fbpx
SimplBlog

SimplBlog sa snaží prinášať vám aktuálne články zo sveta inteligentnej automatizácie riadenia zásob, dodávateľského reťazca, projektového manažmentu a výroby.

Instagram SimplicityConsulting

SimplVideo SimplVideo Webinár: Riadenie zásob
Motor biznisu
Simplicity Consulting 25 Apríl 2020
Stock-M – Profesionálny systém na riadenie zásob a sortimentu SimplVideo Simplicity Consulting 28 Apríl 2020 Predpoveď predaja a rýchla reakcia na aktuálny dopyt SimplVideo Simplicity Consulting 15 Máj 2020 Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností? SimplVideo Simplicity Consulting 23 Apríl 2020

Online webinár na tému riadenia zásob a zlepšovania finančných ukazovateľov firmy

Spoločnosť Simplicity consulting pripravuje pravidelné webináre pre potencionálnych klientov a partnerov.

Vaším online školiteľom bude ING. MGR. Tomáš Vradian, ktorý v približne hodinovej prezentácii predstaví princípy fungovania nášho riešenia na riadenie zásob.

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

Prihlásenie na webinár
Kontaktujte nás