Skúsenosť s riadením zásob: SOS electronic

Skúsenosť s riadením zásob: SOS electronic

Ako vďaka riadeniu zásob dosiahnuť 35% zlepšenie obratu a 86% zlepšenie zisku, pri kontrolovanom náraste zásob a s tým istým počtom ľudí?“

Veľmi veľa firiem si ani nevie predstaviť, aký obrovský potenciál drieme priamo vo vnútri ich firmy.

Tlačia na predaj, tlačia na marketing, ale stále tomu čosi chýba, niečo ich brzdí. Obchoďáci by aj predávali, ale nie je tovar. Nákupcovia by aj nakúpili, ale nie sú peniaze, nie sú poplatené staré faktúry alebo dodávatelia nemajú.

A pri tom na začiatku to tak vôbec nemusí vyzerať. Deň za dňom sa problémy nabaľujú, až sa firma môže dostať do stavu, kedy začne stagnovať alebo klesať.

Čo je teda problém?


Je to jednoduché. Bez toho, aby firma nemala pod kontrolou riadenie zásob a sortimentu, sa veľmi ťažko dosahujú dobré čísla. Zásoby sú totiž motorom celého biznisu.
Slabá kontrola, slabá vizibilita, absencia alebo nedodržiavanie procesov a pravidiel sú hlavnými dôvodmi, prečo firmy nemajú pod kontrolou riadenie zásob a sortimentu a tým pádom neplnia svoje ciele.
A paradoxne práve riadiť zásoby pravidelne, procesne a systematicky je zároveň jeden z najefektívnejších a najrýchlejších spôsobov, ako sa týchto problémov zbaviť.

AKO DOSIAHNUŤ SKVELÉ VÝSLEDKY VĎAKA EFEKTÍVNEMU RIADENIU ZÁSOB A SORTIMENTU?


SOS electronic je obchodno-distribučná firma zaoberajúca sa predajom a distribúciou elektroniky.

Táto firma nemala problémy s generovaním zisku, tržieb ani Cash-Flow. Ich primárnym cieľom nebolo len zlepšiť finančné ukazovatele firmy, ale zefektívniť a zautomatizovať jednotlivé procesy, neustále sa zlepšovať, posúvať dopredu a byť schopný promptne reagovať na zmeny na trhu a v správaní sa dodávateľov.

Ich cieľom bolo získať nástroje, know-how a procesy, vďaka ktorým by riadenie zásob nestálo len na kvalite ich aktuálnych zamestnancov. Chceli eliminovať prácnosť v objednávaní tovaru a nutnosť manuálnych korekcii forecastov.

SOS electronic je firma, ktorá sa chce stále rozvíjať rásť a posúvať sa dopredu.

Neustále však v minulosti bojovali s jedným veľkým problémom.

Ich forecasty boli nepresné. V dôsledku toho, často dochádzalo k manuálnym korekciám, čo veľmi často viedlo k intuitívnemu objednávaniu a generovaniu zbytočných nadzásob. Navyše s rastom firmy, rástlo aj portfólio (počet skladových položiek) a tlak na nákupcov sa neustále zvyšoval.
Firma dokonca oslovila jednu univerzitu, ktorá im mala pomôcť vytvoriť forecastovací model a zlepšiť ich plánovanie. Bohužiaľ neúspešne.

ZMENA BOLA NEVYHNUTNÁ.
ČO SA TEDA ZMENILO?


SOS electronic výrazne pomohlo vyriešiť ich problémy implementácia profesionálneho softvéru na riadenie zásob a sortimentu STOCK-M a začať procesne a systematicky riadiť svoj sortiment.
Tieto 2 kľúčové veci pomohli firme dosiahnuť v priebehu roka skutočne fantastické výsledky a v maximálnej možnej miere vyriešiť problémy, s ktorými roky zápasili.

Dosiahli:

 • 35% zlepšenie obratu z 18 miliónov na 24 miliónov!!!
 • 86% zlepšenie zisku
 • To všetko pri kontrolovanom náraste zásob a s tým istým počtom ľudí
 • Vysokú dostupnosť TOP predávajúcich sa produktov (napriek aktuálne vysokej miere nespoľahlivosti ich dodávateľov v ich biznise).
 • Došlo k enormnej úspore času nákupcov – vytváranie a odosielanie objednávok bez nutnosti korekcii

Samozrejme pri raste obratu z 18 miliónov na 24 miliónov, je nutné aj viac nakupovať, ale zásoby musia byť pod kontrolou a vybalansované. To že sa im to podarilo svedčí aj fakt, že zásoby rástli výrazne nižším tempom ako predaje, a že v konečnom dôsledku nemajú problémy s Cash-Flow.

Majú k dispozícii nástroje, vďaka ktorým sú schopný rýchlo identifikovať nevýkonné produkty a negenerovať zbytočné nepredajné nadzásoby.

Vďaka silným procesom dochádza k neustálemu obmieňaniu portfólia bez negatívneho efektu na tvorbu nepredajných zásob.

V ČOM IM STOCK-M TAK POMOHOL?


STOCK-M im systematicky, automaticky a dennodenne kontroluje, či majú neustále vybalansované zásoby s predajom a podľa potreby prehodnocuje (navyšuje a znižuje) ich úrovne.

Veľmi dôležitá je v riadení zásob správna kontrola a vizibilita, vďaka čomu dokážu okamžite reagovať na vzniknuté situácie a podnikať adekvátne rozhodnutia a kroky.

STOCK-M im graficky a vizuálne sprehľadňuje celý proces riadenia zásob pri každej jednej položke, čím sa výrazne zjednodušuje manažment zásob pri tak veľkom portfóliu.

Navyše vďaka STOCK-M došlo k zautomatizovaniu celého procesu objednávania tovaru na základe presne stanovených pravidiel a tým sa výrazne pomohlo odbremeniť ľudí od prácneho objednávania.

Vďaka zautomatizovaniu celého procesu riadenia zásob, v SOS electronic vždy vedia čo je potrebné objednávať, kedy a v akom množstve, neustále dostávajú upozornenia na zmeny v dopyte či spoľahlivosti ich dodávateľov a získavajú informácie, na základe ktorých sa vedia správne rozhodovať.

PROCESY, PROCESY, PROCESY


Rovnako dôležitým faktorom pri dosahovaní skvelých výsledkov je nastavenie procesov v rámci riadenia zásob a sortimentu. Presne stanovené pravidlá ako systematická práca s novinkami, vyraďovanie nevýkonných produktov, či vyriešenie problémov s časovými rezerváciami, im pomáhajú mať na sklade presne to, čo potrebujú a hlavne načas.

Ako sa vyjadril šéf nákupu: Jozef Jarábek – Head of Purchasing department | SOS electronic s.r.o.

V SOS electronic (components) sme StockM zaviedli kvôli lepšiemu manažmentu zásob s cieľom dosiahnuť lepšiu optimalizáciu skladových zásob, zvýšenie efektivity jednotlivých nákupcov a v neposlednom rade zlepšenie cash-flow, nárast tržieb zvýšením dostupnosti tovarov a navýšenia obrátky tovarov. Nejedná sa o zmenu zo dňa na deň, je to dlhodobý proces, ale u nás funguje a sme s ním spokojní.“

Sme presvedčení, že aj vaša firma môže dosahovať takéto výsledky. Ak chcete získať viac info, kliknite na tlačítko nižšie a prihláste sa na prezentáciu len pre vás. Je to zadarmo. Objavíte nástroje a získate veľmi veľa informácii, ktoré môžete využiť vo vašom biznise.

Súvisiace články

Nechajte nám komentár


  ING. MGR. Tomáš Vradian
  Tomáš Vradian
  vradian@simplicityconsulting.sk

  Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.