fbpx
SimplBlog

SimplBlog sa snaží prinášať vám aktuálne články zo sveta inteligentnej automatizácie riadenia zásob, dodávateľského reťazca, projektového manažmentu a výroby.

Instagram SimplicityConsulting
Kategória
Simplicityconsulting Webináre

Riadenie sortimentu pri klesajucom dopyte

Jeden zo spôsobov, ako riadiť svoje portfólio produktov pri zníženom dopyte, zapríčinenom externými faktormi, ako napríklad pandémia (Covid 19).
Tento spôsob riadenia sortimentu je uplatniteľný nie len pri zníženom dopyte.