Obrátka tovaru, dostupnosť tovaru, priemerné stratené predaje, sledovanie výkonnosti jednotlivých produktov, riadenie sortimentu. Ako tieto metriky spolu súvisia a ako výstupy z týchto metrík čítať a interpretovať?...

Spôsob, akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele celého podniku a chod podniku ako takého....

Teória obmedzení - založil a rozvinul ju Dr. Eliyahu M. Goldratt, bol to vedec, ktorý sa do sveta biznisu dostal v podstate celkom náhodou....

Zásoby motor biznisu - Ako ale docieliť to, aby sme udržali rast a pozitívne sa to odzrkadľovalo na zisku spoločnosti?...

Je nevyhnutne nutné urobiť rozhodnutie, či pokračovať v nastolenom trende - strácať predaje, cash, nemeniť, čo funguje už x -rokov....

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení....

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, už podnik nedokáže ďalej spoľahlivo plniť záväzky voči svojim dodávateľom, bankám, vlastným zamestnancom. Dá sa z tohto kruhu dostať skôr než je neskoro?...

Organizácie sú komplexné systémy. Skladajú sa z jednotlivých oddelení, množstva rôznych činností a je v nich zamestnaných množstvo ľudí. Ktorý projekt ale začať skôr, ktorý má väčšiu prioritu?...

Vždy existuje WIN – WIN riešenie. To je jeden zo základných predpokladov Teórie obmedzení. Dôvod existencie WIN – WIN riešenia pochádza z vedy a je inšpirované prírodou....

Ak prídem do predajne očakávam, že v nej nájdem to, čo potrebujem. Poznám však aj také predajne, ktorých regály prekypujú množstvom tovarov a napriek tomu odchádzam s prázdnymi rukami....

Ak chcete prekonať obmedzenie, ktoré limituje vašu predajňu v dosahovaní lepších výsledkov, zamerajte sa na oblasť fyzického (interného) obmedzenia. To dokážete najlepšie ovplyvniť....

Načítavam nové články...
Žiadne ďalšie články