To ako riadite zásoby ovplyvňuje váš biznis

To ako riadite zásoby ovplyvňuje váš biznis

To ako riadite zásoby ovplyvňuje celý váš biznis.
Preto je veľmi dôležité venovať tomuto procesu adekvátnu pozornosť.“

Skoro 50% opýtaných firiem si je vedomých toho, že sila zásob je obrovská a že práve tu majú veľké rezervy. Gro týchto firiem taktiež uviedlo, že zefektívniť riadenie zásob je oblasť, kde vidia najväčší priestor na zlepšenie a táto téma sa stala pre nich TOP priorita #1.

Odpovede na otázku, čo im bráni sa do toho pustiť a tieto zlepšenia dosiahnuť, sa niesli v nasledovnom duchu:

„NEVIEME AKO!“

„VŠETKO, ČO SME SKÚSILI NEPRINIESLO POŽADOVANÉ VÝSLEDKY. SKÔR NAOPAK, EŠTE SA TO ZHORŠILO“.

„NÁŠ BIZNIS JE ŠPECIFICKÝ, V NAŠOM BIZNISE SA TO INAK ROBIŤ NEDÁ“.

„KEĎ SME ZNÍŽILI ZÁSOBY, SITUÁCIA SA EŠTE VIAC ZHORŠILA, ZAČALI SME VYPADÁVAŤ“.

Summa summarum – veľa firiem skúša niečo zmeniť, ale buď nevedia ako, alebo to čo skúsili neprinieslo požadované zlepšenia. A tak to vzdajú.

Čo je teda problém?

Ak sa jedná o predaj či marketing, firmy sú ochotné investovať nemalé peniaze do toho, aby si najali čo najlepších ľudí, neustále preškoľovali svojich obchoďákov, vytvárajú im podmienky, vďaka ktorým by ich biznis mal rásť.

Naopak, čo sa týka zásob, firmy často akceptujú, že riadiť zásoby je fakt zložité a lepšie ako to robia sa to už robiť nedá. A to aj napriek problémom, ktoré im to spôsobuje.

Zásoby sa riadiť ale dajú.

Či sa nám to páči alebo nie, riadenie zásob a sortimentu je o procesoch.“

Slabá kontrola, slabá vizibilita, absencia alebo nedodržiavanie procesov a pravidiel sú jeden z hlavných dôvodov, prečo firmy nemajú pod kontrolou riadenie zásob a sortimentu a tým pádom neplnia svoje ciele.

A paradoxne práve riadiť zásoby pravidelne, procesne a systematicky je zároveň jeden z najefektívnejších a najrýchlejších spôsobov, ako sa týchto problémov zbaviť.

Ak chceme dostať zásoby pod kontrolu je nutné mať k dispozícii:

✅ KONCEPT | ✅ KNOW-HOW  A  NÁSTROJE | ✅ PROCESY | ✅ SOFTVÉR

KONCEPT – TEÓRIA OBMEDZENÍ (TOC)

Najväčšou výzvou obchodných a distribučných spoločností v rámci riadenia zásob je zabezpečiť, aby mali správny tovar, na správnom mieste, v správnom množstve a načas.

Firmy dennodenne bojujú s tým, aby pokryli objednávky svojich zákazníkov a eliminovali výpadky tovaru, a to bez toho, aby generovali kvantum zbytočných nadzásob a nečelili tak tlaku na Cash-flow.

Vo firmách, kde koncept riadenia zásob nie je dostatočne podchytený a nie sú jasne definované procesy, panuje v riadení a doplňovaní zásob neustály chaos a sústavná zmena priorít. Raz je priorita držať čo najnižšie zásoby, rýchlo sa zbavovať tovaru a točiť zásobu, aby sa zlepšil Cash-Flow a inokedy sa zameriavame na zabezpečenie vysokej dostupnosti, držať viac zásob, aby sa zamedzilo výpadkom. Touto zmenou priorít sa dostávajú nákupcovia pod tlak a ľudia na týchto oddeleniach sú opäť zahrabaní v rutinných činnostiach, aby zabezpečili základný chod firmy.

A čo je najhoršie, keď sme pod stresom, vraciame sa k starým zabehnutým postupom, ktoré nás dostali do aktuálnej situácie. Navyše pri rozhodovaní hrá často prím intuícia a subjektivita.

„Robíme to tak už 20 rokov a vieme najlepšie ako to robiť“

Bohužiaľ táto legendárna veta je prvým znakom toho, že vo firme nie všetko funguje na 100%.

Ak chceme dostať proces riadenia zásob pod kontrolu, je veľmi dôležité využívať koncept a nástroje, ktoré na týchto princípoch fungujú. TOC ponúka silný koncept, vychádzajúci z vedeckých poznatkov. To vám pomôže pochopiť, čo primárne spôsobuje problémy v riadení zásob a ponúka vám množstvo techník a nástrojov, ktoré prakticky úplne dokážu eliminovať tieto problémy.

Vďaka jasnému konceptu a presne stanoveným pravidlám, budete vedieť, či kroky ktoré chcete učiniť, vám pomáhajú alebo naopak, vám skôr môžu uškodiť.

KNOW-HOW A NÁSTROJE

Či už riadite jeden centrálny sklad alebo máte sieť obchodov, riadenie zásob často býva pre firmy nočnou morou. Jednou zo základných otázok, ktorú TOC rieši je, ako zabezpečiť, aby sme mali neustále na správnom sklade, ten správny tovar, v adekvátnom množstve, bez generovania zbytočných nadzásob a výpadkov tovaru a hlavne načas.

Medzi základné nástroje, ktoré odporúčame vo firmách implementovať patria:

 • Úprava frekvencie objednávania a doplňovania zásob
 • Implementovať kontrolný mechanizmus na riadenie zásob BUFFER MANAGEMENT
 • Prejsť z PUSH systému na PULL systém doplňovania zásob
 • Držať gro zásob na centrálnom sklade a nie na obchodoch (nástroj pre Retail)
 • Systematická a procesná práca so sortimentom

Jednotlivé nástroje, prečo a ako ich v praxi využívať, nájdete podrobne, ale jednoducho popísané na tomto odkaze.

PROCESY

Procesy sú ako strážny pes monitorujúci vaše každodenné kroky. Či sa nám to páči alebo nie, bez dodržiavania procesov bude vo firme panovať anarchia.

Vďaka fungujúcim procesom vždy vieme, čo treba v konkrétnych situáciách robiť a tiež čo máme prestať robiť. V riadení zásob tomu nie je inak. Je veľmi dôležité byť schopný identifikovať čo nám škodí, čo nás dostalo do súčasnej situácie, prečo sa to deje, ako to napraviť a nastaviť proces aby sme tomu v budúcnosti predišli. Navyše ak chceme proces riadenia zásob čo najviac zautomatizovať a zefektívniť, bez dodržiavania nastavených procesov to nejde.

Medzi kľúčové procesy patria:

 • Riadenie noviniek
 • Vyraďovanie nevýkonných produktov
 • Riadenie sezónnych produktov
 • Riadenie cenových akcií
 • Riadenie rezervácií
 • Prípadne riadenie množstevných nákupov

Všetky tieto procesy majú významný dopad na vaše fungovanie.

Neefektívne riadenie noviniek často končí generovaním nepredajných zásob alebo naopak výpadkami tovaru.

Ak vo firme nefunguje proces vyraďovania nevýkonných produktov, hromadia sa na sklade ležiaky a čoraz väčší podiel vášho portfólia a skladu začnú tvoriť nevýkonné produkty. A to vás zabolí najmä na peniazoch a kapacitných priestoroch vášho skladu.

Sezónne produkty a cenové akcie svojou nepredvídateľnosťou majú obrovský potenciál spôsobiť vám veľké problémy. Firmy, ktoré majú veľký podiel sezónnych produktov sa často dostávajú do problémov s neschopnosťou sa týchto zásob po sezóne zbaviť. To má veľký dopad na peniaze.

Rovnako tak cenové akcie. Ak sa to preženie, ťažko sa zásob po skončení akcie zbavuje. Ak sa to podcení, dochádza k výpadkom tovaru a strate predaja.

Rezervácie – mnohí obchoďáci rezervujú tovar aj bez toho, že by mali odber potvrdený (prípadne uhradenú zálohu). Proste sa boja, že im „ich tovar“ na sklade predá iný obchoďák a tak veselo rezervujú všetko (aj čo je nepotvrdené) s nádejou, že im nikto nič neuchmatne a nákup dokúpi čo treba. Preto je nutné mať nastavený proces ako pracovať s rezerváciami, čo je skutočná rezervácia a čo len strach obchoďákov. Rezervácie majú totiž veľmi často veľký vplyv na generovanie zbytočných nadzásob.

Množstevné nákupy – Jeden z najväčších mýtov v riadení zásob je predpoklad, že vďaka veľkým nákupom a nákupom v zľavách budeme generovať vyššiu maržu. Určite vám nemusím hovoriť, že zľavy sú ako magnet a kúpite aj čo nechcete. A rovnakú stratégiu využívajú aj vaši dodávatelia, keď vám ponúkajú super ceny alebo zľavy za množstevný nákup. Otázne ale je, či je to pre vás skutočne benefit? Naša skúsenosť hovorí, že jeden z hlavných zdrojov nadzásob, sú práve množstevné nákupy.

Navyše ak máte problémy s Cash-Flow, každý takýto nákup vás musí veľmi bolieť. A práve z dôvodu obrovského dopadu na Cash-Flow je potrebné mať nastavený proces a nástroje, ktoré nám pomôžu sa rozhodnúť, či sa tieto nákupy oplatí robiť alebo nie.

Práve vizibilita, kontrola a správne nastavené a v praxi aplikované procesy sú kľúčové v tom, ak chcete mať výkonné portfólio, vďaka ktorému budete mať lepšie predaje, vyššie marže.

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR NA RIADENIE ZÁSOB STOCK-M

Ak chceme zautomatizovať proces riadenia zásob, je veľmi dôležité mať k dispozícii nástroj, ktorému budeme dôverovať. V opačnom prípade ho budeme obchádzať. Preto je dôležité, na akom koncepte STOCK-M funguje, aké metódy využíva a pochopenie procesov, vďaka ktorým systém nebudete obchádzať!

Profesionálny softvér na riadenie zásob STOCK-M bol navrhnutý na základe konceptu Teórie obmedzení. Práve spomínaný koncept, know-how a vyššie uvedené metódy riadenia zásob, sú kostrou a dušou STOCK-M.

Práve STOCK-M je nástroj, vďaka ktorému získate vizibilitu a  kontrolu nad vašimi produktami a zásobami. Je to nástroj, ktorý odbremeňuje vašich ľudí od prácneho objednávania a vďaka ktorému sa budete vždy vedieť adekvátne rozhodovať.

PS: Ak chcete vedieť ako STOCK-M funguje, dozvedieť sa ako zefektívniť či zautomatizovať celý proces riadenia zásob a sortimentu aj u vás vo firme, kliknite na tlačítko nižšie a prihláste sa na prezentáciu len pre vás.

Súvisiace články

Andrej Čatajský
Andrej Čatajský
catajsky@simplicityconsulting.sk

Andrej je nielen zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Simplicity consulting, ale je to najmä vizionár a tvorca mnohých úspešných projektov a riešení. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.