Aké limity má predpoveď predaja pri doplňovaní zásob?
24 apríla, 2018
Zužitkovanie obmedzenia maloobchodných a distribučných spoločností
2 októbra, 2018
Ukázať všetko

Predpoveď predaja a rýchla reakcia na aktuálny dopyt


PREDPOVEĎ PREDAJA
A RÝCHLA REAKCIA
NA AKTUÁLNY DOPYT


V kontexte manažmentu dodávateľského reťazca sa jedná o podskupinu v manažmente dodávateľského reťazca, ktorá kontroluje pohyby dopredu a spať,
manipuláciu a skladovanie tovaru medzi miestom pôvodu a bodmi distribúcie.

Comments are closed.