DOHODNIME SI SPOLU STRETNUTIE U VÁS

VO FIRME

Prvý krok k úspechu je uvedomenie si, že obchod bez efektívneho procesu riadenia zásob nemôže dlhodobo zdravo fungovať!“

Ak je téma riadenia zásob tou oblasťou, kde vidíte priestor na zlepšenie, ponúkame vám možnosť dohodnúť si spolu stretnutie u vás v podniku.

Následne sa spoločne pozrieme na to, ako dosiahnuť zlepšenia vo vašom podniku.

Spoločne si prejdeme vaše výzvy, ciele, nežiadúce javy v riadení zásob a čo vám bráni dosahovať vami požadované výsledky.

Navrhneme vám smer riešenia, predstavíme vám kľúčové nástroje, vďaka ktorým tieto zlepšenia dosiahnete a namodelujeme si, aký pozitívny dopad by malo riešenie na vaše finančné ukazovatele (čistý zisk, Cash-Flow, návratnosť investície).

Navyše vám predstavíme profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu STOCK-M, ktoré má už v sebe zakomponované všetky nami navrhované princípy riadenia zásob, a ktoré umožňuje zautomatizovať celý proces riadenia zásob, výrazne odbremeniť pracovníkov od práce, mať neustále vybalansované zásoby, dosahovať požadované výsledky a plniť stanovené ciele.

Toto stretnutie vám pomôže pochopiť nie len to, čo spôsobuje výpadky tovaru, nadzásoby/mŕtve zásoby či Cash-Flow problémy, ale zároveň vám ponúkneme riešenia ako sa týchto problémov raz a navždy zbaviť.

Kliknite na link nižšie, vyplňte základné údaje a obratom vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli termín stretnutia.

Dohodnime si spolu stretnutie u vás vo firme

Stačí zadať vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať. Následne si spolu dohodneme konkrétny dátum a čas, ktorý Vám najviac vyhovuje.