fbpx

Online webinár na tému riadenia zásob
a zlepšovania finančných ukazovateľov firmy

Spoločnosť Simplicity consulting pripravuje pravidelné webináre pre potencionálnych klientov a partnerov.

Vaším online školiteľom bude ING. MGR. Tomáš Vradian, ktorý v približne hodinovej prezentácii predstaví princípy fungovania nášho riešenia na riadenie zásob.

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

Prednášajúci

ING. MGR. Tomáš Vradian

Managing partner
Vyberte si dátum a čas prezentácie

Podrobný, praktický a invenčný

1, Aké sú hlavné výzvy a obmedzenia obchodno-distribučných podnikov?

Čo ich limituje v dosahovaní lepšej výkonnosti v tejto oblasti?

2, Aký smer riešenia navrhujeme?

Ponúkneme Vám metódy, prístupy a nástroje, vďaka ktorým vždy budete vedieť čo treba objednať, kedy a v akom množstve pre dosiahnutie skvelých finančných výsledkov.

3, Pozitívny dopad navrhovaného riešenia

Zlepšenie Cash-Flow, zníženie zásob, zvýšenie tržieb a dostupnosť produktov.