Tegra - Distribútor v stavebnom priemysle

Odvetvie: stavebníctvo
Centrála: Vilnius, Litva

Symphony: Platforma pre distribútora – skladové hospodárstvo (Stock management)

Tegra, založená v roku 1995, je distribútor materiálu používaného v stavebníctve; distribuuje tovar ako tesniace peny, silikóny, akryl, rôzne pásky, siete a tesniace pásky. Spoločnosť má vo svojom portfóliu 180 produktov, ktoré sa vyrábajú naprieč Európou. Hlavným trhom spoločnosti Tegra sú krajiny bývalého ZSSR vrátane Pobaltia, Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu a Bieloruska.

  • 30% zvýšenie tržieb
  • 30% redukcia najmenej predávajúcich skladových jednotiek na chvoste
    (zatiaľ čo celkové zásoby ostali na rovnakej úrovni)
  • 150% navýšenie obratovosti zásob

„Riadime viac ako 50 skladov naprieč naším dodávateľským reťazcom; sú umiestnené v Slovinsku, Českej republike, Nemecku, Kazachstane, na Ukrajine a v Rusku. Všetky sú riadené výhradne z našej centrály vo Vilniuse pomocou jedného systému: Symphony. Integráciou výrobných závodov v Európe do nášho dodávateľského reťazca sa zredukovala doba realizácie medzi objednávkou a dodaním z troch na jeden týždeň. Používaním Symphony sme schopní kontrolovať zásoby naprieč celým dodávateľským reťazcom. Toto je budúcnosť pre každú organizáciu, ktorá si praje zostať na vedúcich pozíciách v dnešnom konkurenčnom prostredí. Nedokážeme si viac predstaviť, že by naša spoločnosť mala pracovať pomocou starých postupov, v ktorých sa objednávky plánovali na základe predošlých predajov."

Rinardas Goda – Riaditeľ spoločnosti Tegra


HLAVNÉ VÝZVY

Rovnako ako iné spoločnosti aj Tegra využívala metódy prognóz a plánovania (Forecast), s cieľom vyrovnať sa neustále meniacim podmienkam na trhu. Toto viedlo v Tegre k tomu, že počas hlavnej sezóny sa vypredávalo viac ako 15 % tovaru, pričom sa väčšinou jednalo o najviac predávané produkty. To spôsobilo problémy distribútorom spoločnosti Tegra, ktorí nemohli dodávať potrebné výrobky maloobchodníkom.

Tegra zakladala svoj model predpovedí (Forecast) na dopyte pochádzajúcom od jednotlivých distribútorov. V mnohých prípadoch však dopyt neodrážal skutočnú štruktúru spotreby pochádzajúcu od maloobchodníkov, ale len ich vlastný názor (Bullwhip Effect). Tegra hľadala riešenie, ktoré by jej umožnilo lepšie reagovať na meniaci sa dopyt a potom ho odzrkadľovať v skladovom hospodárstve.

Tegra začala používať Symphony modul – Skladové hospodárstvo (Stock Management) vo svojom vlastnom sklade. Zároveň začala vyjednávať s vlastnými zákazníkmi a distribútormi s cieľom vytvoriť model, ktorý by riadil ich sklad ako VMI (Vendor Management Inventory – riadenie zásob predávajúcim). Vďaka používaniu platformy Symphony spoločnosti Inherent Simplicity naprieč novým dodávateľským reťazcom, dokázala Tegra zvýšiť frekvenciu doplňovania a kontroly, zmenšiť a stabilizovať zásoby ako aj dobu doplnenia.

VÝSLEDKY

Po osemnástich mesiacoch používania softvéru Symphony dosiahla Tegra vynikajúce výsledky. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje porovnanie medzi Tegrou a zvyšným trhom:
vysledky symphony modulu