O koľko musíte predať viac, aby sa vám oplatilo dať zľavu

Zásoby sú z účtovného hľadiska AKTÍVA. Napriek tomu, že ľudia zásoby nakupujú v dobrej viere, že ich rýchlo otočia, predajú a niečo na nich zarobia, realita je často úplne iná.

Nadzásoby, nepredajné zásoby alebo zásoby s pomalou otočkou sa začínajú hromadiť na centrálnom sklade, v obchodoch, v regáloch. Nech už vznikli akýmkoľvek spôsobom.

A vtedy sa zásoby pre nás stávajú obrovským bremenom a de-facto sú pre nás skôr PASÍVUM (aj keď nie účtovne). A to s veľmi nebezpečným dopadom na celú firmu. Viažu obrovské peniaze, zaberajú priestor, zvyšujú náklady a majú veľký dopad na kvantum ďalších finančných metrík. O tom nižšie.

PREČO SA ZÁSOBY SPRÁVAJÚ AKO PASÍVUM?

Zásoby sú náš kamarát dokým ich vieme okamžite otočiť a predať. Obrátka tovaru alebo obrátka peňazí je jeden z najdôležitejších ukazovateľov úspechu firmy. Pretože hovorí o tom ako rýchlo dokážeme peniaze investované do zásob, ideálne s maržou, otočiť.

Zásoby sú ale náš nepriateľ, ak ich nedokážeme okamžite otočiť. Alebo sa ich musíme zbavovať cez výpredaje. Rýchlosť, akou dokážete vaše zásoby točiť, je z pohľadu generovania peňazí absolútne kritická a je základom pre zdravé fungovanie firmy.

Napriek tomu firmy držia obrovské množstvo zásob, ktoré nedokážu okamžite predať. A vtedy nastupujú na scénu cenové akcie a výpredaje. Ale čo vás stojí tento spôsob fungovania?

KOĽKO VÁS STOJA VÝPREDAJE ZÁSOB A ZBAVOVANIE SA NEVÝKONNÝCH PRODUKTOV?

Nespočetne veľa krát sme v diskusiách, či nakúpiť viac alebo menej tovaru, dostali odpoveď: „veď ja to potom cez zľavy vypredám“. Keď sme sa, ale spýtali, či sú si vedomí, koľko ich tieto výpredaje v realite stoja a čo to robí s ich celkovými číslami, odpoveď je väčšinou buď nie alebo napr. v štýle „dám zľavu 20%, tak prídem o 20%“.

Čoho 20%? Percentuálnej marže? Hrubej marže v €? Čistého zisku? Tržieb? Po ťažkom zamyslení dostaneme väčšinou odpoveď, marže. Či mysleli v % alebo v € sa už väčšinou nedozvieme.

A tu je problém.

Pretože strácate omnoho viac. A veľa firiem ani nevie koľko.

KOĽKO TEDA STRÁCATE? ČO VÁS ZĽAVY STOJA?

Príklad:

Pozrime sa bližšie na tento príklad. Kľudne si za čísla dosaďte vaše reálne hodnoty.

Máte produkt, ktorý nakupujeme za 10 € za kus a predajná cena je 25 € za kus. Za týchto podmienok je vaša percentuálna marža 60%. Marža v peňažnom vyjadrení činí 15 € za kus.

Ak však ponúknete zľavu 20%, nech už je dôvod akýkoľvek, napr. cenová akcia alebo slabý predaj a následný výpredaj, očakávate, že na tom stále niečo zarobíte, keďže neponúkate zľavu v hodnote nákupnej ceny.

Pri zľave 20% sa percentuálna marža zníži o 17%. (50% / 60%).

Čo je horšie, bez zľavy ste získali 15 € marže, po aplikovaní zľavy 10 € marže.

To znamená, že pri zľave 20% sa množstvo zarobených peňazí zníži o 33%. (10 € / 15 €).

Z toho vyplýva, že keď znížime cenu o 20% tak musíme o 33% predať viac, aby sa vyrovnalo množstvo získaných peňazí.

ČO Z TOHO SI ZOBRAŤ? OPLATÍ SA VÁM TO?

Kľúčová otázka tu je, či viete zvýšiť predaj o 33%, ak dáte zľavu 20%. Máte taký potenciál pri danom produkte?

Ak nie, tak ste na tom prerobili a ešte máte aj veľké peniaze utopené v zásobách a zrejme na veľmi dlhé obdobie. A pri tisíckach produktov na sklade, to sú veľmi často obrovské peniaze, ktoré sa len veľmi pomaly vrátia späť.

Tým v žiadnom prípade nehovoríme, že nerobte cenové akcie. Ale majte to poriadne prepočítané a zhodnoťte, či ste schopní tieto čísla priniesť. Správny výber produktov do zliav je veľmi dôležitý, ak na tom nechcete prerobiť.

Rovnako tak výpredaje. Cieľom výpredajov je uvoľniť za každú cenu peniaze. Bez ohľadu na to, akú maržu prinesú. Cieľom výpredajov totiž nie je maržovať, ale získať rýchlo peniaze z produktov dnu, ktoré by sme iným spôsobom už nezískali.

Ak robíte množstevné nákupy a cez zľavy ich potom vypredávate, buďte si istý, či na tom neprerábate!

A nezabúdajte pri tom na jednu vec – nadzásoby a nevýkonné produkty majú nedozerný dopad na ďalšie veci:

Majte svoje zásoby pod kontrolou a majte vždy poriadne prepočítané, koľko vás stoja zľavy, pred tým než sa do množstevných nákupov a následne poskytovania zliav pustíte. Odporúčame tiež vyhodnocovať jednotlivé cenové akcie po ich skončení, aby ste videli, čo vám priniesli, a či má zmysel ich opakovať, aby ste si viac neuškodili.

Verím, že vám tento článok pomôže vidieť zásoby, nákupy, výpredaje, cenové akcie a zľavy aj z inej perspektívy.

Ak chcete zanalyzovať váš sortiment a zásoby, zistiť, aké sú u vás skryté rezervy, potenciál, problémy, radi vám s tým pomôžeme.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.