Obrátka tovaru, dostupnosť tovaru, priemerné stratené predaje, sledovanie výkonnosti jednotlivých produktov, riadenie sortimentu. Ako tieto metriky spolu súvisia a ako výstupy z týchto metrík čítať a interpretovať?...

Výhody ERP systémov sú absolútne neodškriepiteľné. ERP dokáže spájať firemné procesy ako sú administratíva, financie, sklad, výrobu a zjednocovať všetky dáta do jedného systému....

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí....

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, ktorý často rozhoduje o tom, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie....

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení....

Načítavam nové články...
Žiadne ďalšie články