Dohodnime si spolu

stretnutie u vás

vo firme

Prvý krok k úspechu je uvedomenie si, že obchod bez efektívneho procesu riadenia zásob nemôže dlhodobo zdravo fungovať!“

Ak je téma riadenia zásob tou oblasťou, kde vidíte priestor na zlepšenie, ponúkame vám možnosť dohodnúť si spolu stretnutie u vás v podniku.

Následne sa spoločne pozrieme na to, ako dosiahnuť zlepšenia vo vašom podniku.

Spoločne si prejdeme vaše výzvy, ciele, nežiadúce javy v riadení zásob a čo vám bráni dosahovať vami požadované výsledky.

Navrhneme vám smer riešenia, predstavíme vám kľúčové nástroje, vďaka ktorým tieto zlepšenia dosiahnete a namodelujeme si, aký pozitívny dopad by malo riešenie na vaše finančné ukazovatele (čistý zisk, Cash-Flow, návratnosť investície).

Navyše vám predstavíme profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu STOCK-M, ktoré má už v sebe zakomponované všetky nami navrhované princípy riadenia zásob, a ktoré umožňuje zautomatizovať celý proces riadenia zásob, výrazne odbremeniť pracovníkov od práce, mať neustále vybalansované zásoby, dosahovať požadované výsledky a plniť stanovené ciele.

Toto stretnutie vám pomôže pochopiť nie len to, čo spôsobuje výpadky tovaru, nadzásoby/mŕtve zásoby či Cash-Flow problémy, ale zároveň vám ponúkneme riešenia ako sa týchto problémov raz a navždy zbaviť.

Kliknite na link nižšie, vyplňte základné údaje a obratom vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli termín stretnutia.

Dohodnime si spolu stretnutie u vás vo firme.

PREPOJENIE STOCK-M s ERP

Úvodný workshop (postupy, dáta, implementačný plán..) a prvotné napojenie systému – (30-60 dní), v závislosti najmä od rýchlosti IT providera a prípravy dát na strane zákazníka.

PILOT

Napojenie vybraných dodávateľov. Spustenie systému do produkčnej prevádzky. Doručenie prvých výsledkov. Postupné celkové nastavenie procesu a odovzdanie know-how.

AUTOMATIZÁCIA

Napojenie ostatných dodávateľov, ktorí neboli súčasťou Pilotu. Plné spustenie systému do produkčnej prevádzky.

DOSAHOVANIE VÝSLEDKOV

Týždenné a mesačné stretnutia, analytika, odovzdávanie know-how, dosahovanie celkových stanových výsledkov. Postupné celkové nastavenie procesu riadenia zásob.