E-BOOK: 5 MÝTOV V RIADENÍ ZÁSOB

…ktoré vás brzdia zdravo rásť

Predaj bez efektívneho riadenia zásob je ako Mercedes s motorom Trabantu“

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

E-BOOK NA STIAHNUTIE

MÝTUS 1.
Množstevné nákupy = Skvelý obchod

Jeden z najväčších mýtov v riadení zásob je predpoklad, že vďaka veľkým nákupom a nákupom v zľavách budeme generovať vyššiu hrubú maržu.

MÝTUS 2.
Vyššia marža = Vyšší zisk

V spoločnostiach sa hrubá marža stáva „mantrou“ pre každý nákup, ktorý nákupca urobí.

MÝTUS 3.
Predpoveď predaja

Ako zabezpečiť, aby sa nachádzal správny tovar, na správnom mieste, v správny čas a v správnom množstve?

MÝTUS 4.
Viac tovaru = Vyššie tržby

MÝTUS 5.
Nespoľahliví dodávatelia