NuSpring Czech Republic

Biokozmetika

Ako znížiť zásoby a zároveň rozšíriť sortiment?

Odpoveďou môže byť spoločnosť NuSpring Czech Republic s. r. o. zaoberajúca sa predajom bio kozmetiky prevažne prostredníctvom internetového obchodu. Spoločnosť sa dostala do fázy, kedy bola nevyhnutná zmena jej doterajšieho fungovania.

www.nuspring.cz

Kontaktujte nás
Hlavnými dôvodmi pre oslovenie konzultačnej spoločnosti Simplicity consulting s. r. o. boli:

Nejednoznačnosť určenia priorít v rámci objednávania a doplňovania zásob

Zastaranosť produktov

Strata výnosov z dôvodu nedostupnosti produktov, po ktorých sa aktuálne navýšil dopyt

Vysoké zásoby

Problémy s cash flow

Spolupráca Simplicity consultingu s. r. o. s NuSpring Czech Republic priniesla zakrátko nasledovné výsledky:

53,8% zníženie nadzásob

Strojnásobenie navýšenia obrátky tovaru

98% dostupnosť tovaru*

58% rozšírenie sortimentu

Výsledkom predchádzalo rozdelenie projektu do dvoch hlavných krokov.

1. KROK

V rámci prvého kroku dochádzalo k stabilizácii zásob v celom systéme a tým aj k zníženiu nedostatkov a prebytkov. Do systému sa doplnilo len také množstvo zásob, aké bolo potrebné na vykrytie aktuálnej spotreby. Prvý krok bol rozdelený do štyroch fáz s následnou implementáciou trvajúcou celkovo dva mesiace. Dosiahnutie spomínaných výsledkov spolu s implementáciou trvalo šesť mesiacov.

1. fáza: Získanie voľnej kapacity dostupných zdrojov

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zdrojov v NuSpringu Czech Republic sme od začiatku boli zameraný na činnosti, ktoré boli v rámci riadenia zásob a celej spoločnosti najdôležitejšie. Vytvorili sme tzv. Pareto, zoznam činností, ktoré sme zoradili podľa priorít. Na každom oddelení sme odstránili Multitasking a znížili sme množstvo otvorených projektov zlepšenia. Týmito činnosťami, a hlavne zameraním pozornosti pracovníkov NuSpring Czech Republic len na dôležité činnosti, sme získali potrebnú voľnú kapacitu bez ďalších investícií.

 

2. fáza: Nastavenie počiatočných Bufferov

Buffer – cieľová úroveň zásob. Pri každej jednej SKU (Stock Keeping Unit), čiže skladovej jednotke, sme aj v tomto prípade nastavili počiatočné hodnoty Bufferu. Zohľadnili sme aktuálnu spotrebu, aktuálny stav zásob a tiež tovar na ceste.

 

3. fáza: Úprava frekvencie objednávania a doplňovania zásob

V tejto fázi sme upravili frekvenciu objednávania a doplňovania zásob, aby sme zrýchlili tok tovaru. Rýchlejšie doplňovanie zabezpečilo nie len zvýšenú dostupnosť, ale aj potrebu držať menej zásob. V tomto kroku bola dôležitá transformácia myslenia v rámci celej spoločnosti. Zrealizoval sa prechod z nákladového do prietokového účtovníctva. Neznamenalo to zmenu klasického účtovníctva, fungujúceho aj v súčasnosti, ale skôr zmenu pohľadu na náklady, prietok, a teda mieru, v akej systém vytvára peniaze prostredníctvom predaja.

Ďalším dôležitým krokom v transformácii bol prechod z lokálneho pohľadu, napríklad nákladov na jedno SKU, na globálny pohľad s výnosmi a ziskom spoločnosti ako celku a nie jednej SKU. Podstatou bol dôsledok dopadu jednotlivých lokálnych rozhodnutí na organizáciu ako celok.

 

4. fáza: Rýchla reakcia na aktuálny dopyt

V štvrtej fáze nastala zmena výšky zásob na každej SKU, ktorá aj v súčasnosti prebieha v celej spoločnosti na základe aktuálneho dopytu. Zmenou dopytu danej SKU sa mení úroveň zásob. Aj v prípadoch, kde pohyb, teda dopyt do danej SKU nenastáva, pracovníci NuSpring Czech Republic, aj napriek tomu, upravujú úroveň zásob pomocou Buffer manažmentu. Žiadna spotreba môže tiež indikovať príliš vysoké zásoby danej SKU, videtelnej v zelenej časti grafu.

2. KROK

Aktuálne je doplňovanie zásob v NuSpring Czech Republic stabilizované a preto sa v súčasnosti venujeme druhému kroku, krorým je manažment riadenia sortimentu. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu SKU, po ktorých je vysoký dopyt, zavádzanie noviniek, neustála obnova sortimentu a pracovanie so životným cyklom produktov od zaradenia SKU až po jej vyradenie.

Ako pracuje NuSpring Czech Republic v súčasnosti?

Každý pracovník má limitovanú kapacitu, ktorú vie za svoj pracovný čas premeniť na hodnotu. Preto je dôležité, aby pracovníci robili tie činnosti, ktoré sú pre cieľ spoločnosti podstatné.

Vďaka Buffer manažmentu všetci pracovníci spoločnosti NuSpring Czech Repblic vedia, čo je ich prioritou a na čo v rámci riadenia zásob majú zamerať svoju pozornosť. Čierna farba v tabuľke naznačuje najvyššiu prioritu – zásoby sú vypredané, červená poukazuje na vysokú prioritu – blíži sa vypredanie zásob, žltá indikuje, že zásoby sú v poriadku a zelená ukazuje nízku prioritu a indikáciu nad zásobu. Pracovníci zameriavajú svoju pozornosť zo všetkých SKU len na tie podstatné. Podľa priority sú to čierne, červené a následne zelené SKU. Takto majú všetci zamestnanci prehľad o zvýšenom dopyte danej SKU, oneskorenej dodávke tovaru a vedia čo má akú prioritu pri expedícii.

Vďaka postupu, ktorý aplikuje spoločnosť Simplicity consulting s. r. o. vie NuSpring Czech Republic v súčasnosti rýchle reagovať na aktuálny dopyt a jeho zmeny. V spoločnosti NuSpring Czech Republic teraz presne vedia u ktorých SKU sa aktuálne dopyt zmenil. Využívajú takzvaný PULL systém doplňovania zásob, ktorý doplní len toľko zásob koľko spotreba vyžaduje.

Naše realizácie

NuSpring

Vďaka postupu, ktorý aplikuje spoločnosť Simplicity consulting s. r. o. vie NuSpring Czech Republic v súčasnosti rýchle reagovať na aktuálny dopyt a jeho zmeny.

K-store

Obrátkovosť zásob je jeden zo základných ukazovateľov správneho riadenia zásob. Obrat zásob je možné neustále zvyšovať. Preto je v spoločnosti K – store, s.r.o. zlepšovanie sortimentu a riadenie zásob vnímane ako neustále sa zlepšujúci proces.

Ako riadiť zásoby pri 45 obchodoch?
Odpoveďou môže byť maloobchodná spoločnosť Digitall zaoberajúca sa predajom elektroniky a smart produktov . Postupne ako spoločnosť rástla a otvárala nové obchody si uvedomila, že distribúcia zásob do obchodov zohráva kľúčovú úlohu v ďalšom raste.

Naši spokojní klienti

HET
Výrobca kvalitných a pritom cenovo výhodných maliarskych farieb
KINEKUS
STAVBA / ZÁHRADA / NÁRADIE / KÚPEĽŇA
Medaprex
Výber tých najzaujímavejších výrobkov proti vráskam, proti padaniu vlasov, ale aj na zväčšenie pier či predĺženie rias.
EURO NÁŘADÍ.cz
EURO NÁŘADÍ – partner pro všechny stavbaře, řemeslníky, domácí kutily a zahradníky
sos electronic
Elektronické súčiastky a komponenty z overených zdrojov
Digitall
PREDAJ A SERVIS MOBILOV, PRÍSLUŠENSTVA A SMART PRODUKTOV
NuSpring
E-SHOP – PRÍRODNÁ KOZMETIKA, EKODROGÉRIE A ZERO WASTE
Woodensky
B2B veľkoobchod s elektro materiálom
Dumar_farebne_1
KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY
Gutta_logo_3
KVALITNÉ A INOVATÍVNE DIAGNOSTICKÉ A MEDICÍNSKE ZARIADENIA
Drevona_farebne_1
NÁBYTOK OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU
Anvi trade
PODLAHOVÉ A LEPICÍ SYSTÉMY
Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás