Riadenie zásob – Achillova päta ERP systémov

Výhody ERP systémov sú absolútne neodškriepiteľné. ERP dokáže spájať firemné procesy ako sú administratíva, financie, sklad, výrobu a zjednocovať všetky dáta do jedného systému. Jeho využívaním možno zefektívniť spoluprácu s partnermi, zákazníkmi, odberateľmi i dodávateľmi.

Avšak aj ERP systémy majú svoje limity. A paradoxne práve komplexita ich služieb, im bráni špecializovať sa na konkrétnu oblasť, na konkrétny modul, integrovať nové zlepšenia, algoritmy či tendencie. A výrazne sa to prejavuje najmä v jednej oblasti.

Riadenie zásob – Achillova päta ERP systémov

Ak niekde vnímame my, či naši zákazníci, nedostatok na strane ERP systémov, je to práve modul na riadenie nakúpu, zásob, sortimentu a vo všeobecnosti skladového hospodárstva.

Výnimkou nie sú malé ERP systémy, veľké slovenské ERP ani globálne známe ERP systémy.

Tento modul totiž vyžaduje nie len technické znalosti, ale vyžaduje aj teoretické vedomosti a znalosti, ktoré nie je jednoduché nadobudnúť. Riadenie zásob nie je len o nastavení minimálnych a maximálnych úrovni zásob a o historických dátach a štatistikách, je to jeden z najkomplexnejších procesov, ktoré ovplyvňuje fungovanie celej firmy, od samotného nákupu, obchodu, financií, logistiky, marketingu – ovplyvňuje celú reťaz odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tak ako vám efektívne riadenie vie neskutočne roztočiť celý biznis, tak isto má neefektívne riadenie zásob celú firmu položiť.

A práve tu je hlavný problém. ERP firmy nevedia, čo spôsobuje problémy v riadení zásob, prečo čelíte problémom, ktorým čelíte a v zásade ani nevedia ako ich vyriešiť. A preto nástroje, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú, im vôbec nemusia pomôcť. Problém v riadení zásob totiž vzniká už na začiatku u nákupcu.

 • Na základe čoho sa rozhoduje koľko, čoho nakúpiť?
 • Prečo sa takto rozhodol?
 • A aké môžu byť dôsledky jeho rozhodnutia?

Lebo tie môžu byť pre firmu najmä v dlhodobom horizonte fatálne.

PREČO VÁM NÁSTROJE INTEGROVANÉ V ERP NEPOMÁHAJÚ?

Nástroje a algoritmy na nákup tovaru a riadenie zásob, ktoré majú ERP v sebe integrované, sú často veľmi jednoduché, často zastaralé, dávno prekonané, ďalej nevyvíjané a firmám mnoho krát spôsobujú viac problémov ako úžitku. Práve preto mnoho firiem radšej riadi zásoby intuitívne, manuálne, v exceloch alebo využitím jednoduchých štatistických modelov (priemerov) na základe historických dát. Veľa firiem stále riadi zásoby metódou pero-papier. Alebo metódou pozriem-vidím.

Riadenie sortimentu je kapitola sama o sebe a je to tiež skôr iniciatíva ľudí ako odporúčanie ERP poskytovateľa. ERP poskytovateľ málokedy (ak vôbec) ponúkne nástroj a informácie ako efektívne riadiť sortiment. Ako kategorizovať portfólio, na základe čoho sa rozhodovať, čo zaradiť, čo vyradiť, čo s akciami, sezónami, alternatívami, či množstevnými nákupmi.

Retail a distribúcia tovaru na prevádzky: V prípade, že firma má väčšiu skladovú štruktúru, je nesmierne dôležité pre efektívne fungovanie firmy správna alokácia tovaru na jednotlivé prevádzky. A tu sa opäť naplno prejavuje slabá stránka ERP systémov – efektívne alokovať tovar na jednotlivé prevádzky. Aby sa negenerovali zbytočné zásoby, tam kde predaj nie je a naopak, aby nedochádzalo k výpadkom tovaru tam, kde je dopyt väčší.

Bohužiaľ poslať všade rovnaké množstva tovaru už dávno nie je postačujúce. Aspoň pre firmy, ktoré sa chcú neustále zlepšovať, rásť, efektívne riadiť náklady a pri tom sa vyhnúť Cash-Flow problémom.

ČO ERP PROVIDER RADŠEJ ZAMLČÍ, KEĎ S VAMI ROKUJE, V OTÁZKACH TÝKAJÚCICH SA MODULU NA RIADENIE ZÁSOB A SORTIMENTU?

V skratke:

  • Nemáme know-how, vďaka ktorému by sme sa detailne pozreli, aké problémy v riadení zásob máte, čo ich spôsobuje a v konečnom dôsledku nemáme nástroje ako ich vyriešiť
  • Nevieme vyriešiť vaše Cash-Flow problémy
  • Nevieme vám povedať, prečo vám stále vypadávajú určité tovary
  • Nevieme vám povedať, prečo neustále generujete nepredajné zásoby
  • Nedokážeme efektívne alokovať tovar na prevádzky tak, aby ste negenerovali na jednom mieste predaja nadzásoby a na druhom mieste predaja výpadky
  • Nedokážeme efektívne riadiť váš sortiment a ukázať vám cestu, ktorou by ste sa mali vydať, aby ste z vašich produktov vytlačili úplne maximum
  • Nemáme nástroje (alebo nie sú prepracované) ani procesy na to ako pracovať s novinkami, nevýkonnými produktami, sezónnymi produktami, cenovými akciami, alternatívami, dodávateľmi a či sa vám oplatí alebo neoplatí robiť množstevné nákupy
  • Nedokážeme plne zautomatizovať proces riadenia zásob
  • Nepovedia vám, že MIN-MAX nepomôže vyriešiť vaše problémy a nevedia alebo zamlčia, že môže spôsobovať Cash-Flow problémy.
  • Nepovedia vám, že Forecasty sú nepresné, čo táto nepresnosť spôsobuje, prečo je to tak, a že zlepšovať ich viete len do určitej miery.
  • Nepovedia vám tiež, že vaši ľudia musia mať štatistické vedomosti ako forecastovať, a aké modely forecastovania na konkrétny produkt použiť, a taktiež že bez tejto vedomosti si môžete veľmi škodiť.

ČO VÁM, ALE URČITE POVEDIA?

Povedzte nám, čo chcete a my vám to pripravíme a naprogramujeme. To vám, ale žiaľ vaše problémy nevyrieši. Keby ste ich vedeli vyriešiť, nehľadáte predsa pomoc u vášho ERP poskytovateľa.

ČO ODPORÚČAME?

V ďalšom článku sa detailne pozrieme na to, čo sú najčastejšie využívané nástroje v ERP systémoch na riadenie zásob a sortimentu. A tiež na to, aké sú nedostatky a negatívne dôsledky ich používania.

Navyše vám predstavíme profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu Stock-M.

Pozrieme sa na to, aké nástroje Stock-M využíva a ako eliminuje problémy, s ktorými si nástroje implementované v ERP systémoch poradiť nevedia, prípadne ich priamo spôsobujú.

Ak máte podobnú skúsenosť s vašim ERP poskytovateľom v oblasti skladového hospodárstva, v nákupe, v riadení zásob alebo sortimentu (či už pozitívnu alebo negatívnu), budeme radi, keď nám napíšete.

Ak sa vám, ale nechce čakať, kliknite na link nižšie, dohodnime si spolu online prezentáciu a radi sa pozrieme na to, s čím bojujete, čo by ste potrebovali vyriešiť a ukážeme vám, čo treba zaviesť, aby ste sa týchto problémov zbavili.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.