DER KURIER ČESKÁ REPUBLIKA SPOL. S R.O

Ako vytvoriť ponuku, ktorá sa neodmieta?

Práca, ktorú sme spoločne s DER KURIER Česká Republika, spol. s r.o. odviedli, vám ukáže, že aj napriek veľkej konkurencii a mnohým možnostiam, je vždy na trhu priestor sa od konkurencie odlíšiť tak, že bude mať ťažkosti vás napodobniť.

www.derkurier.sk

Kontaktujte nás
Der Kurier
Hlavnými dôvodmi pre oslovenie konzultačnej spoločnosti Simplicity consulting s. r. o. boli:

Stagnácia v raste tržieb

Rast nákladov spojený s rastom tržieb

Odlíšenie sa od konkurencie

Spolupráca Simplicity consultingu s. r. o. s DER KURIER Česká Republika, spol. s r.o. do 1 roku priniesla nasledovné výsledky:

Nárast v počte zásielok o 80%

Nárast čistého zisku o 100%

Včasné vybavenie objednávky 99,86

Efektívnejšia práca a menej stresu u zamestnancov

Projekt bol rozdelený do nasledovných fáz:

Poskytovať kuriérske služby je zložitý a komplexný proces. Je potrebné zohľadniť rýchlosť, presnosť, bezchybnosť a kvalitu služby. Samozrejme za skvelú cenu. V tomto biznise je nesmierne veľký tlak na efektivitu. Tento projekt bol pre nás obrovská výzva, v ktorej sme s hrdosťou uspeli. Vedenie spoločnosti DER KURIER má odvahu plávať aj proti prúdu. Na tento projekt sme využili aplikáciu Myšlienkové procesy (Thinking processes) z Teórie obmedzení.

1. Fáza: Cieľ a nežiadúce javy podniku a trhu

Na začiatku tohto, ale aj každého nášho projektu je nutné definovať, čo je cieľom a čo DER KURIER chce dosiahnuť. Keď nám bol cieľ jasný, tak sme museli prísť na to, čo nám zabraňuje tento cieľ dosiahnuť. Hľadali sme nežiadúce javy, ktoré sa v podniku vyskytujú a ktoré bránia podniku dosahovať lepšiu výkonnosť. Keď chceme vytvoriť ponuku ktorá sa neodmieta, museli sme aj pochopiť, aké nežiadúce javy pri využívaní kuriérsky služieb pociťuje samotný zákazník. Išli sme ešte ďalej a hľadali sme nežiadúce javy zákazníkovho zákazníka.

 

2. Fáza: Strom súčasnej a budúcej reality

Z pozbieraných nežiadúcich javov sme vytvorili strom súčasnej reality (current reality three). Tento strom slúži na lepšiu vizualizáciu a pochopenia jednotlivých spojení príčiny a následku celého podniku, zákazníkov a ich zákazníkov. Pokiaľ sa ponoríme dostatočne hlboko, nájdeme základnú príčinu všetkých nežiadúcich javov, ktoré sa v podniku a u zákazníkov vyskytujú. Ako je z vedy známe, základná príčin nie je veľa. Keď sme našli základnú príčinu, vyriešili sme ju nástrojom Konfliktný mrak (Evaporating cloud) a následne postavili strom budúcej reality, aby sme videli, aký dopad bude mať riešenie na podnik a zákazníkov.

 

3. Fáza: Vytvorenie ponuky

Pokiaľ poznáte základnú príčinu nežiadúcich javov podniku a zákazníkov, tak viete čo ich trápi. Pokiaľ vyriešite základnú príčinu týchto javov, tak viete, čo máte zákazníkovi ponúknuť, aby ponuka bola pre neho neodmietnuteľná.

 

4. Fáza: Príprava marketingu

Príprava samotnej ponuky je len polovicou úspechu. Ponuka musí byť aj adekvátne marketingovo odkomunikovaná a hlavne zreteľne a jasne potencionálnym zákazníkom doručená.

 

5. Fáza: Príprava predajného tímu

V B2B segmente sa značná časť predajného procesu odohráva priamo u zákazníka. Obchodník prezentuje ponuku a benefity riešenia. Cena nie je kľúčovým predajným argumentom. Obchodníkov sme vytrénovali, aby chápali každému detailu ponuky, vedeli v čom sú silné stránky podniku a tiež ako táto ponuka prináša benefity zákazníkom a dokonca aj pre zákazníkovho zákazníka.

Ako pracuje DER KURIER Česká Republika, spol. s r.o. v súčasnosti?

Pripravená ponuka prináša DER KURIER neustály príval nových zákazníkov. Fluktuácia zákazníkov sa blíži k 0%. Kto sa túto službu rozhodne využiť, už nebude chcieť zmenu. Konkurencia len ťažko ponúkne také podmienky, aké ich vie ponúknuť DER KURIER. Aký je k tomu základný predpoklad: zmeniť interné procesy a nastavenie mysle. Takúto zmenu konkurencia len ťažko napodobní.

Naše realizácie

NuSpring

Vďaka postupu, ktorý aplikuje spoločnosť Simplicity consulting s. r. o. vie NuSpring Czech Republic v súčasnosti rýchle reagovať na aktuálny dopyt a jeho zmeny.

K-store

Obrátkovosť zásob je jeden zo základných ukazovateľov správneho riadenia zásob. Obrat zásob je možné neustále zvyšovať. Preto je v spoločnosti K – store, s.r.o. zlepšovanie sortimentu a riadenie zásob vnímane ako neustále sa zlepšujúci proces.

Ako riadiť zásoby pri 45 obchodoch?
Odpoveďou môže byť maloobchodná spoločnosť Digitall zaoberajúca sa predajom elektroniky a smart produktov . Postupne ako spoločnosť rástla a otvárala nové obchody si uvedomila, že distribúcia zásob do obchodov zohráva kľúčovú úlohu v ďalšom raste.

Naši spokojní klienti

HET
Výrobca kvalitných a pritom cenovo výhodných maliarskych farieb
KINEKUS
STAVBA / ZÁHRADA / NÁRADIE / KÚPEĽŇA
Medaprex
Výber tých najzaujímavejších výrobkov proti vráskam, proti padaniu vlasov, ale aj na zväčšenie pier či predĺženie rias.
EURO NÁŘADÍ.cz
EURO NÁŘADÍ – partner pro všechny stavbaře, řemeslníky, domácí kutily a zahradníky
sos electronic
Elektronické súčiastky a komponenty z overených zdrojov
Digitall
PREDAJ A SERVIS MOBILOV, PRÍSLUŠENSTVA A SMART PRODUKTOV
NuSpring
E-SHOP – PRÍRODNÁ KOZMETIKA, EKODROGÉRIE A ZERO WASTE
Woodensky
B2B veľkoobchod s elektro materiálom
Dumar_farebne_1
KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY
Gutta_logo_3
KVALITNÉ A INOVATÍVNE DIAGNOSTICKÉ A MEDICÍNSKE ZARIADENIA
Drevona_farebne_1
NÁBYTOK OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU
Anvi trade
B2B veľkoobchod s elektro materiálom
Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás