Koľko získate zamenením 1% nevýkonných produktov za 1% výkonných produktov?

Firmy majú na skladoch 50-80% nevýkonných alebo slabo performujúcich produktov.

Toto je obrovský problém pre celú firmu, nie len sklad. A nie je to problém len malých či začínajúcich firiem, ktoré skúšajú, čo ich zákazník chce.

Aj veľké firmy si uvedomujú, že nemôžu na skladoch či obchodoch držať úplne všetko.

Nevýkonné produkty zaberajú miesto a peniaze výkonným produktom. A to je fakt, pred ktorým si nedovolia zatvárať oči ani najväčšie firmy ako Nike či Ralph Lauren.

NIKE toto zistenie a následne výpredaj prebytočných zásob stálo pokles marží o 30% percentuálnych bodov!

Ešte lepší, či horší, príklad negatívneho dopadu držania nevýkonných produktov na sklade je RALPH LAUREN. Ten prišiel kvôli nevýkonným produktom za 4 roky o 8 miliárd dolárov zisku. Nie marže, ale čistého zisku!

Veľké firmy to s veľkými problémami prekonajú (ak sa dostatočne skoro spamätajú), aj keď opatrenia môžu byť veľmi drastické a nepopulárne. Od zatvárania prevádzok, odstrihávania celých produktových skupín či segmentov, zatváranie jednotlivých závodov, odchod z jednotlivých trhov a samozrejme hromadné prepúšťanie ľudí.

Ale pre stredné a malé podniky tvrdenie – nevýkonné produkty zaberajú miesto a peniaze výkonným produktom – znamená existenčné problémy, ktoré podľa štatistik končia často bankrotom.

PREČO?

Lebo to má priamy dosah na váš Cash-Flow, rastúce náklady a stagnáciu predaja. Začarovaný kruh z ktorého sa veľmi ťažko vyskakuje.

Ak nie ste stroj na peniaze, držte na sklade to, čo ľudia chcú tera, nie to, čo dúfate, že raz niekto kúpi v budúcnosti.

Veľa firiem vôbec netuší ako výkonné sú ich produkty. Ak máte tisícky produktov na sklade a denne riešite milión veci, ono sa to ani nedá si všetko pamätať.

Ale ak chcete zdravo fungovať, je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ktoré produkty sú fičáky a ktoré len držia peniaze a zaberajú miesto na sklade či obchodoch.

DOSLOVA A DO PÍSMENA, VÁŠ BIZNIS JE ZÁVISLÝ OD VÝKONNOSTI VAŠICH PRODUKTOV

Samozrejme bez dobrého predaja, dobrých obchodníkov, dobrého marketingu, distribúcie, logistiky a celému tímu ľudí, ktorý sa stará o váš predaj produktov, by to nešlo. Je to o symbióze.

Ale ani najlepší obchodník nepredá tovar, ktorý nikto nechce. Alebo sa mu to podarí len raz. Riešením nie je prehodiť problém na vašich odberateľov – však tu máš zľavu, tráp sa ty. Vráti sa vám to ako bumerang. Váš odberateľ si dá už nabudúce väčší pozor, aby sa nepopálil alebo od vás viac nenakúpi.

ČO JE TEDA RIEŠENÍM?

Ideálne neustále pracovať s čo najefektívnejším portfóliom produktov.

Práca so sortimentom je jedna z najotravnejších, ale zároveň najdôležitejších činnosti vo vašej firme. Je strojcom vášho úspechu a žiaľ, aj často pádu. 82% firiem skrachuje kvôli Cash-Flow. A kde je najviac peňazí zasekaných? V nevýkonných produktoch, v ležiakoch a mŕtvych zásobách.

Preto, či sa vám to páči alebo nie, či sa vám to chce alebo nie, neustála práca a obnova sortimentu je kľúčom k úspechu.

Aby to fungovalo treba zabezpečiť 5 vecí:

 1. Zabezpečiť vysokú dostupnosť TOP produktov – nemyslíme však extrémne predzásobenie sa
 2. Aktívna práca s novinkami – hľadať nové TOP produkty
 3. Vyraďovať nevýkonné produkty skôr než bude neskoro – absolútna nevyhnutnosť
 4. Mať sezónne produkty a cenové akcie pod kontrolou – veľmi podceňovaná oblasť
 5. Neustála kontrola a vizibilita and tým, čo sa deje s vašimi produktami, zásobami a ako sa nakupuje tovar – priestor na automatizáciu riadenia a objednávania zásob, Category management a pod.

50-80% VÁŠHO PORTFÓLIA TVORIA LEŽIAKY – ZMEŇTE TO A ZAČNETE OKAMŽITE RÁSŤ

Zopakujem prvú vetu tohto blogu, lebo je to „highlight“, ktorý by vás mal nakopnúť k ďalším aktivitám.

Firmy majú na skladoch 50-80% nevýkonných alebo slabo performujúcich produktov. Dobrá správa je, že zároveň je to pre vás obrovský potenciál na ďalší rast firmy. Zvýšenie obratu, zníženie nákladov, zlepšenie Cash-Flow.

Treba len identifikovať nevýkonné produkty a začať pracovať s vašimi produktami.

Zamysleli ste niekedy nad tým, čo by sa stalo, ak by ste vymenili, čo i len 1% nevýkonných produktov za 1% výkonných TOP produktov? Aké finančné benefity by vám to prinieslo?

V tomto príklade:

1% obmena skladového sortimentu prináša +10,4% zlepšenie zisku a nárast marže o 37 826€
2% obmena skladového sortimentu prináša +20,7% zlepšenie zisku a nárast marže o 75 652€
3% obmena skladového sortimentu prináša +31,1% zlepšenie zisku a nárast marže o 113 478€

VYPRACUJTE SI ANALÝZU SAMI NA VAŠICH DÁTACH

 1. Pripravte si ABC analýzu vášho portfólia, napr. za posledných 12 mesiacov
 2. Zoraďte si produkty podľa obratu alebo marže od najväčšieho po najmenšie
 3. Priraďte si aktuálne zásoby k daným produktom
 4. Priraďte produktom A+, A-, B, C, D indexy podľa vplyvu na váš obrat / maržu
  50% obratu – A+
  30% obratu – A-
  18% obratu – B
  2% obratu – C
  0% obratu – D
 5. Na základe vzorcov v priloženom súbore, si zostrojte analýzu, čo by vám po finančnej stránke prinieslo, ak by ste obmenili skladbu vášho skladového sortimentu – zameňte čo i len 1% nevýkonných produktov, za 1% výkonných TOP produktov
 6. Všimnite si o koľko sa vám zdvihne celková marža a celkový zisk
 7. Samozrejme, že marža na B a C produktoch jemne klesne (aj keď sú to nevýkonné produkty, nejaký predaj majú), na druhej strane marža na A produktoch výrazne narastie. Treba si uvedomiť, že nechcete držať na sklade nevýkonné produkty, ktoré síce môžu mať nejaký predaj, ale hovoríme skôr o náhodnom a nepravidelnom predaji. Marža na A produktoch ďalekosiahlo prekročí ušlú maržu na B a C produktoch. Ale nestojí za to obetovať 6-tisíc €, ak vám to prinesie cca 44-tisíc € ako v príklade vyššie? Na druhej strane výpredajom nevýkonných produktov dostanete dnu rýchly Cash, ktorý tak bytostne potrebujete.
 8. Tiež si treba uvedomiť, že zásoby na A produktoch budete vedieť omnoho rýchlejšie otočiť, peniaze tým pádom nebudete mať na dlhú dobu utopené v nevýkonných produktoch. Obrátka tovaru, peňazí a návratnosť investície bude rásť. Presne to, čo potrebujete. Dostať dnu rýchlo a zdravým spôsobom Cash.
 9. Aby to nevyzeralo všetko tak krásne jednoduché, počítajte s tým, že vaši obchodníci či marketing sa nebudú chcieť vzdať žiadneho produktu, aj keby ste mali pri nich vykrvácať, trápite sa s predajom, nie je po nich dopyt a máte problém tieto produkty nakupovať v adekvátnych množstvách. Strach zo straty prebije všetko racio. Napriek tomu, nenechajte sa odradiť.
 10. Ak firma chce zdravo rásť, musí jej rásť podiel TOP (A) produktov. A to sa dá docieliť len pravidelnou prácou so sortimentom a neustálou obmenou a vyraďovaním nevýkonných produktov.

Ako vidíte aj na príklade vyššie, benefity môžu byť obrovské a v podstate okamžité.

Ale ak sa nechcete popáliť, odporúčame vám zanalyzovať váš sortiment a zásoby, zistiť, aké sú u vás skryté rezervy, potenciál, problémy. Poskytneme vám komplexný obraz bez zahmlievania a výstup s odporúčaniami, čo by ste mali robiť a čo by ste mali prestať robiť, aby ste si viac neškodili.

Ak je to pre vás zaujímavé, neváhajte nás kontaktovať.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.