centrála: Praha, Česká republika

Hlavným atribútom riadenie zásob je dostatočná obrátkovosť tovarov a to, ako rýchlo dokážete svoje zásoby „otáčať“. Dostatočne „štíhla“ organizácia má toto tempo výrazne vyššie. Prečo?

Pokiaľ organizácia má „kilogramy naviac“, má určité limity, ktoré ju viac či menej obmedzujú. Kilogramami naviac, v organizáciách zameriavajúcich sa na distribúciu a predaj tovaru, sú vysoké zásoby, limitom cash-flow a priestorové obmedzenia.

Na prípadovej štúdii spoločnosti NuSpring (Czech Republic) s. r. o.môžeme názorne vidieť, ako „kilogramy naviac“ veľmi limitujú a ako prispieva „štíhla“ organizácia k lepšej výkonnosti a k vyšším výnosom.

Začnime stručnou štatistikou výsledného stavu.


Pred: pred začatím riadenia zásob
Riadenie zásob: po implementovaní všetkých 4 bodov (vid nižšie)


Prvý bod: Zníženie zásob

Znížením zásob (vid predošlú prípadovú štúdiu NuSpring) sme uvoľnili priestor a finančné prostriedky. Pri znižovaní zásob je vždy potrebné nekompromisne a hrubou čiarou oddeliť výkonné a nevýkonné SKU. U výkonných SKU je vhodné upraviť cieľovú úroveň zásob (znížiť nadzásoby) a u nevýkonných SKU ich čo najefektívnejšie, pokiaľ je to možné, premeniť opäť na financie. Buď si vytvoríte efektívny výpredajový kanál, napríklad „outlet“, alebo využijete konkurenciu, odberateľov, teda všetky možné kanály. Využite možnosti nie len tuzemské, ale aj zahraničné. Doležité je sa zbytočných zásob čo najefektívnejšie zbaviť. Priestor ani financie vás potom nebudú toľko limitovať.

Druhý bod: Riadenie zásob

Dennodennou úlohou produktového a logistického špecialistu je zabezpečiť vysokú dostupnosť tovarov a udržať nízke zásoby. (vid predošlá prípadová štúdia NuSpring). Takto „štíhla“ spoločnosť má vyššie tempo a obrátka tovarov narastá. Vysokou dostupnosťou, pokiaľ hovoríme o tzv. „Fast mover“ (rýchlo obrátkový tovar), prispievate k lepším tržbám spoločnosti.

Tretí bod: Prietokové účtovníctvo

Kľúčom k správnemu riadeniu zásob sú metriky ako obrátka tovaru, výška nedostupnosti a z pohľadu Teórie obmedzení základné finančné ukazovatele: T – prietok (ekvivalent k marži), I – investície a EO – operatívne náklady. Základným predpokladom správneho riadenia zásob je pochopenie Prietokového účtovníctva (Throughput accounting, termín vznikol v Teórii obmedzení), ktorý je zameraný na zvýšovanie prietoku a nie na znížovanie nákladov, napríklad na skladovú jednotku (SKU). Jednoduchý príklad tohto rozdielu môžeme nájsť nižšie (v tabuľke:


Štvrtý bod: Riadenie sortimentu

Riadením sortimentu prispievate k lepšiemu pomeru rýchlo obrátkového tovaru voči tovaru, ktorý sa vobec nehýbe. Tak isto rozširovaním sortimentu uspokojíte viacej zákazníkov. Možete na to vyžuiť tieto základné pravidlá:

  1. Pomocou analýzy sortimenut zistíte, ktoré časti sortimentu sú pokryté dostatočným množstvom SKU a dodávateľmi a ktoré nie. Najlepšie to odhalíte vtedy, ak si vytvoríte „strom“ sortimentu, čiže určitý vizuálny prehľad.


  2. Keď pridávate sortiment, nesmiete zabúdať nevýkonný a nepotrebný sortiment NEKOMPROMISNE aj vyraďovať z portfólia. Vyraďovaním sortimentu a hlavne jeho efektívnym „výpredajom“ získate opat priestor a finančné prostriedky potrebné na nový sortiment s vyššou obrátkou, čo prináša vyššie výnosy.


  3. Vyplatí sa hľadať a objavovať „Fast mover“ (rýchlo obrátkové) produkty. Tento krok najviac prispieva k vyšším výnosom.

Užitočným pomocníkom pri riadení zásob môžu byť softwarové riešenia. Ak sú vhodne zvolené, dokážu zabezpečiť podporu pri riadení zásob tak, že nekreatívnu a rutinnú činnosť vykonajú za vás, na základe dát sa prisposobia dopytu a vykazovanými metrikami vás adekvátne nasmerujú správnym smerom.

Na druhej strane sú vhodné softwarové riešenie len určitou časťou úspechu. Pokiaľ implementujete softwarové riešenie, musia sa zmeniť aj procesy v rámci organizácie. V opačnom prípade bude úspech len čiastočný.

Každá spoločnosť je svojím spôsobom jedinečná. Koncept Teórie obmedzení je univerzálny, teda aplikovateľný na každú spoločnosť, ale jednotlivé riešenia tohto konceptu treba napasovať na charakteristiky danej spoločnosti.

www.nuspring.cz


Andrej Čatajský
Simplicity consulting s.r.o.
Zdroj: Simplicity consulting s.r.o., www.simplicityconsulting.sk