fbpx
Kategória
Simplicityconsulting Webináre

Pravidelné objednávanie

Jedným z kľúčových faktorov ako zvýšiť dostupnosť produktov a minimalizovali výpadky tovaru bez toho, aby sme zbytočne nepreplňovali sklady, je PRAVIDELNÉ OBJEDNÁVANIE.

Prečo je pravidelné objednávanie také dôležité, sa vám budeme snažiť ukázať prostredníctvom paralely medzi efektívnym riadením zásob podniku a zdravým stravovaním sa u ľudí. Tak ako zásoby sú hybným motorom každého podniku, tak aj prijímanie potravy je pre ľudský organizmus o získavaní novej energie pre plnohodnotné fungovanie organizmu. Neefektívne riadenie zásob ako aj nezdravé stravovanie, má fatálne dôsledky na zdravotný stav podniku resp. človeka.