E-BOOK: 5 MÝTOV V RIADENÍ ZÁSOB

…ktoré vás brzdia zdravo rásť

Predaj bez efektívneho riadenia zásob je ako Mercedes s motorom Trabantu“

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

E-book: 5 mýtov v riadení zásob

Stačí zadať váš email a získate okamžitý prístup k E-booku!


  MÝTUS 1.
  Množstevné nákupy = Skvelý obchod

  Jeden z najväčších mýtov v riadení zásob je predpoklad, že vďaka veľkým nákupom a nákupom v zľavách budeme generovať vyššiu hrubú maržu.

  MÝTUS 2.
  Vyššia marža = Vyšší zisk

  V spoločnostiach sa hrubá marža stáva „mantrou“ pre každý nákup, ktorý nákupca urobí.

  MÝTUS 3.
  Predpoveď predaja

  Ako zabezpečiť, aby sa nachádzal správny tovar, na správnom mieste, v správny čas a v správnom množstve?

  MÝTUS 4.
  Viac tovaru = Vyššie tržby

  MÝTUS 5.
  Nespoľahliví dodávatelia