Výsledky TOC

Teória obmedzení prináša výsledky. Výsledkom našej práce je lepšia výkonnosť systému. To sa odzrkadľuje nie len vo finančných ukazovateľoch ako zisk, alebo rýchla návratnosť investície (ROI), ale aj zlepšením medziľudských vzťahoch v rámci organizácie (ľudské zdroje nie sú preťažené).

Zameriavame sa na oblasť:
  • Dodávateľský reťazec: riadime zásoby na základe aktuálneho dopytu, s maximálnou dostupnosťou, pri minimálnych skladových zásobách.
  • Výroba: riadime tok výroby so zameraním na obmedzené miesto. Obmedzenia sú fyzické, trhové a vnútropodnikové.Najväčšia TOC konferencia všetkých čias