fbpx
SimplBlog

SimplBlog sa snaží prinášať vám aktuálne články zo sveta inteligentnej automatizácie riadenia zásob, dodávateľského reťazca, projektového manažmentu a výroby.

Instagram SimplicityConsulting
Kategória
Simplicityconsulting Webináre

Buffer manažment

Buffer manažment: nástroj, ktorý pomáha manažérom lepšie riadiť produktové portfólio pri neustále sa meniacom dopyte a pri nestálosti prostredia (napríklad nespoľahlivosť dodávateľov).