Aké nástroje na riadenie zásob využívajú ERP systémy a prečo sú nedostatočné?

V predchádzajúcom blogu sme písali o tom, že ak ERP systémy majú nejakú slabinu, je to rozhodne modul na riadenie zásob, sortimentu a vo všeobecnosti modul skladového hospodárstva.

Dôvod je, že tento modul vyžaduje nie len technické znalosti, ale vyžaduje aj teoretické vedomosti. A bohužiaľ ERP firmy nevedia, čo spôsobuje problémy v riadení zásob, prečo čelíte problémom, ktorým čelíte a v zásade ani nevedia ako ich vyriešiť.

ERP systémy samozrejme majú určité nástroje na riadenie zásob v sebe integrované, ale tie sú často veľmi jednoduché, často zastaralé, dávno prekonané, ďalej nevyvíjané a firmám mnoho krát spôsobujú viac problémov ako úžitku.

Aké nástroje využívajú ERP systémy a prečo sú nedostatočné?

Všetky nástroje na riadenie zásob integrované v ERP systémoch majú jedno spoločné. Snažia sa na základe historických predajov (alebo spotreby) predvídať, čo sa stane v budúcnosti.

A tu je v zásade celý problém.

Viac ako na to, čo sa deje teraz, sa pozerajú na to, čo sa dialo v minulosti. A práve kvôli tomu, nedokážu okamžite a adekvátne reagovať na aktuálne zmeny. A práve táto neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje, že odhady predaja a následné nákupy tovaru a riadenie zásob sú nepresné.

Následne táto nepresnosť a neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a generovanie nadzásob pomaly točiacich sa produktov.

Vo väčšine prípadov, firmy na nákup tovaru využívajú niektorý z nasledujúcich nástrojov na nákup
tovaru a následne riadenie zásob.

 • Intuitívne objednávanie alebo jednoduché priemery
 • MIN-MAX prípadne prepracovanejší, ale menej využívaný nástroj EOQ (Economic Order Quantity)
 • Štatistický forecast – odhad predaja na základe minulých období využitím sofistikovaných štatistických funkcii (napr. Holt-Winters Triple exponential smoothing)

Pozrime sa detailnejšie na jednotlivé nástroje ako fungujú, čo sú ich nedostatky a na čo si treba pri ich používaní dávať veľký pozor.

INTUITÍVNE OBJEDNÁVANIE A JEHO NEDOSTATKY

Veľa ľudí v biznise sa hrdí tým, že majú nos na to, ako sa v konkrétnej situácii rozhodnúť. Možno vás to prekvapí a možno ste na to už aj sami prišli, riadiť sa intuíciou pri nákupe tovaru je absolútne nespoľahlivé, nepresné a pre firmu v globálnom aspekte veľmi nebezpečné.

Prečo to tak je?

Mozog to jednoducho kapacitne nedá

Ak máte na sklade tisícky produktov, nie je v ľudských možnostiach si zapamätať, ako sa darí všetkým produktom, aká je výkonnosť jednotlivých produktov, čo vám vypadáva alebo čoho máte plné sklady. A následne už len tipujete, koľko čoho nakúpiť.

Ľudia zabúdajú

Aj keď nad číslami sedíte celý deň, jednoducho zabudnete včasne objednať. Nedá sa držať všetko len v hlave. A nabudúce, aby ste zabránili výpadkom, radšej objednáte viac. A určite to nebude len v jednom produkte.

Ľudia nestíhajú a sú v strese

Keď ste v strese (napr. v časovej tiesni), často sa rozhodujete emotívne, často aj iracionálne, najčastejšie na základe „rokmi overených postupov“. Objedná sa často „hocičo“ len nech už je objednávka spravená. Veď ono sa to potom nejak predá a vyrieši.

Podvedomé vnímanie s vami manipuluje

Predsa len 20 kusov na sklade či v regáli vyzerá lepšie ako 5 kusov, hoci sa toho budete zbavovať celý rok. Ak sa vám to vôbec podarí.

Objednávanie na základe strachu

Na jednej strane obchoďáci vytvárajú obrovský tlak na to, aby nedochádzalo k výpadkom tovaru. Na druhej strane vedenie firmy, majitelia, finančné oddelenie tlačí na znižovanie zásob a nákladov. Vaši nákupcovia sú v úplnej paralýze a vlastne ani nevedia, koľko čoho nakúpiť, aby vyhoveli obom stranám. Známa obranná reakcia: Robím to podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

SUMA SUMARUM

Práve tento nesúlad spojený so strachom a intuitívnym objednávaním spôsobuje obrovské výpadky tovaru na jednej strane a hordy nepredajných zásob na druhej strane.

MIN-MAX A JEHO NEDOSTATKY

Jeden z najčastejšie využívaných nástrojov v ERP systémoch, na základe ktorého sa firmy rozhodujú koľko, čoho, kedy od dodávateľov objednať a akú úroveň zásob držať, je MIN-MAX.

To, že práve MIN-MAX je tak často využívaný v ERP systémoch len potvrdzuje naše tvrdenia, že oblasť riadenia zásob a sortimentu je v ERP systémoch na veľmi nízkej úrovni a v porovnaní s ostatnými modulmi je veľmi zanedbávaná.

A prevádzkovatelia ERP to nemajú problém ani priznať. Určite je ale lepšie používať MIN-MAX model ako robiť nákupy intuitívne. Napriek tomu MIN-MAX má veľa nedostatkov, ktoré môžu veľmi negatívne ovplyvňovať fungovanie celej firmy:

 • MIN-MAX úrovne nie sú pravidelne aktualizované a často nereflektujú realitu. Toto je absolútne ten najväčší nedostatok MIN-MAX. Pracovať s nepresnými hodnotami je skoro tak zlé ako si čísla tipovať.
 • Ak si aj dá niekto tú námahu a prepočítava MIN-MAX úrovne, nemá k dispozícii kľúč ako hodnoty nastaviť (opäť sa nastavujú buď intuitívne alebo na základe jednoduchých priemerov). Ale z dôvodu, že je to časovo náročné, tieto prepočty sa nerobia pravidelne a hodnoty často nereflektujú realitu.
 • Niektoré ERP systémy umožňujú automatický prepočet MIN-MAX hodnôt. Prepočty však využívajú veľmi jednoduché algoritmy, na ktoré sa nákupcovia nevedia spoľahnúť a preto ich neustále manuálne korigujú a menia.
 • A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo MIN-MAX spôsobuje obrovské výpadky tovaru a vysoké nepredajné zásoby (ležiaky a neskôr mŕtve zásoby). Navyše spôsob ako MIN-MAX funguje a objednáva tovar, spôsobuje veľký tlak na Cash-Flow.
 • Nie je neobvyklé, že zle nastavené MIN-MAX hodnoty a následné objednávanie podľa nich, spôsobuje priamo Cash-Flow problémy. A tým je veľmi nebezpečný.
 • MIN-MAX navyše fixuje množstvo objednaného tovaru, kým frekvencia objednávania je flexibilná → ak hodnoty MIN-MAX nie sú menené, vždy sa objednáva to isté množstvo a nezáleží na tom, či ho budete vypredávať týždeň, mesiac, pol rok alebo navždy.

SUMA SUMARUM

Zle nastavené MIN-MAX hodnoty, prípadne manuálne-intuitívne korekcie na základe nejasných pravidiel a neschopnosť MIN-MAX okamžite reagovať na zmeny, môže spôsobovať výpadky, generovať nepredajné zásoby a spôsobovať Cash-Flow problémy.

ŠTATISTICKÝ FORECAST A JEHO NEDOSTATKY

Využívať štatistické modely je o level lepšie ako používať MIN-MAX model alebo robiť intuitívne nákupy. Forecasty sú ale tvrdý oriešok aj pre väčšinu ERP systémov a vyžadujú si už skutočne znalosti v danej oblasti. Napriek tomu štatistické forecasty majú tiež veľa nedostatkov:

Forecasty predpokladajú, že dokážeme na základe historických predajov predvídať, čo sa stane v budúcnosti.

Viac ako na to, čo sa deje teraz, sa pozerajú na to, čo sa dialo v minulosti a práve kvôli tomu nedokážu okamžite a adekvátne reagovať na aktuálne zmeny. A práve táto neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje, že odhady predaja a následné nákupy tovaru a riadenie zásob sú nepresné. Následne táto nepresnosť forecastov a neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a generovanie nadzásob pomaly točiacich sa produktov.

Prečo sú odhady predaja nepresné?

Lebo historické predaje, na základe ktorých predikujeme budúci predaj, mohli byť ovplyvnené faktormi, ktoré v budúcnosti nastať nemusia. Trendy, životný cyklus produktov, cenová politika firmy, cenové akcie, dodávateľská (ne)spoľahlivosť, sezóny či externé faktory ako počasie, vojna, ceny energii či vstupov, pandémia – to všetko výrazne ovplyvňuje správanie sa a predaje jednotlivých produktov. A to môže byť úplne iné ako vlani.

Následne, ak štatistické forecasty považujeme za nereálne, dochádza k manuálnym korekciám. V konečnom dôsledku zo štatistiky už neostáva nič a defacto sa vytvára len kvalifikovaný odhad, čo nemá ďaleko od intuitívneho objednávania.

Presnosť forecastu závisí od miery akceptácie nepresnosti forecastu.

Ak tvrdíte, že vaše forecasty sú na 80% presné (čo už je skutočne vysoká presnosť forecastu), musíte držať vysoké bezpečnostné zásoby na to, aby ste pokryli potenciálnu nepresnosť vašich forecastov. To sú ďalšie peniaze uložené do zásob, ktoré nemôžete okamžite využiť. Navyše s rizikom, že časť z nich sa bez zliav nepredá, prípadne vôbec.

Aby bol forecast ako tak presný, je nutné mať vysokokvalifikovaných, štatisticky zdatných ľudí, ktorí vedia s forecastami pracovať a prípadne ich manuálne korigovať.

Ďalší problém je, že nákupcovia až slepo veria, že to, čo sa naforecastuje, sa aj skutočne stane.

Nákupcovia často neberú do úvahy fakt, že jedna štatistická metóda nemusí byť vhodná pre každý produkt.

Dopady nepresnosti forecastu môžu mať veľmi negatívny efekt na fungovanie celej firmy.

SUMA SUMARUM

Forecast je nepresný a nedokáže okamžite reagovať na zmeny. A táto nepresnosť a neschopnosť forecastov spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a nadzásoby pomaly točiacich sa produktov na miestach predaja.

ČO ODPORÚČAME?

Kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer Management

Vzhľadom na dynamicky meniaci sa trh v posledných rokoch, je rýchla reakcia na zmeny na trhu kľúčom k úspechu. A to nie len v riadení zásob a sortimentu, ale výkonnosti celej firmy.

Preto, ak chcete dostať riadenie zásob pod kontrolu, je nutné zabezpečiť 2 dôležité veci.

 • Mať nástroj, vďaka ktorému budete schopný rýchlo reagovať na zmeny
 • Mať k dispozícii nástroj, ktorý zabezpečí kontrolu nad tým, čo sa deje vo vašom sklade, s vašimi zásobami, sleduje výkonnosť vašich produktov, spoľahlivosť vašich dodávateľov či rýchlu reakciu na správanie sa vašich odberateľov

Všetky tieto aspekty spĺňa kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer Management.

Dynamický Buffer Management bol vytvorený práve na to, aby eliminoval nedostatky, ktoré intuitívne objednávanie, MIN-MAX či štatistické forecasty spôsobujú.

A v ďalšom článku sa na Dynamický Buffer Management detailne pozrieme a rozoberieme si ho ako funguje.

Ak sa vám, ale nechce čakať, kliknite na tlačítko nižšie, dohodnime si spolu online prezentáciu a radi vám Dynamický Buffer Management predstavíme. Pozrieme sa tiež na to, s čím bojujete, čo by ste potrebovali vyriešiť a predstavíme vám smer, ktorým by ste sa mali vydať, aby ste sa svojich problémov v nákupe zbavili.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.