Doplňovanie zásob (Replenishment)

Cieľom dodávateľského reťazca je zabezpečiť správne množstvo správneho produktu na správnom mieste.

Manažujete týmto spôsobom distribučný systém?
Distribúcia je súčasťou mnohých oblastí – výroby, zdravotníctva, služieb, kamenných či internetových obchodov a mnohých ďalších, ktoré bezprostredne zasahuje. Dokonca aj v tom prípade, ak sa nachádzate ako prvý článok v dodávateľskom reťazci.

Organizácie v dodávateľskom reťazci spája niekoľko podobných čŕt:

 • veľa produktov na sklade, pričom sa nepredávajú
 • mnoho stratených predajov z dôvodu nedostupnosti produktu na predajni
 • pomalá odozva na zmeny v dopyte
 • priveľa tovaru posielaného z miesta na miesto kvôli prebytku na jednom a nedostatku na druhom mieste
 • nepresnosť predpovedí predaja
 • značný pokles ceny starších produktov na sklade po uvedení nového produktu na trh
mnozstvo-zasob
Je to aj Vaša dilema?
Ak podporíte predaj, budete mať tovar, ktorý zákazník požaduje – v správnej farbe, veľkosti aj počte. Tým budete držať vysoké zásoby na sklade, aby bolo všetkého dostatok. Ak znížite náklady na tovar, znížite i zásoby, takže nebudete mať sklad plný produktov, ktoré sa hýbu veľmi pomaly.

Prečo sa zásobovať na sklad?
Zákazník dnes nie je ochotný na tovar počkať, chce ho ihneď. A pokiaľ sú organizácie schopné dodať zákazníkovi tovar čo najskôr, získavajú konkurenčnú výhodu.

Prečo držať vysoké zásoby?

 • zásobovanie tovarom trvá pridlho
 • dodávatelia nie sú vždy spoľahliví
 • plánovanie spotreby je nepresné

Pri doplňovaní tovaru sa používajú predovšetkým tieto dva spôsoby:

 1. v dodávateľskom reťazci: variabilné množstvo tovaru a fixné časy doručenia
 2. vo výrobe: fixné množstvo tovaru a variabilné časy doručenia

centralny-sklad-lokalne-sklady Dodávateľského reťazca sa týka prvý spôsob doplňovania zásob.

Väčšina ERP systémov je pri doplňovaní zásob založená na maximálnychminimálnych hodnotách. Pri ich využívaní sa dá ľahko dostať do týchto dvoch „pascí“.

Prvá „pasca“
Zásoby sa väčšinou doplňujú z jedného centrálneho skladu do viacerých lokálnych skladov. Čo sa stane, keď začnú viaceré lokálne sklady objednávať naraz rovnaký druh tovaru a centrálny sklad sa dostane na minimálne množstvo? Centrálny sklad nebude schopný dodať požadované množstvo do lokálnych skladov – buď neskoro zareaguje na podlimitné množstvo z dôvodu minimálnej hodnoty, alebo bude mať minimálne množstvo veľmi vysoké, čo znamená vysoké zásoby.

Druhá „pasca“
V dodávateľskom reťazci je značné množstvo skladov prepojených medzi sebou. Pri minimálnych a maximálnych množstvách sa môže stať, že informácia o doplnení zásob od maloobchodu smerom k výrobe môže istý čas trvať. Takisto môže istý čas trvať doplnenie zásob z výroby do maloobchodu. Takto prichádza k neefektívnemu a pomalému doplňovaniu zásob medzi skladmi, čo môže na istý čas prinášať buď nedostatky, alebo naopak prebytky.
prepojenie-skladov

Riešenie TOC Doplňovanie zásob (Replenishment)

Doplňovanie zásob (Replenishment) v Teórii obmedzení je metóda pridávajúca podstatnú hodnotu dodávateľskému reťazcu. To sa dosiahne pri zvýšenej obrátke tovaru generovanej koncovým zákazníkom a to tak, že sa zabezpečí správna zásoba na správnom mieste v správny čas.

Doplňovanie zásob (Replenishment) je metóda založená na ťahu. Môže byť definovaná ako časté a rýchle doplňovanie tovaru podľa aktuálneho dopytu. Kľúčom k úspechu je, že neexistuje žiadna predpoveď do budúcna (čím je predpoveď do budúcnosti dlhšia, tým je nepresnejšia), ale len rýchla reakcia na nedávnu minulosť. Touto metódou je možné doručiť viac tovaru na správne miesto v správnom čase a veľmi často sa docieli aj výrazné zníženie celkovej zásoby tovaru v dodávateľskom reťazci a systéme.

Buffer doplňovania zásob
Pre každý produkt sa určí požadované množstvo tovaru na sklade (Stock Keeping Unit = SKU) a takisto aj čas potrebný na doplnenie zásob od objednania, čomu sa v Teórii obmedzení hovorí buffer.

Buffer nepoužíva minimálne a maximálne množstvá, ale tri farby – zelenú, žltú a červenú:

 • zelená = dostatočný počet tovaru na sklade
 • žltá = je potrebné objednať tovar
 • červená = daný tovar má najvyššiu prioritu a treba dohliadnuť na to, aby bol čo najskôr doplnený, prípadne posúriť dodávateľa s dodaním tovaru
buffer-doplnovanie-zasob
Buffer manažment
Na riadenie tohto systému sa používa tzv. Buffer manažment, s ktorým sa monitoruje výkonnosť systému. Na základe algoritmu denne odporučí doplnenie správneho množstva tovaru pre každú položku na sklade. Buffer určuje, aké množstvo jednej jednotky tovaru (SKU) treba držať na sklade. Pokiaľ sa zvýši aktuálny dopyt po danej položke, Buffer manažment odporučí zvýšenie bufferu (SKU) a naopak pokiaľ sa zníži aktuálny dopyt, odporučí zníženie bufferu (SKU).

Buffer manažment zabezpečuje okamžité prispôsobenie sa zmene správania na trhu a zníženie nepotrebných zásob na sklade. Samozrejme, konečným cieľom metódy Doplňovania zásob (Replenishment) je zvýšenie výkonnosti organizácie.