Zvyšujeme dostupnosť tovaru, výrobkov a materiálu
pri nižších zásobách

 

PREDPOVEĎ PREDAJA
A RÝCHLA REAKCIA
NA AKTUÁLNY DOPYT


 

Máme holistický prístup
riadenia organizácie.

Naša konzultačná spoločnosť sa zameriava na zlepšenie organizácie ako celku. Závislosť jednotlivých zložiek v organizácii zapríčiňuje previazanosť jednotlivých procesov, a preto má každá zmena v organizácii dopad na organizáciu ako celok. Nevynakladáme energiu na riešenie symptómov, ale sústreďujeme sa na odhalenie hlbších príčin problému a ich následnú zmenu.

Viac o násIng. Andrej Čatajský
managing director

Naším pracovným nástrojom
je Teória obmedzení.

Je to manažérska filozofia zameraná na odkrývanie obmedzeného miesta – najslabšieho článku v organizácii – teda všetkého, čo ju limituje dosahovať vyššiu výkonnosť oproti požadovanému cieľu. Na riadenie dodávateľského reťazca a výroby využíva aplikácie ako Doplňovanie zásob (Replenishment) a Drum-buffer-rope.

Viac o Teórii obmedzení
 

Ako funguje
Teória obmedzení v praxi?


 

Naši partneri

  • Goldratt CZ logo
  • Inherent simplicity logo