PROCES

Výpadky tovaru; vysoké nadzásoby, plné sklady produktov, ktoré sa nepredávajú; nízka obrátka tovaru; problémy s Cash-Flow; neustály boj ako zaplatiť faktúry dodávateľom a ako zabezpečiť, aby sa na sklade nachádzali práve tie produkty, po ktorých je aktuálne dopyt; a prečo stále zákazníci (ako naschvál) chcú práve tie produkty, ktoré na sklade práve nemáme?

Toto sú výzvy, ktorým čelia prakticky všetky obchodno-distribučné podniky, či už sa jedná o Retail, Veľkosklady alebo E-Shop.

A práve preto je efektívne riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov v podniku, a tou pomyselnou ručičkou na váhe, ktorá často rozhoduje, či podnik bude úspešný a zdravo prosperujúci (samostatne fungujúci, bez extrémneho zadlžovania sa) alebo nie. Vplyv nesprávneho riadenia zásob ani zďaleka nie je problém len oddelení, ktoré ich manažovanie majú priamo na starosti (ako dodávateľský reťazec, nákup či výroba). Ak nie je zabezpečené efektívne riadenie zásob, v prvom rade na to dopláca obchod a v neposlednom rade podnik ako celok.

Nie je riadenie zásob ako riadenie zásob!

Spôsob, akým sa tovar v podnikoch objednáva, je často ovplyvnený nesprávnymi predpokladmi a zlými návykmi, ktoré sa v riadení zásob využívajú. Práve tie spôsobujú výpadky či prebytky zásob a brzdia podnik v raste.

Naša spoločnosť sa práve zameriava na to, aby pomohla podnikom identifikovať tieto nesprávne predpoklady, ktoré obchodným a distribučným podnikom spôsobujú tieto problémy a aplikovať také princípy riadenia zásob a také nástroje, ktoré povedú k výraznému zlepšeniu výkonnosti celého podniku.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenie efektívneho riadenia zásob. To pozostáva z dvoch základných častí:

1. Odovzdanie know-how:

• Pomáhame podnikom zefektívniť proces riadenia zásob a demonštrujeme, aké nesprávne predpoklady dostávajú podniky do problémov
• Poskytujeme nástroje a metódy riadenia zásob, prostredníctvom ktorých zlepšujeme základné finančné ukazovatele (Čistý zisk, Cash-Flow, či návratnosť investícií)
• Ponúkame odporúčania, čo treba prestať robiť, a čo je na druhej strane potrebné začať robiť pre trvalé dosahovanie lepšej výkonnosti podniku
• Poskytujeme teoreticky, vedecky aj prakticky overené postupy, vďaka ktorým získava podnik konkurenčnú výhodu a rýchly rast na veľmi dlhé obdobie.

2. Implementácia profesionálneho softvéru na riadenie zásob STOCK-M

Ak cieľom podniku je zlepšenie Cash-Flow, maximalizácia zisku, rast obratu a obrátky tovaru, je skutočne výhodné mať k dispozícii softvérové riešenie, ktoré pomáha tieto ciele podniku dosiahnuť. Stock-M navyše okrem finančných benefitov prináša:

• Automatizáciu procesu riadenia zásob
• Prioritizáciu a efektívnosť => jasne definuje, čo treba objednávať, kedy a v akom množstve pre dosiahnutie požadovaných finančných výsledkov
• Výrazným spôsobom odbremeňuje vašich ľudí od rutinnej práce
• Graficky a vizuálne sprehľadňuje celý proces riadenia zásob pri každej jednej položke

Prihlásenie na prezentáciu
Kontaktujte nás