Kategória
Simplicityconsulting Webináre

Budúcnosť riadenia zásob pre RETAIL

…ako mať správny sortiment, na správnom mieste, v správnom množstve a načas?

Tento webinár vám ponúkne:

✔ Nástroje ako zautomatizovať proces riadenia zásob
✔ Aké procesy je potrebné nastaviť (čo treba prestať robiť a čo treba začať robiť)
✔ Koncept a metódy, vďaka ktorým budete mať neustále dennodenne vybalansované zásoby
✔ Profesionálny softvér na riadenie zásob STOCK-M, ktorý na týchto princípoch funguje