white

Software

Pri implementáciách riadenia zásob dodávateľského reťazca využívame aj podporu softwaru. Nami používané softvérové riešenia sú založené výlučne len na znalostiach a aplikáciách Teórie obmedzení.

Tieto riešenia riadenia zásob a sortimentu sa využívajú celosvetovo v oblastiach maloobchodu, veľkoobchodu a výroby. Prinášajú rýchle výsledky vo forme zníženia zásob, zvýšenia dostupnosti a obrátky tovaru, nárastu tržieb a zlepšenia cash flow čo má za následok rýchlu návratnosť investície v rade niekoľkých mesiacov.
software-stockm

Stock-M

Užívateľmi systému STOCK-M sú distribútori a zároveň aj spoločnosti zamerané na maloobchodné siete od jedného až po niekoľko stoviek obchodov.

Systém STOCK-M je nakonfigurovaný tak, aby bral do úvahy distribúciu a dodávateľské plány spoločnosti. Takto môže systém pracovať v rôznych dodávateľských reťazcoch ako v centralizovanom manažmente, distribúcii priamo do obchodov, manažmente zásob v skladoch zákazníka a v mnohých ďalších.

Implementácia systém STOCK-M je veľmi jednoduchá dokonca aj s rozdielnymi ERP systémami nachádzajúcimi sa vo viacerých regiónoch, alebo krajinách.

http://stockm.eu/en/
Video Stock-M

software-symphony

Symphony

Symphony je exekučný systém navrhnutý špeciálne pre rýchlu a efektívnu implementáciu maloobchodných, distribučných a výrobných riešení. Symphony doplňuje váš existujúci systém predpovedí tak, aby priebežne analyzoval aktuálne dodávky a dopyt a identifikoval skryté výrobné alebo obchodné príležitosti.

Symphony sa nespolieha na predpovede, práve naopak, analyzuje spotrebu v reálnom čase, používa existujúce surové dáta, aby mohol vypočítať kalkulácie s okamžitou reakciou. Zvažuje dodávateľský reťazec holistickým spôsobom a ponúka jasné a jednoznačné odporúčacie mechanizmy, ktoré umožňujú manažmentu sa sústrediť na najvyššie priority a problémy.

Symphony sa môže pýšiť výsledkami, ktoré demonštrujú schopnosti systému zvyšovať príjmy, redukovať náklady a znižovať čas dodávok na trh a to všetko pri zachovaní operatívnych nákladov.

http://inherentsimplicity.com
Video Symphony