Riadenie výroby

Väčšina výrobných podnikov vie dnes vyrobiť viac než je dopyt na trhu. Pokiaľ chcú byť podniky úspešné a dosahovať zisk, musia vedieť uspokojiť zákazníka lepšie ako konkurencia. Rýchla dodacia lehota, väčšia spoľahlivosť zákazky, vysoká kvalita produktu a efektivita, ktorá sa následne odráža aj na cene výrobku – to sú výhody, ktoré by mali zákazníka presvedčiť, aby zákazku nezadal konkurencii.

K dosiahnutiu spokojnosti zákazníka však musia organizácie sústrediť svoju pozornosť do vnútra podniku a zabezpečiť:

  • rýchlejší prietok
  • skrátenú priebežnú dobu výroby
  • rýchle dodanie
  • znížené množstvo zásob a rozpracovaných výrobkov

Teória obmedzení a jej aplikácia Simplified-Drum-Buffer-Rope (S-DBR) patrí k podobným aplikáciám ako Toyota Production System a metódy KANBAN, LEAN. Rozdiel je v tom, že zavedenie a implementácia S-DBR je v porovnaní s inými prístupmi oveľa rýchlejšia. Rýchlejším zavedením sa dosiahnu lepšie výsledky v kratšej dobe.

Dosiahnuté výsledky*

Priemerné zvýšenie:

  • spoľahlivosť dodania o 44 %
  • obrat / prietok o 63 %
  • kombinovaný finančný ukazovať o 73 %

Priemerné zníženie:

  • výšky zásob o 49 %
  • doba výrobného cyklu o 65 %
  • priebežný doba výroby o 71 %