História


Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2017.
Na začiatku sme sa zamerali najmä na edukatívnu stránku (konzultácie, školenia, prednášky na univerzitách).
Od konca roku 2018 sme začali ponúkať komplexné riešenie efektívneho riadenia zásob, tým že sme začali spolupracovať so softvérovou spoločnosťou Stock-M.
Naša spoločnosť pôsobí ako výhradný predajca tohto produktu a poskytujeme plnú podporu pri jeho implementovaní.
V roku 2019 sme začali spolupracovať s našim anglickým partnerom Goldratt UK na implementovaní predajného procesu „Sales process engineering“, ktorý nám umožňuje jednoduchšie a zrozumiteľnejšie odovzdať celé naše know-how ohľadom riadenia zásob.
V druhej polovici roku 2020, na základe impulzov od našich zákazníkov, sme začali ponúkať podnikom otvorené workshopy o riadení zásob.

Vízia


Riadenie zásob je Achillovou pätou v mnohých podnikoch. A naša osobná skúsenosť počas práce v rôznych podnikoch a na rôznych pozíciách to len potvrdzuje. V konečnom dôsledku sme neustále riešili tie isté problémy:
• Cash-Flow problémy
• Výpadky tovaru alebo plné sklady produktov, ktoré sa nepredávajú
• Prečo stále zákazníci chcú práve tie produkty, ktoré na sklade práve nemáme?
• Prečo má podnik problém dosahovať svoje ciele?


Práve donekonečna opakujúce sa problémy nás prinútili hľadať efektívnejší spôsob ako riadiť zásoby. Teória obmedzení nám pomohla pochopiť, čo primárne spôsobuje problémy v riadení zásob a ponúkla nám množstvo nástrojov, vďaka ktorým sme sa už viac nemuseli spoliehať len na náhodu a presnosť forecastov.
Mimochodom, zamysleli ste sa niekedy, koľko prebytočných potravín, obalov, polotovarov či materiálu zbytočne skončí na skládke odpadu, či v spaľovni?
Naším cieľom sú vaše výsledky. Nie je to ľahká cesta, ale odmenou pre vás aj pre nás budú skvelé výsledky a spokojnosť na oboch stranách.

Prečo riadime zásoby?


Množstvo podnikov ešte aj v dnešnej dobe neustále podceňuje rolu zásob v efektívnom fungovaní organizácie. A pritom nesprávne riadenie zásob ani zďaleka nie je problém len oddelení, ktoré ich manažovanie majú priamo na starosti (Supply Chain, Výroba). Nežiadúce efekty spojené s nesprávnym riadením zásob majú dopad na fungovanie celej organizácie.
Veľa podnikov stále predpokladá, že držaním vysokých zásob eliminuje riziko spojené s ich nedostatkom (nepresné odhady predaja, nespoľahlivosť dodávateľov, vysoké dodacie lehoty). Avšak držanie vysokých zásob naopak spôsobuje, že obrovské množstvo peňazí, ktoré by mohli byť efektívnejšie využité, sú doslova utopené v zásobách. Navyše podniky držiace vysoké zásoby, neustále bojujú s hrozbou vysokej zastaranosti produktov.
Dá sa to robiť aj inak! Naše skúseností z implementácii v rôznych podnikoch dokazujú, že podniky môžu mať vysokú dostupnosť a rásť aj pri nízkych nadzásobách.

Ale pozor! Naše riešenie vyžaduje zmenu myslenia a nastavenia. Niektoré princípy môžu dokonca pôsobiť kontraintuitívne a môžu byť v kontraste s vašim aktuálnym fungovaním. Ak ste ale otvorený zmene a chcete dosiahnuť skvelé zlepšenia, ste na správnom mieste.“

Ako riadime zásoby?


Žiadne zlepšenie sa nedá dosiahnuť bez uvedomenia si, že takto to ďalej nejde a treba niečo zmeniť. Zmeny nie sú populárne a ego často prevyšuje racio. Riadenie zásob nie je výnimkou. Neraz sme počuli, že zásoby vie riadiť každý. Ale spôsob ako sú zásoby riadenie, výrazne ovplyvňuje fungovanie celého podniku. Preto neustále opakujeme, že nie je RIADENIE ZÁSOB AKO RIADENIE ZÁSOB.
Teória obmedzení nám ponúka množstvo nástrojov, vďaka ktorým sa riadenie zásob navždy zbaví nálepky brzda biznisu. Úprava frekvencie objednávania, Pull systém distribúcie, kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer management, presné nastavenie procesov ako pracovať s novinkami či systematická práca so sortimentom sú metódy, vďaka ktorým podnik rýchlo dosahuje skvelé výsledky.

Teória pekná, ale ako to preniesť do praxe?


Treba priznať, že bez toho, aby sme mali k dispozícii profesionálny softvér na riadenie zásob Stock-M (ktorý má v sebe uvedené princípy riadenia zásob implementované), by bolo veľmi komplikované tieto zlepšenia dosiahnuť. Stock-M je unikátny nástroj, ktorý nie len prináša finančné benefity, ale plne automatizuje proces riadenia zásob a poskytuje svetlo tam, kde bola doteraz tma.

Profesionáli na riadenie zásob

Riadenie zásob je jeden zo základných a najkomplexnejších procesov prebiehajúcich v podniku. Má výrazný dopad na všetky základné finančné ukazovatele podniku a významný vplyv na dosahovanie firemných cieľov.

Naše realizácie

NuSpring

Vďaka postupu, ktorý aplikuje spoločnosť Simplicity consulting s. r. o. vie NuSpring Czech Republic v súčasnosti rýchle reagovať na aktuálny dopyt a jeho zmeny.

K-store

Obrátkovosť zásob je jeden zo základných ukazovateľov správneho riadenia zásob. Obrat zásob je možné neustále zvyšovať. Preto je v spoločnosti K – store, s.r.o. zlepšovanie sortimentu a riadenie zásob vnímane ako neustále sa zlepšujúci proces.

Ako riadiť zásoby pri 45 obchodoch?
Odpoveďou môže byť maloobchodná spoločnosť Digitall zaoberajúca sa predajom elektroniky a smart produktov . Postupne ako spoločnosť rástla a otvárala nové obchody si uvedomila, že distribúcia zásob do obchodov zohráva kľúčovú úlohu v ďalšom raste.

Náš tím

Zoznámte sa našim tímom profesionálov Simplicity Consluting. Náš tím bol vybraný pre stopercentnú spokojnosť našich klientov. Spoločne zdieľame radosti a starosti našich klientov a snažíme sa urobiť všetko pre ich spokojnosť.

Andrej Čatajský

ING. Andrej Čatajský

Managing director
ING. MGR. Tomáš Vradian

ING. MGR. Tomáš Vradian

Managing partner
Ivana_Jirasko

ING. Ivana Jirásko

IT consultant
Petra_Benkovska

ING. Petra Benkovská

Business development
Martina_Vernarska

Mgr. Martina Vernárska

Obchod a marketing

Čo sa o nás hovorí

Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás