No money no funny
28 mája, 2019
Cash velocity: ako zrýchliť tok peňazí vo vašom podniku
15 apríla, 2020
Ukázať všetko

Riadenie sortimentu pri klesajúcom dopyte


RIADENIE SORTIMENTU PRI KLESAJÚCOM DOPYTE

V kontexte manažmentu dodávateľského reťazca sa jedná o podskupinu v manažmente dodávateľského reťazca, ktorá kontroluje pohyby dopredu a spať,
manipuláciu a skladovanie tovaru medzi miestom pôvodu a bodmi distribúcie.

Comments are closed.