fbpx

SimplVideo SimplWebinár Webinár: Budúcnosť riadenia
zásob pre RETAIL
Simplicity Consulting 24 November 2021
WEBINÁR: Čo nemám, nepredám! SimplWebinár Simplicity Consulting 23 September 2010 Webinár: Ako zlepšiť tržby, zisk a Cash-Flow bez navyšovania nákladov? SimplWebinár Simplicity Consulting 27 Máj 2021 Webinár: Ako zautomatizovať proces riadenia zásob? SimplWebinár Simplicity Consulting 25 Február 2021

Online webinár na tému riadenia zásob a zlepšovania finančných ukazovateľov firmy

Spoločnosť Simplicity consulting pripravuje pravidelné webináre pre potencionálnych klientov a partnerov.

Vaším online školiteľom bude ING. MGR. Tomáš Vradian, ktorý v približne hodinovej prezentácii predstaví princípy fungovania nášho riešenia na riadenie zásob.

Spôsob akým sú zásoby v podnikoch riadené, významným spôsobom ovplyvňuje finančné ukazovatele podniku a chod podniku ako takého. Bohužiaľ naša skúsenosť ukazuje, že podniky zásoby často berú ako nutné zlo. Ich rola je často chápaná len ako prostriedok na predaj. A veľmi často sa stáva, že detailnejšie sa riadeniu zásob začnú venovať až keď nastane problém.

Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás