Zásoby motor biznisu

Zásoby motor biznisu

Ako docieliť to, aby sme udržali rast a pozitívne sa to odzrkadľovalo na zisku spoločnosti? “

Riadenie firiem je veľmi komplexný proces. Aby sme túto komplexnosť vedeli lepšie zvládať, tak sa firma rozdeľuje na jednotlivé oddelenia. Preto vznikli nákupné, predajné, marketingové či finančné oddelenia, alebo oddelenia starostlivosti o zákazníkov, či riadenie skladu a expedície.

Keby sme sa pozreli a percentuálne vyjadrili, ktorému oddeleniu manažment firiem venuje akú pozornosť, určite dostaneme také percentuálne rozdelenie, ktoré odzrkadľuje aktuálne nastavenie cieľov manažmentu.

Čo patrí vo väčšine prípadov medzi hlavné ciele manažmentu?

Väčšina firiem je zameraná na rast. Preto asi môžeme tvrdiť, že veľká pozornosť je zameraná na predaj a všetko s predajom, prípadne starostlivosti o zákazníkov spojené. Čo vo svojej podstate nie je zlé, ale často krát nárast tržieb je spojený aj s rastom nákladov. Tým sa dostávame do situácie, kde rast tržieb sa len vo veľmi malej miere odzrkadľuje v raste čistého zisku.

A tu ja osobne vnímam základný problém. Dôvodom je to, že každá spoločnosť je založená za nejakým účelom. Vlastníci firmy okrem nadšenia a rôznych ideologických dôvodov, založili svoju firmu za účelom dosahovania zisku.

Ako ale docieliť to, aby sme udržali rast a pozitívne sa to odzrkadľovalo na zisku spoločnosti?“

V mnohých obchodných a distribučných firmách sa veľa pozornosti dáva do predaja. Zlepšuje sa predajný proces, prijímajú sa nový obchodníci. Súčasných posielame sa vzdelávať, ako ešte lepšie predávať. Predaj sa podporuje off-line reklamou, alebo ešte masívnejším online marketingom.

Na predaj a marketing hľadáme a platíme tých najlepších ľudí. Chodíme na konferencie, vzdelávame sa, zavádzame moderné inteligentné systémy. Z mojich skúseností sa na neporovnanie menej pozornosti dostáva nákupu a riadeniu zásob. Položme si ale otázku: čo tvorí „základný kameň“ každej obchodnej a distribučnej spoločnosti? Odpoveď asi mnohých z vás by bola: ZÁSOBY.

Zákazník sa rozhoduje o nákupe u vás na základe týchto dvoch základných podmienok:
– Tovar ktorý hľadá, máte vo svojom portfóliu
– Službu, ktorú poskytujete, vyhovuje jeho potrebám

Z dôvodu prvej spomínanej podmienky sa dostávame priamo k riadeniu zásob. Nákupné oddelenie tým pádom priamo ovplyvňuje, či váš zákazník u vás nakúpi, alebo nie a to tým, že tovar budete mať dostupný. Tak isto nákupné oddelenie priamo ovplyvňuje, či váš zákazník u vás utratí viac ako doteraz, alebo či získate nového zákazníka tým, že zaradíte novinku o ktorú je aktuálne záujem. Keď nákupné oddelenie sa rozhodne vyradiť produkt z portfólia dáva tým marketingu a predaju skvelý nástroj vo forme aktuálnej zľavy na produkt. Tu ešte zďaleka nekončíme.

Efektívnym riadením zásob a celkovej distribúcie viete pre svojho zákazníka napríklad v B2B segmente pripraviť takú ponuku, ktorá sa neodmieta a vaša konkurencia ju len ťažko napodobní. Napríklad, mu dáte také podmienky, alebo mu zaručíte takú dostupnosť, že sa tým vášmu zákazníkovi zvýšia tržby bez zbytočných nadzásob. To má výrazný dopad aj na vaše tržby. Netreba tiež zabúdať, že ponuka čo sa neodmieta, sa dá uplatniť aj voči vašim dodávateľom.

Ako je určite z textu vyššie zrejmé, tak na takúto podporu tržieb vám nevzniknú ďalšie náklady, alebo len v minimálnej miere, čo má výrazný dopad na váš zisk. Dôvod je ten, že nákupné oddelenie, respektíve nákupcu už máte, tak isto už máte zabezpečený dodávateľský reťazec. Úplne postačí získať dodatočné know-how, prípadne profesionálny softvér na riadenie zásob a začať riadiť zásoby, ktoré už aj tak ležia u vás na sklade.

Čo potrebujeme zabezpečiť, aby sme takýmto spôsobom výrazne podporili tržby a taktiež čistý zisk?
– Dostupnosť produktov
– Nízka miera nadzásob, aby sme uvoľnili priestor na sklade, získali potrebný cash-flow na zaradenie noviniek a rozšírili portfólio
– Riadiť sortiment

Pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu Teórie obmedzení, tak obmedzenie limituje výkonnosť vašej firmy. Riadenie zásob výrazným spôsobom prekonáva obmedzenie a podporuje tak zisk a cash-flow vašej spoločnosti.

Súvisiace články

Nechajte nám komentár


    Andrej Čatajský
    Andrej Čatajský
    catajsky@simplicityconsulting.sk

    Andrej je nielen zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Simplicity consulting, ale je to najmä vizionár a tvorca mnohých úspešných projektov a riešení. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.