Pravidelné objednávanie

Pravidelné objednávanie

Pretože veľmi často dostávame otázku ako zvýšiť dostupnosť produktov bez toho, aby sme zbytočne nepreplňovali sklady, pripravili sme pre vás video, ktorého cieľom je ukázať vám, že jedným z kľúčových faktorov pre dosiahnutie vysokej dostupnosti produktov bez zbytočného preplňovania skladov je PRAVIDELNÉ OBJEDNÁVANIE.

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí. Tak ako zásoby sú hybným motorom každého podniku, tak aj prijímanie potravy je pre ľudský organizmus o získavaní novej energie pre plnohodnotné fungovanie organizmu.

Neefektívne riadenie zásob ako aj nezdravé stravovanie, má fatálne dôsledky na zdravotný stav podniku resp. človeka.

Tak ako pri stravovaní, pravidelné jedenie zabraňuje hladovaniu, strate energie a následnému nárazovému jedeniu, tak isto to platí aj v podniku s riadením zásob.

Pravidelné objednávanie, v menších množstvách a v presne stanovených frekvenciách nám pomáha:
• znižiť výpadky tovaru a tým zvyšiť tržby, či čistý zisk
• znižovať zásoby na sklade a tým zlepšovať Cash-Flow
• flexibilnejšie reagovať na ad-hoc zmeny v dopyte, či na zmeny správania sa našich dodávateľov

Ak je pre vás riadenie zásob téma, ktorej sa aktuálne venujete a hľadáte riešenia ako zefektívniť celý proces, odpovedzte na tento mail a my už sa s vami spojíme. Ukážeme vám, ako nami navrhované riešenia efektívneho riadenia zásob fungujú a ako dosiahnuť zlepšenie základných finančných ukazovateľov, ako čistý zisk, Cash-Flow či obrátka tovaru.

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.