fbpx

Slide Profesionálny softvér na riadenie zásob - StockM Riadenie zásob je jeden zo základných a najkomplexnejších procesov prebiehajúcich v podniku. Má výrazný dopad na všetky základné finančné ukazovatele podniku a významný vplyv na dosahovanie firemných cieľov.

Ak našim cieľom je maximalizácia zisku, zlepšenie Cash-Flow, rast obratu a obrátky tovaru, je skutočne výhodné mať k dispozícii softvérové riešenie, ktoré nám pomáha tieto ciele dosiahnuť.
Kontaktujte nás
Stock-M

Viac času vďaka systému Stock-M


Veľmi častým argumentom podnikov je, že nemajú čas sa dôkladne venovať riadeniu zásob. Na sklade majú tisíce položiek, komunikujú s desiatkami až stovkami dodávateľov, nemajú čas analyzovať čo chýba, prečo a čoho naopak je prebytok, ako to vzniklo, a ako sa toho zbaviť a navyše často chýba kľúč, čo majú objednávať, kedy a v akom množstve.
Stock-M je práve vyvinutý tak, aby tieto nedostatky eliminoval, sprehľadňoval a zjednodušoval prácu so zásobami a sortimentom. Stock-M prináša:


Automatizáciu procesu riadenia zásob
Prioritizácia a efektívnosť => jasne definuje, čo treba objednávať, kedy a v akom množstve pre dosiahnutie skvelých finančných výsledkov
Výrazným spôsobom odbremeňuje vašich ľudí od rutinnej práce

Objednávku na jedného dodávateľa som pôvodne robil pol dňa, vďaka Stock-M mám za pár minút odoslané všetky objednávky.
Softvér na riadenie zásob Stock-M
Softvér na riadenie zásob Stock-M

Lepšia kontrola vďaka systému Stock-M


Mať k dispozícii nástroj, ktorý vám umožňuje nepretržite kontrolovať, či máte vybalansované zásoby s aktuálnym predajom, automaticky navyšovať alebo znižovať cieľové úrovne zásob a spraviť všetky výpočty za vás, je obrovskou pomocou tak ako pre samotných zamestnancov, tak aj pre manažment podniku.
Vaši zamestnanci ocenia, že sa môžu venovať strategickejším činnostiam a nemusia tráviť hodiny prechádzaním zásob.
Manažment už nebude musieť riešiť, prečo sa na sklade nenachádzajú produkty po ktorých je dopyt a naopak ako sa zbaviť veľkých nadzásob.


Stock-M graficky a vizuálne sprehľadňuje celý proces riadenia zásob pri každej jednej položke.
Výrazne zjednodušíte manažment zásob.
Systém spraví všetky výpočty za vás. Predídete ľudským chybám.
Viete presne čo objednať, kedy a koľko objednať.
Systém automaticky generuje užitočné reporty monitorujúce finančné zdravie podniku.

Konečne máme prehľad o všetkých (viac ako 10,000) našich produktoch.

Viac peňazí vďaka systému Stock-M


Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

Na sklade máme vždy len to, čo potrebujeme, len to, čo sa predáva.


Jeden z najdôležitejších benefitov Stock-M je, že má priamy pozitívny dopad na všetky hlavné finančné ukazovatele podniku!


Šetrí podniku peniaze (zlepšuje Cash-Flow) tým, že minimalizuje tvorbu nadzásob
Pomáha podniku zvyšovať tržby a čistý zisk, tým, že znižuje výpadky tovaru
Prvé viditeľné výsledky sa dostavia už za 2 mesiace od spustenia systému do produkčnej prevádzky

Softvér na riadenie zásob Stock-M

STOCK-M Profesionálny systém na riadenie zásob a sortimentu

V tomto krátkom videu by sme vám radi ukázali, prečo je dôležité mať k dispozícii profesionálny systém na riadenie zásob a sortimentu – STOCK-M, ktorý pomáha efektívne riadiť zásoby v dobrých aj zlých časoch.

Naše realizácie

NuSpring

Vďaka postupu, ktorý aplikuje spoločnosť Simplicity consulting s. r. o. vie NuSpring Czech Republic v súčasnosti rýchle reagovať na aktuálny dopyt a jeho zmeny.

K-store

Obrátkovosť zásob je jeden zo základných ukazovateľov správneho riadenia zásob. Obrat zásob je možné neustále zvyšovať. Preto je v spoločnosti K – store, s.r.o. zlepšovanie sortimentu a riadenie zásob vnímane ako neustále sa zlepšujúci proces.

Ako riadiť zásoby pri 45 obchodoch?
Odpoveďou môže byť maloobchodná spoločnosť Digitall zaoberajúca sa predajom elektroniky a smart produktov . Postupne ako spoločnosť rástla a otvárala nové obchody si uvedomila, že distribúcia zásob do obchodov zohráva kľúčovú úlohu v ďalšom raste.

Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás