Dodávateľský reťazec

„Kým koncový zákazník nenakúpi, nikto v dodávateľskom reťazci vlastne nepredal."

Dr. Eliyahu M. Goldratt


Dodávateľský reťazec začína dodaním surového materiálu do výroby a končí dodaním hotového výrobku alebo služby ku konečnému spotrebiteľovi.

Na zlepšenie výkonnosti dodávateľského reťazca je potreba vyriešiť jeho základný konflikt. Na to aby sme mali ziskový systém musíme na jednej strane znižovať náklady, čo nás núti držať nízke zásoby. Na druhej strane, aby sme podporili predaj a uspokojili zákazníka dostupným tovarom, širokým sortimentom, novými trendami, musíme držať vysoké zásoby. Tento konflikt následne spôsobuje chaos, kde jedno oddelenie v organizácii usiluje o znižovanie nákladov a druhé o zvyšovanie predaja.

Základný konflikt


príčina-následokPomocou Teórie obmedzení ponúkame riešenie tohto základného konfliktu. Vyriešením konfliktu sa zvýši výkonnosť dodávateľského reťazca.

Dosiahnuté výsledky*

  • zníženie zásob o 30 – 50 %
  • ušlé predaja z dôvodu nedostupnosti klesnú na 1 – 2 % z pôvodných 13 – 18 %
  • obrátka tovaru sa zvýši o faktor 2,8
  • zvýšenie predaja o 10 – 15 % bez akejkoľvek marketingovej kampane

Dosiahnuté výsledky následne zvyšujú ziskovosť a návratnosť pracovného kapitálu (ROI).