ONLINE WEBINÁR ZADARMO
RIAĎTE ZÁSOBY AKO PROFÍCI!


Zásoby majú obrovskú moc. Môžu spraviť z vašej firmy skutočne výkonný stroj, ale na druhej strane majú potenciál zničiť celý váš biznis.

Ak nefunguje riadenie zásob, trpí celá firma – od obchodu, cez marketing, logistiku až po nákup!

Výpadky tovaru, ležiaky na obchodoch či skladoch, zle rozdistribuovaný tovar na prevádzkach, plné sklady pomaly točiacich sa produktov, Cash problémy, strata zákazníkov => znížené predaje a stagnácia biznisu.

To všetko úzko súvisí s riadením zásob.

A práve preto mu treba venovať adekvátnu pozornosť. Minimálne takú, aká sa venuje práve obchodu či marketingu.

Pripravili sme pre vás online Webinár:

Riaďte zásoby ako profíci!

Tu je 5 dôvodov, prečo by to malo byť pre vás zaujímavé. Dozviete sa:

1. Čo sú tie najčastejšie problémy, ktorým čelí 99% obchodno – distribučných firiem?
2. Čo ich spôsobuje a ako tieto problémy riešiť?
3. Aké nástroje odporúčame využiť?
4. Ako odbremeniť vašich ľudí od prácneho objednávania a ako to všetko zautomatizovať?
5. A samozrejme, čo nám to prinesie?

KEDY / KDE / KTO

26.05 / 10:00 -11:00

ONLINE

Tomáš Vradian / Andrej Čatajský

Prihláste sa

    Podrobný, praktický a invenčný

    1, Čo sú tie najčastejšie problémy, ktorým čelí 99% obchodno – distribučných firiem?

    2, Čo sú tie najčastejšie problémy, ktorým čelí 99% obchodno – distribučných firiem?

    3, Aké nástroje odporúčame využiť?