fbpx

SimplVideo SimplVideo Webinár: Ako zautomatizovať
proces riadenia zásob
Simplicity Consulting 25 Apríl 2020
Stock-M – Profesionálny systém
na riadenie zásob a sortimentu
SimplVideo Simplicity Consulting 28 Apríl 2020
Predpoveď predaja a rýchla reakcia na aktuálny dopyt SimplVideo Simplicity Consulting 15 Máj 2020 Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností? SimplVideo Simplicity Consulting 2 Február 2021

Online webinár na tému riadenia zásob a zlepšovania finančných ukazovateľov firmy

Spoločnosť Simplicity consulting pripravuje pravidelné webináre pre potencionálnych klientov a partnerov.

Vaším online školiteľom bude ING. MGR. Tomáš Vradian, ktorý v približne hodinovej prezentácii predstaví princípy fungovania nášho riešenia na riadenie zásob.

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

Prihlásenie na webinár
Kontaktujte nás