O nás

Naším poslaním je podpora klientov dosahovať ich požadovaný cieľ v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a výroby.

Každá spoločnosť je založená s konkrétnym cieľom, či už je to získanie lepšieho postavenia na trhu, predaj kvalitných výrobkov, poskytovanie kvalitnej služby alebo odovzdanie projektu načas. Dajú sa však tieto ciele považovať za hlavné alebo sú to len čiastkové ciele na dosiahnutie toho hlavného?

Sme presvedčení, že hlavným cieľom každej organizácie, ak hovoríme o ziskovej organizácii, je dosahovanie zisku. Aby bola spoločnosť úspešná, musí zabezpečiť tri nevyhnutné podmienky, dnes aj v budúcnosti.

  1. zabezpečiť uspokojenie trhu
  2. poskytnúť bezpečné a uspokojujúce prostredie pre svojich zamestnancov
  3. zarobiť peniaze

Ako pomáhame klientom naplniť ich cieľ?
Podľa jedinečnosti a potrieb klienta aplikujeme Teóriu obmedzení a jej dlhoročne overené aplikácie ako
Drum-buffer-rope , Doplňovanie zásob (Replenishment) , ktoré sa zameriavajú na identifikáciu najslabšieho miesta v organizácii a jeho následné zlepšenie. Prinášajú značné konkurenčné výhody a schopnosť zabezpečiť tri nevyhnutné podmienky úspechu. V porovnaní s inými prístupmi je hlavnou výhodou rýchla implementácia a tiež okamžité výsledky, vďaka čomu čoraz viac spoločností na celom svete (Mazda, TATA, Panasonic) využíva tieto aplikácie.

Prinášame holistický prístup do riadenia procesov. Pomáhame organizáciám, ktoré sú veľmi úspešné, no napriek tomu nevytvárajú dostatočné zisky a rovnako tak tým, ktoré nie sú úspešné – nevytvárajú žiadne zisky a potrebujú zmenu.

Nezáleží na tom, v akom štádiu sa organizácia nachádza. V jednom aj druhom prípade možno tvrdiť, že v organizácii existuje obmedzené miesto, inak by organizácia jednoducho dosahovala požadovaný cieľ.

K jeho naplneniu však výrazne prispieva ďalšia dôležitá premenná – ľudia. Tvoria najvyššiu hodnotu každej organizácie a preto nám okrem úspechu organizácie samotnej záleží aj na úspechu jej zamestnancov.

Ak môžeme niečo urobiť aj pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.